Οίνοι ΠΟΠ και ΠΓΕ θα μπορούν να παράγονται με χαμηλό αλκοόλ
Οίνοι ΠΟΠ και ΠΓΕ θα μπορούν να παράγονται με χαμηλό αλκοόλ

Σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις του Συμβουλίου υπουργών του ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το κλείσιμο των εκκρεμών θεμάτων της νέας ΚΑΠ και φιλοδοξία ο τρίλογος να καταλήξει σε οριστική συμφωνία κατά την προσεχή συνεδρίαση του στις 25,26,27 Μαΐου 2021.

Ένα από τα κύρια θέματα της μεταρρύθμισης της νέας ΚΑΠ που σχετίζεται με τον αμπελοοινικό τομέα αφορά τη θέσπιση νέας κατηγορίας οίνων με χαμηλό ή χωρίς αλκοόλ, θέμα για το οποίο δημιουργήθηκαν πολλές αντιθέσεις σχετικά με το εάν τα προϊόντα αυτά θα ενταχθούν στο θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για το κρασί, ή θα αποτελέσουν διακεκριμένα προϊόντα τα οποία όχι μόνο δεν θα ενταχθούν στο θεσμικό πλαίσιο του κρασιού, αλλά δεν θα μπορούν να ορίζονται και ως οίνος.

Ο προβληματισμός και οι υπέρμαχοι της άποψης ότι τα αποαλκοολωμένα προϊόντα που προκύπτουν από την αφαίρεση αλκοόλης στους οίνους, δεν πρέπει να ονομάζονται οίνος ,αφού το παραγόμενο προϊόν αντιτίθεται στον ορισμό του κρασιού, δεν υπερίσχυσαν .

Σύμφωνα με τον ορισμό ,οίνος είναι το προϊόν που παράγεται με πλήρη ή μερική αλκοολική ζύμωση νωπών σταφυλιών και έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 8,5% vol. για τις αμπελουργικές ζώνες Α και Β και 9% vol. για τις άλλες αμπελουργικές ζώνες στις οποίες ανήκει και η Ελλάδα. Kατά συνέπεια σύμφωνα με τον ανωτέρω ορισμό τα αποαλκοολωμένα προϊόντα δε μπορούν να ονομάζονται οίνος ,αφού ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος τους θα είναι κατώτερος του 8,5% vol.

Στην πορεία των συζητήσεων, επικράτησε η άποψη ότι οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν, τα κρασιά καταναλώνονται και ως απεριτίφ με προφίλ λιγότερο δομημένο σε αλκοόλ και εάν υπάρχει η εμμονή στο θέμα του ορισμού, το τμήμα της αγοράς που αφορά προϊόντα με χαμηλό ή χωρίς αλκοόλ, θα καλυφθεί από τον ανταγωνισμό των Τρίτων Χωρών που παράγουν ήδη τέτοια προϊόντα και τα ονομάζουν, οίνο.

Για το θέμα αυτό έχουν μέχρι σήμερα συμφωνηθεί τα εξής:

 Δημιουργούνται δυο νέες κατηγορίες οίνων

        Ο αποαλκοολωμένος οίνος (οίνος χωρίς αλκοόλ) ο οποίος έχει πραγματικό (ολικό) αλκοολικό τίτλο όχι ανώτερο από 0,5% κατ’ όγκο και

         Ο μερικώς αποαλκοολωμένος οίνος (οίνος με χαμηλό αλκοόλ) ο οποίος έχει πραγματικό (ολικό) αλκοολικό τίτλο άνω του 0,5% κατ’ όγκο και είναι μειωμένος περισσότερο από 20% από το αρχικό του ποσοστό σε αλκοόλ

 Οι οίνοι χωρίς αλκοόλ και με χαμηλό αλκοόλ, αφορούν την παραγωγή ποικιλιακών οίνων χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη, αφρωδών οίνων, ημιαφρωδών οίνων, νεαρών οίνων, κλπ.

 Οι οίνοι ΠΟΠ και ΠΓΕ μπορούν να παράγονται μόνο με χαμηλό αλκοόλ (μερικώς αποαλκοολωμένοι)

 Επιτρέπεται η αποκατάσταση του νερού που χάνεται κατά την διαδικασία αφαίρεσης της αλκοόλης

 Οι αποαλκοολωμένοι και μερικώς αποαλκοολωμένοι οίνοι περιλαμβάνται στον ΚΑΝ(ΕΕ) 1308/2013 και δεν αποτελούν προϊόν εκτός οινικού τομέα, όπως ζητούσαν αρκετά Κράτη Μέλη

 Η ενσωμάτωση της κατηγορίας των μερικώς αποαλκοολωμένων ή αποαλκοολωμένων οίνων επιφέρει σχετικές τροποποιήσεις και στις οινολογικές πρακτικές, με τη σύμφωνη γνώμη του OIV

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις