Νέοι κανόνες ΦΠΑ για ηλεκτρονικό εμπόριο από 1η Ιουλίου

Οι νέοι πανευρωπαικοί κανόνες στο ΦΠΑ αγγίζουν και το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Κύπρο. Από την 1η Ιουλίου 2021 θα τεθούν σε ισχύ νέοι κανόνες για το ΦΠΑ, οι οποίοι θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ ένα πιο απλό και ομοιόμορφο σύστημα διαχείρισης.

Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις και θα απλοποιήσουν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι επιχειρήσεις όχι μόνο θα επωφεληθούν από τη σημαντική μείωση τους κόστους συμμόρφωσης για την διευκόλυνση του ευρύτερου διασυνοριακού εμπορίου, αλλά επίσης οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα είναι πλέον σε θέση να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τις επιχειρήσεις εκτός ΕΕ που δεν επιβάλλουν ΦΠΑ. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες πρόκειται να συμβάλλουν στην πρόληψη της φορολογικής απάτης και να ενισχύσουν τα δημόσια έσοδα, κάτι που είναι πιο σημαντικό από ποτέ, δεδομένου ότι, το 2018, η Κύπρος κατέγραψε κενό ΦΠΑ ύψους 77 εκατομμυρίων ευρώ.

Η νέα εξορθολογισμένη διαδικασία θα γίνει ακόμα πιο εύκολη με την Μονοαπευθυντική Θυρίδα ΦΠΑ (OSS) και την Μονοαπευθυντική Θυρίδα για τις Εισαγωγές (IOSS) της ΕΕ. Αυτές οι επικαιροποιημένες πλατφόρμες έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις και τα φορολογήσιμα πρόσωπα έως και 95%! Οι διαδυκτιακές επιχειρήσεις μπορούν να εγγράφονται ηλεκτρονικά για την καταβολή του ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος-μέλος για όλες τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εντός της ΕΕ, καθώς και να συνεργάζονται με τις φορολογικές αρχές του δικού τους κράτους-μέλους και στη δική τους γλώσσα, ακόμη και αν οι πωλήσεις τους είναι διασυνοριακές. Οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις θα εξοικονομήσουν έτσι χρόνο και χρήμα μέσω αυτού του πιο αποτελεσματικού συστήματος.

Αναλυτικά το τι θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2021

Η κατάργηση του ορίου εξαίρεσης ΦΠΑ EUR 22/10 για αγαθά που εισάγονται στην ΕΕ θα προσφέρει επίσης ένα πιο δίκαιο περιβάλλον λειτουργίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Τον Ιούλιο, θα τεθούν σε ισχύ νέοι κανόνες για το ΦΠΑ σε όλη την ΕΕ, με στόχο να απλοποιήσουν τη ζωή των επιχειρήσεων που πωλούν αγαθά ηλεκτρονικά, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα πιο δίκαιο περιβάλλον λειτουργίας με τις ηλεκτρονικές εταιρείες εκτός ΕΕ.

Αυτοί οι κανόνες θα είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οποιονδήποτε πωλεί αγαθά ηλεκτρονικά ή διαθέτει έναν ηλεκτρονικό ιστότοπο αγορών.

Στόχος είναι:

- να διασφαλιστεί ότι ο ΦΠΑ καταβάλλεται στις χώρες όπου καταναλώνονται τα αγαθά ή όπου παρέχονται οι επί πληρωμή υπηρεσίες,

- να δημιουργηθεί ένα ενιαίο καθεστώς ΦΠΑ για τις διασυνοριακές προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών,

- να προσφερθεί στις επιχειρήσεις ένα απλό σύστημα για τη δήλωση και την πληρωμή ΦΠΑ στην ΕΕ μέσω της πύλης της μονοαπευθυντικής θυρίδας (για τις εισαγωγές),

- να δημιουργηθεί ένα δίκαιο περιβάλλον λειτουργίας μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ και των πωλητών εκτός ΕΕ.

Αυτοί οι κανόνες θα βοηθήσουν επίσης στη διαχείριση του κενού του ΦΠΑ, που είναι η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων από ΦΠΑ και των πραγματικών εσόδων ΦΠΑ που συλλέχθησαν σε κάθε κράτος μέλος. Ενώ το συνολικό κενό ΦΠΑ στην ΕΕ μειώνεται ελαφρώς κατά σχεδόν 1 δις ευρώ στα 140,04 δις ευρώ το 2018, οι νέοι κανόνες του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα υποστηρίζουν τις προσπάθειες περαιτέρω μείωσης αυτών των αριθμών και θα συμβάλλουν στην παγκόσμια ψηφιακή μετάβαση τόσο των ανθρώπων όσο και των επιχειρήσεων.

Πώς μπορούν να επωφεληθούν οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις από τους νέους κανόνες

Η ΕΕ έχει αναπτύξει νέα ηλεκτρονικά εργαλεία όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν και να φροντίσουν τις υποχρεώσεις ΦΠΑ για όλες τις πωλήσεις τους στην ΕΕ. Αυτό αντικαθιστά το προηγούμενο σύστημα, όπου οι ηλεκτρονικές εταιρείες ήταν υποχρεωμένες να εγγραφούν για ΦΠΑ σε κάθε χώρα της ΕΕ, προτού κάνουν πωλήσεις σε καταναλωτές εκεί. Το νέο σύστημα θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ στην εξοικονόμηση έως και 2,3 δις ευρώ κάθε έτος από έξοδα συμμόρφωσης.

Από την 1η Ιουλίου, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δηλώσουν και να πληρώσουν ηλεκτρονικά το ΦΠΑ για όλες τις ενδοευρωπαϊκές πωλήσεις σε μία ενιαία τριμηνιαία δήλωση σε συνεργασία μόνο με τις φορολογικές αρχές του δικού τους κράτους μέλους και στη δική τους γλώσσα, ακόμη και όταν οι πωλήσεις τους είναι διασυνοριακές. Η νέα πλατφόρμα για επιχειρήσεις και φορολογήσιμα πρόσωπα, η μονοαπευθυντική θυρίδα (OSS) ΦΠΑ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται ηλεκτρονικά σε όλη την ΕΕ, μειώνοντας το κόστος συμμόρφωσης έως και 95%.

Στο μεταξύ, η μονοαπευθυντική θυρίδα για τις εισαγωγές (IOSS) διευκολύνει την είσπραξη, τη δήλωση και την πληρωμή ΦΠΑ για πωλητές που προμηθεύουν αγαθά από εκτός της ΕΕ σε πελάτες εντός της ΕΕ. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι προμηθευτές και οι ηλεκτρονικές διεπαφές μπορούν να εισπράξουν, να δηλώσουν και να πληρώσουν άμεσα τον ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές της επιλογής τους, αντί να επιβαρύνουν τον πελάτη με την καταβολή του ΦΠΑ εισαγωγής κατά τη στιγμή που οι ίδιοι λαμβάνουν τα αγαθά. Αυτό κάνει τη ζωή πιο εύκολη για τις επιχειρήσεις, αλλά επίσης προστατεύει τους αγοραστές από κρυφά έξοδα.

Τέλος, θα καταργηθεί η τρέχουσα απαλλαγή από ΦΠΑ για πακέτα που εισάγονται στην ΕΕ με αξία που δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ. Παρόλο που οι περισσότερες εταιρείες εκτός ΕΕ συναλλάσσονταν δίκαια, αυτή η απαλλαγή σήμαινε ότι ορισμένοι πωλητές μπορούσαν να δηλώσουν παραπλανητικά αγαθά υψηλής αξίας, όπως smartphone, σε χαμηλότερες τιμές, mμόνο για να επωφεληθούν από αυτήν την απαλλαγή, υπονομεύοντας έτσι τις εταιρείες της ΕΕ που δεν είχαν άλλη επιλογή από το να χρεώσουν τους πελάτες τους από την ΕΕ με την πλήρη τιμή ΦΠΑ για τα ίδια προϊόντα. Καταργώντας αυτήν την απαλλαγή, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να ανταγωνιστούν σε ένα πιο δίκαιο περιβάλλον.

Εν συντομία, αυτοί οι νέοι κανόνες θα οδηγήσουν σε μια ταχύτερη, πιο αποτελεσματική εμπειρία διασυνοριακών ηλεκτρονικών πωλήσεων τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πελάτες.

ΠΗΓΗ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις