Το ΕΚ επαναφέρει τη γεωργική οικονομική πραγματικότητα στη συζήτηση για τη χρήση κλουβιών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε το ψήφισμα που πρότεινε ο ευρωβουλευτής Norbert Lins (EPP, DE) σχετικά με την πρωτοβουλία «Τέλος της ηλικίας του κλουβιού». Πέρα από την πολιτική μάρκετινγκ που επέτρεψε να προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικεντρώνεται στα προβλήματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της.

Το ψήφισμα που πρότεινε ο Norbert Lins χαιρετίζεται από τους Copa και Cogeca καθώς θεωρεί τις πολλαπλές διαστάσεις ενός ερωτήματος που είναι πολύ περίπλοκο για να μειωθεί σε μια γραμμή διάτρησης. Το ψήφισμα υπενθυμίζει τη συνεχιζόμενη εργασία του ευρωπαϊκού τομέα κτηνοτροφίας που προσφέρει ήδη τα υψηλότερα πρότυπα παγκοσμίως όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων. Οι αγρότες είναι δυναμικοί παίκτες που προσπαθούν, με τα μέσα και την οικονομική τους πραγματικότητα, να βρουν τις καλύτερες λύσεις για τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου προειδοποιεί την Επιτροπή για βασικά παράδοξα που η δημόσια συζήτηση αγνόησε, αρχίζοντας από το ζήτημα των εισαγωγών μας. Η απάντηση του Κοινοβουλίου είναι σαφής, σήμερα οι συνθήκες εκτροφής σε τρίτες χώρες "δεν μπορούν γενικά να επαληθευτούν". Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Επιτροπή να επανεκτιμήσει τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί υπό το φως τυχόν εξελίξεων σε θέματα κλωβών. Ωστόσο, θα είναι εφικτό όταν έχουμε ήδη υπογράψει πάνω από 60 διμερείς συμφωνίες;

Αντιδρώντας στην ψηφοφορία, ο Γενικός Γραμματέας Copa και Cogeca, Pekka Pesonen, δήλωσε: "Αυτό το κοινοβουλευτικό ψήφισμα δείχνει τα όρια της πρωτοβουλίας. Οι αγρότες είναι έτοιμοι να κάνουν περισσότερες επενδύσεις, αλλά όχι στο κόστος της επιβίωσής τους. Η απάντηση σε αυτήν την πρωτοβουλία θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα συνοχής στην ευρωπαϊκή δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποδείξει πώς θα αποφύγουμε τα διπλά πρότυπα στις εισαγωγές μας, αλλά και πώς θα προστατεύσουμε αποτελεσματικά τους μικρούς αγρότες για τους οποίους αυτές οι προσαρμογές θα είναι πολύ ευαίσθητες και πώς θα διατηρήσουμε τις τιμές των τροφίμων σταθερές. "

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι διάφοροι τομείς της κτηνοτροφίας έχουν διαφορετικές ανάγκες και οικονομικές προϋποθέσεις, τόσο όσον αφορά τις τιμές παραγωγού όσο και τις αναγκαίες επενδύσεις.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Copa και η Cogeca χαιρετίζουν το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση αντικτύπου με αρκετές επιστημονικές και σταθερές αγρονομικές βάσεις, πριν από τον καθορισμό μιας ημερομηνίας σταδιακής κατάργησης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις