Η Επιτροπή δεν αποκλείει την απόσυρση της ΚAΠ σε μεταγενέστερο στάδιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η απόσυρση της πρότασής της για τη μεταρρύθμιση του μαζικού προγράμματος γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ εξακολουθεί να είναι πιθανή, αν και όχι σε αυτό το στάδιο.

Την Τρίτη (10 Νοεμβρίου), οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ (ΚΑΠ), η οποία υποτίθεται ότι θα ξεκινήσει το 2023.

Ως κάτοχος της αρμοδιότητας για τη θέσπιση νομοθεσίας, η Επιτροπή διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια αυτών των διοργανικών διαπραγματεύσεων που είναι γνωστές ως «τριλόγος» στην ορολογία της ΕΕ.

Δεδομένου ότι η τελική απόφαση εναπόκειται στους δύο συννομοθέτες, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει την απειλή απόσυρσης της αρχικής της πρότασης ως έσχατη λύση για να επηρεάσει τις συνομιλίες.

Σε συνέντευξή του στην ολλανδική τηλεόραση RTL Nieuws, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής Frans Timmermans υπαινίχθηκε αυτή τη δυνατότητα, σε περίπτωση που η τελική συμφωνία δεν είναι σύμφωνη με τους στόχους της εμβληματικής περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ωστόσο, σε μια επιστολή προς τους Πράσινους, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen είπε ότι δεν σκέφτεται να αποσυρθεί.

Ζητήθηκε να αποσαφηνίσει τη στάση της Επιτροπής για πιθανή απόσυρση, εκπρόσωπος εξήγησε ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ είναι αποφασισμένη να κάνει την ΚAΠ πιο φιλόδοξη όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους για το κλίμα και ότι πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

«Στη συνέντευξη, ο Timmermans αναφέρθηκε στη δυνατότητα απόσυρσης της πρότασης, αλλά δεν σημαίνει σε αυτό το στάδιο ότι είμαστε εκεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η Πράσινη συμφωνία καθιερώθηκε μετά την υποβολή της πρότασης της ΚΑΠ και πρόσθεσε ότι η Επιτροπή δεν την απέσυρε επειδή πιστεύουν ότι έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

Σε μια άλλη συνέντευξη, με τη γερμανική τηλεόραση Tagessschau, ο Timmermans είπε ότι ήταν πολύ απογοητευμένος από τις διαπραγματευτικές εντολές τόσο του Συμβουλίου όσο και του Κοινοβουλίου.

«Παραμένουν σε μια γεωργική πολιτική που δεν είναι βιώσιμη και δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι», είπε.

Στην απάντησή της στους Πράσινους, η von der Leyen είπε ότι ορισμένες πτυχές και των δύο θέσεων πράγματι της φαίνεται, σε αυτό το στάδιο, ανίκανη να σφυρηλατήσει μια τελική ΚΑΠ που θα μπορούσε να παράγει θετικά αποτελέσματα και να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.