Το έπος των δικαιωμάτων φύτευσης των ευρωπαϊκών αμπελώνων θα έπρεπε να έχει τελειώσει, αλλά ξαναρχίζει και πάλι!

Το έπος των δικαιωμάτων φύτευσης των ευρωπαϊκών αμπελώνων θα έπρεπε να έχει τελειώσει, αλλά ξαναρχίζει και πάλι! Στις 6 Ιουνίου, ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (με τη ΓΔ AGRI) και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου των Υπουργών (η ιρλανδική προεδρία) συναντήθηκαν ως συν-νομοθέτες για να διαπραγματευτούν για τις φυτεύσεις των αμπέλων στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Η πρωινή συνεδρίαση μετατράπηκε σε τριμερή διάλογο κωφών, αφού οι εκπρόσωποι των τριών οργάνων στρατοπέδευσαν στις θέσεις τους: το Ευρωκοινοβούλιο ήταν αμετακίνητο στην επίσημη θέση του για τη διατήρηση των δικαιωμάτων μέχρι το 2030, ενώ η Επιτροπή υπερασπίστηκε τη θέση να τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα από το 2016 έως το 2022, με ανανέωση των αμπελώνων σε ένα μέγιστο ποσοστό 1%. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε εναλλακτική λύση σε σχέση με αυτήν της Επιτροπής: την θέση σε ισχύ του νέου συστήματος από το 2019 έως το 2030. Πρότεινε επίσης και ένα διακεκριμένο ποσοστό ετήσιας κοινοτικής οροφής του 1% για τα «μικρά παραγωγά Κράτη Μέλη» (όπως η Ρουμανία και η Ελλάδα) και 0,5% για τα "μεγάλα παραγωγά Κράτη Μέλη ".

Για τον Pascal Bobillier Monnot (διευθυντή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Αποσταγμάτων και ονομασιών οίνων Ελεγχόμενης Προέλευσης) "η ατμόσφαιρα ήταν πολύ τεταμένη μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Το μήλο της έριδος ήταν κυρίως η διάρκεια του συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί μια ταχεία εφαρμογή (2016), το Κοινοβούλιο υπερασπίζεται μια καθυστερημένη αναθεώρηση (2030). Ο άγνωστος «χ» ήταν η θέση της ιρλανδικής Προεδρίας! Υπερασπίστηκε μια τρίτη μέση λύση μεταξύ εκείνης του Κοινοβουλίου και της Commission".

Ο Εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βουλευτής Michel Dantin είπε κατά την έξοδο από τον τριμερή διάλογο ότι «Στο τέλος, δεν ελήφθη καμία απόφαση σχετικά με τα τρία εμβληματικά στοιχεία (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου συστήματος, η ημερομηνία αναθεώρησης, και το ανώτατο όριο των δικαιωμάτων φύτευσης). Όλοι παρέμειναν στις θέσεις τους, χωρίς να υπάρξει συμβιβασμός. Οι διαπραγματεύσεις αποστέλλονται σε πολιτικό τριμερή διάλογο. "

Οι συζητήσεις αναμένεται να επαναληφθούν στις 24 και 25 Ιουνίου και προστίθενται στο τελευταίο πακέτο διαπραγμάτευσης της ΚΑΠ. Το μέλλον των δικαιωμάτων φύτευσης θα οριστικοποιηθεί στη συνέχεια.

Δείτε επίσης