Παράταση χρόνου για την υποβολή δικαιολογητικών έκδοσης νέων επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών Μ.Ε.Θ
Παράταση χρόνου για την υποβολή δικαιολογητικών έκδοσης νέων επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών Μ.Ε.Θ

Σε συνέχεια των με αριθμ. 09/ΘΕΜΑ 3ο /2ης Συνεδρίασης Ε.Λ.Α./11-03-2020 (ΑΔΑ: 694Κ7ΛΛΑΝΦ), και αριθμ. 16/6ης Συνεδρίασης/17-6-2021 (ΑΔΑ: 69ΞΖ7ΛΛ-686) Αποφάσεων της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ, αναφορικά με τη διαδικασία και το χρόνο υποβολής δικαιολογητικών για την έκδοση 172 νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Μ.Ε.Θ, καθώς και την παράταση της προθεσμίας έκδοσης αυτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

την παράταση του χρόνου υποβολής των απαιτούμενων από τις διατάξεις δικαιολογητικών για την έκδοση των νέων επαγγελματικών αδειών σύμφωνα με την αριθμ. 09/ΘΕΜΑ 3ο /2ης Συνεδρίασης Ε.Λ.Α./11-03-2020 (ΑΔΑ: 694Κ7ΛΛ-ΑΝΦ) Απόφαση της Ε.Λ.Α. , για διάστημα επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της ταχθείσας ετήσιας προθεσμίας της 19ης Μαΐου 2021, ήτοι έως και την 19η Σεπτεμβρίου 2021.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις