Προς μια νέα γεωργική πολιτική: προστατεύοντας το αγροτικό εισόδημα
Προς μια νέα γεωργική πολιτική: προστατεύοντας το αγροτικό εισόδημα

Στις 30 Ιουνίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ενέκριναν πρόταση που διασφαλίζει τη διατήρηση βασικών διατάξεων για τους αγρότες έως το 2022. Η υφιστάμενη νομοθεσία για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) θα αντικατασταθεί από ένα νέο πλαίσιο. Οι καθυστερήσεις, όμως, στις νέες διαπραγματεύσεις για την ΚΓΠ καθιστούν αναγκαία μια μεταβατική περίοδο ώστε να διασφαλιστεί η γεωργική παραγωγή και η προστασία του αγροτικού εισοδήματος στην ΕΕ

Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η γεωργική πολιτική της ΕΕ θεσπίστηκε το 1962 και στοχεύει στη βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας, την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων, καθώς και στη διασφάλιση του δίκαιου εισοδήματος των αγροτών.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσω:

  • Της εισοδηματικής στήριξης μέσω άμεσων πληρωμών για τη διασφάλιση της σταθερότητας του εισοδήματος των αγροτών
  • Της επιβράβευσης της φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας και φροντίδας της υπαίθρου
  • Των μέτρων για την αγορά για την αντιμετώπιση των κρίσεων της αγοράς και την ενίσχυση της χαμηλής ζήτησης
  • Των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης για την αποτελεσματική διαχείριση συγκεκριμένων προκλήσεων στις αγροτικές περιοχές

     

Αυτές οι συχνά ενημερωμένες διατάξεις χρειάζονται χρηματοδότηση από τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι δαπάνες της ΚΓΠ αντιπροσωπεύουν περίπου το 34,5% του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020.

Η θέση του Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο θέλει η νομοθεσία να παρέχει στους αγρότες μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, σταθερότητα και οικονομική συνέχεια, ιδίως λόγω της πανδημίας COVID-19, η οποία επηρέασε σημαντικά τον αγροδιατροφικό τομέα. Πρόσφατα, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν σχετικά με τη διαπραγματευτική τους θέση στις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ για το 2021-2027, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των νέων μικροκαλλιεργητών και των αγροτών σε περιόδους κρίσης, καθώς και της προώθησης πρακτικών φιλικών προς το κλίμα.

Το Κοινοβούλιο θέλει να κατανείμει το πακέτο ανάκαμψης της ΕΕ για τους αγρότες, τους παραγωγούς και τις αγροτικές περιοχές, ύψους 8 δισ. ευρώ, για να χρηματοδοτήσει την ανθεκτική, βιώσιμη και ψηφιακή ανάκαμψή τους τα επόμενα δύο χρόνια.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις