Σε διαβούλευση τα πρότυπα εμπορίας στα γεωργικά προϊόντα

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω διαβούλευση ειδικότερα εξετάζει τις δυνατότητες των προτύπων εμπορίας να αυξήσουν την προσφορά βιώσιμων προϊόντων και να βελτιώσουν την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει φορείς στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, όπως παραγωγούς, εμπόρους, λιανοπωλητές και τις ενώσεις τους, καταναλωτές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και εθνικές αρχές.

Ανακοινώθηκε στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και ακολουθεί μια συνολική διαδικασία αξιολόγησης των προτύπων εμπορίας της ΕΕ που καθορίζονται στην κοινή οργάνωση αγοράς, τις «οδηγίες για το πρωινό» και τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Το ιστορικό

Τα πρότυπα εμπορίας είναι κανόνες που διέπουν την εμπορία των αγροδιατροφικών προϊόντων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. Μπορούν να λάβουν τη μορφή υποχρεωτικών κανόνων και «προαιρετικών αποκλειστικών ενδείξεων» και στόχος τους είναι η κάλυψη των προσδοκιών των καταναλωτών, η συμβολή στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας και η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων.

Τα πρότυπα εμπορίας μπορούν να αφορούν τους τεχνικούς ορισμούς, την ταξινόμηση, την παρουσίαση, τα σήματα και την επισήμανση, τη συσκευασία, τη μέθοδο παραγωγής, τη συντήρηση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τα σχετικά διοικητικά έγγραφα, την πιστοποίηση και τις προθεσμίες, καθώς και τους περιορισμούς στη χρήση και τη διάθεση. Κατά συνέπεια, βοηθούν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και αποτρέπουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» προβλέπει την αναθεώρηση των γεωργικών προτύπων εμπορίας προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοχή και η προσφορά βιώσιμων προϊόντων και να ενισχυθεί ο ρόλος των κριτηρίων βιωσιμότητας για τα πρότυπα. Επιπλέον, το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 παραθέτει τα πρότυπα εμπορίας ως πεδίο στο οποίο πρέπει να αναληφθεί δράση για να αξιολογηθεί η συνοχή μεταξύ των διαφόρων νομοθετικών πράξεων και να εντοπιστούν δυνατότητες για απλούστευση.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις