Κοινοβούλιο: Θέλει να δοθεί τέλος στην αστεγία στην ΕΕ έως το 2030

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 24 Νοεμβρίου, οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξαλείψουν την αστεγία έως το 2030. Ζητούν τη δημιουργία ενός κοινοτικού πλαισίου εθνικών στρατηγικών και καλούν τα κράτη μέλη να αποποινικοποιήσουν την αστεγία και να συνεχίσουν να κινητοποιούν πόρους για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Γιατί η εξάλειψη της αστεγίας έχει τόση σημασία

Η στέγαση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, σημειώνει το Κοινοβούλιο, αλλά κάθε βράδυ πάνω από 700.000 άτομα αντιμετωπίζουν την έλλειψη στέγης στην Ευρώπη, αριθμός που σημείωσε αύξηση κατά 70% τα τελευταία 10 χρόνια.

Οι άστεγοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω της κρίσης του COVID-19, καθώς υποφέρουν δυσανάλογα από κακή υγεία ενώ δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και εγκατάστεις υγιεινής. Η τρέχουσα οικονομική ύφεση και η απώλεια θέσεων εργασίας ενδέχεται να αυξήσουν τον αριθμό των αστέγων στην Ευρώπη.

Οι άστεγοι συχνά πέφτουν θύματα εγκλημάτων μίσους και βίας, καθώς και κοινωνικού στιγματισμού. Η ταυτότητα των αστέγων της Ευρώπης αλλάζει, με όλο και περισσότερα παιδιά, μετανάστες, μειονότητες, γυναίκες και οικογένειες να καταλήγουν στους δρόμους.

Τι λύσεις προτείνει το Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση της αστεγίας

Το Κοινοβούλιο καλεί τις χώρες της ΕΕ:

  • να παρέχουν ίση πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες
  • να στηρίξουν την ένταξη των αστέγων στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης
  • να παρέχουν συνεχή πρόσβαση σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης ως προσωρινή λύση (πέραν των μέτρων πρόληψης και στήριξης)
  • να υιοθετήσουν έναν κοινό ορισμό και να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν καλύτερα την έκταση του φαινομένου

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν την αρχή του "Προτεραιότητα στη Στέγαση" (Housing First), η οποία έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλές χώρες. Σε αντίθεση με τις πιο "παραδοσιακές" προσεγγίσεις, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δίνει έμφαση στην άμεση στεγαστική επανένταξη: οι άστεγοι τοποθετούνται αρχικά σε αυτόνομες κατοικίες και οι υπηρεσίες υποστήριξης για την αντιμετώπιση προβλημάτων τους παρέχονται στη συνέχεια.

Η έλλειψη προσιτής στέγασης είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα

Παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η έλλειψη προσιτής στέγασης είναι ένα διογκούμενο πρόβλημα, με τις τιμές των κατοικιών να αυξάνονται κατά 5,2% στην ΕΕ27 το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2019.

Αυτό αποτελεί πρόβλημα για τους ιδιοκτήτες και μισθωτές χαμηλού εισοδήματος: Το 2018, σχεδόν το 38% των νοικοκυριών που αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ξόδεψαν περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους στη στέγαση, σε σύγκριση με το 10,2% του γενικού πληθυσμού της ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο επεξεργάζεται επίσης προτάσεις για αξιοπρεπή, προσιτή στέγαση και στεγαστικές αγορές χωρίς αποκλεισμούς.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις