ΥΠΑΑΤ: 21,3 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας - Πώς ωφελούνται οι Έλληνες αγρότες
ΥΠΑΑΤ: 21,3 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας - Πώς ωφελούνται οι Έλληνες αγρότες

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα της Καθημερινής, τα χρήματα αυτά προέρχονται από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική ΚΑΠ (19,3 δισ. ευρώ) και από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας (πάνω από 2 δισ. ευρώ).

Σύμφωνα με το το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ (2021- 2027) «αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια σημαντική ευρωπαϊκή επιτυχία, αλλά αποτελεί, όμως, και εθνική επιτυχία για τη χώρα μας καθώς μέσω των 19,3 δισ. που εξασφάλισε η κυβέρνηση, τη στιγμή μάλιστα που η χρηματοδότηση για άλλες χώρες μειώθηκε σημαντικά, δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να θέσει γερά θεμέλια στην οικοδόμηση μιας νέας εποχής στην αγροτική οικονομία».

Στα χρήματα αυτά, αναμένεται να προστεθούν και τα περίπου 2 δισ. ευρώ που προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψης (μικτές επενδύσεις) για έργα στον πρωτογενή τομέα, κυρίως σε ζητήματα που αφορούν στην άρδευση και στην κατασκευή μικρών φραγμάτων.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως ο αρμόδιος υπουργός Σπήλιος Λιβανός «έχει από νωρίς κατανοήσει ότι “το νερό αποτελεί το αίμα για την παραγωγή” και γνωρίζει ότι χωρίς αυτό δεν μπορεί υπάρξει σύγχρονη γεωργία. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει διαβεβαίωση από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών ότι αν υπάρχουν μελέτες τα αρχικώς προβλεπόμενα ποσά για την κατασκευή φραγμάτων και δικτύων άρδευσης, θα αυξηθούν.

Παράλληλα, στο Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπονται για λογαριασμό του πρωτογενούς τομέα μια σειρά έργων που αφορούν στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στην αγροτική οικονομία, με στόχο την βελτίωση και την ασφάλεια της παραγωγής.

Όπως τονίζει το υπουργείο, με την ΚΑΠ ενσωματώνονται οι βασικές θέσεις και διεκδικήσεις της χώρας μας για μια περισσότερο δίκαιη, πράσινη, κοινωνική και ευέλικτη ανάπτυξη προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών, προς όφελος της ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών περιοχών.

«Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη, συνεκτική και ισορροπημένη αναπτυξιακή – μεταρρυθμιστική πρόταση σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς, που διαμορφώνει μια νέα δυναμική για την Ελληνική Γεωργία και τους Έλληνες παραγωγούς». 

Τα σημαντικότερα σημεία της νέας ΚΑΠ

Όπως επισημαίνεται, η λογική που διέπει τη νέα ΚΑΠ είναι: μετατόπιση από τη στήριξη του Γεωργικού Εισοδήματος στη στήριξη του παραγωγού.

 • Ενσωματώνει τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που εκφράζονται στην Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και εξειδικεύονται μέσω των στρατηγικών «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της βιοποικιλότητας.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

 • Ενισχυμένες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις.
 • Ανάπτυξη νέων οικολογικών προγραμμάτων για το κλίμα και το περιβάλλον.
 • Μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αντιβιοτικών.
 • Αύξηση των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας (από 9%σε 25%) της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης.
 • Ενισχύονται οι πόροι που διατίθενται για προσέλκυση νέων γεωργών.
 • Εστιάζει στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην γεωργική παραγωγή.
 • Προωθείται η Βιοικονομία – Κυκλική Οικονομία – Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων.

Πώς ωφελούνται οι Έλληνες αγρότες

Σύμφωνα με το υπουργείο, η νέα ΚΑΠ στηρίζει τους έλληνες αγρότες και τους καθιστά πρωταγωνιστές στη νέα εποχή:

 1. Σε μία δύσκολη περίοδο, μάς βοηθά να στηρίξουμε τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς μας. Με την ενεργοποίηση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης και της ενίσχυσης των μικροκαλλιεργητών για τη στήριξη του εισοδήματός τους.
 2. Προστατεύει ακόμα περισσότερο  τους κλάδους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αυξάνοντας το ποσοστό των συνδεδεμένων ενισχύσεων.
 3. Προστατεύει το περιβάλλον στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ενσωματώνοντας και ενισχύοντας πράσινες αγροτικές πρακτικές, όπως η γεωργία ακριβείας και η βιολογική γεωργία, καθώς και στοχευμένες οικολογικές πρακτικές αλλά και ευρύτερες γεωργικές προσεγγίσεις όπως η κυκλική οικονομία. Έτσι, οι παραγωγοί εξασφαλίζουν βιώσιμη παραγωγή και όλοι μας καλύτερα, υγιεινά και ασφαλή προϊόντα.
 4. Στηρίζει τους παραγωγούς μας στην πράξη και τους βοηθά να γίνουν πιο ισχυροί. Τους δίνει νέες δυνατότητες να βελτιωθούν, προωθώντας την επιμόρφωση και τη συμβουλευτική. Αλλά και να ενώσουν τις δυνάμεις τους, διευκολύνοντας τον συνεργατισμό και τη δικτύωση.
 5. Μας δίνει νέες δυνατότητες να προσελκύσουμε περισσότερους νέους μας στο χωράφι. Αυτό ακριβώς που έχουμε θέσει ως στόχο για τα επόμενα χρόνια δηλαδή. Προσφέροντας νέα κίνητρα, στηρίζοντας τις επενδύσεις και αυξάνοντας  το ελάχιστο υποχρεωτικό επίπεδο στήριξης του εισοδήματός τους σε 3% του προϋπολογισμού της ΚΑΠ κάθε χώρας.
 6. Η νέα ΚΑΠ μπορεί να γίνει το όχημα για να περάσουμε στη νέα εποχή της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Στηρίζει τη μείωση της γραφειοκρατίας, την καινοτομία, την ψηφιοποίηση και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
 7. Διευρύνει τις δυνατότητες καινοτόμων επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα.
 8. Αναδεικνύει τη συμβολή του πρωτογενούς τομέα στην προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων.
 9. Διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στην νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από επαρκείς μεταβατικές διατάξεις και την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού μας Σχεδίου στη βάση των ιδιαιτεροτήτων και των προτεραιοτήτων της χώρας μας.
 10. Ενθαρρύνει την απλοποίηση των παρεμβάσεων στο σύνολο των Πυλώνων της ΚΑΠ και προβλέπει τη μείωση της γραφειοκρατίας προς όφελος των παραγωγών.

Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα

Όπως επισημαίνεται, η νέα ΚΑΠ είναι «μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, που θα καθορίσει την αγροτική μας οικονομία τα επόμενα 10 σχεδόν χρόνια. Γι΄ αυτό και θα έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού και δημόσιου διαλόγου».

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΑΑΤ αναφέρει πως προσπαθεί να το επιτύχει με τις 13 Συνδιασκέψεις που έχει προγραμματίσει σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, κάνοντας εξαντλητικό διάλογο με εκπροσώπους αγροτών, αγροτικών συλλόγων, συνεταιρισμών.

Στη Λάρισα η Συνδιάσκεψη διήρκεσε έξι ώρες και στα Χανιά πεντέμισι ώρες(!!!). Που σημαίνει ότι ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας ενδιαφέρεται να μάθει για τις πολιτικές που θα ισχύσουν στην επόμενη περίοδο και θα καθορίσουν το μέλλον του για πολλά χρόνια», ανέφερε το ΥΠΑΑΤ.

Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η καθετοποίηση της παραγωγής και η προώθηση της λογικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο», η επένδυση στην καινοτομία και η ψηφιοποίηση για τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας, αλλά και η χρήση δεδομένων και η ποσοτικοποίηση της πολιτικής για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ΥΠΑΑΤ στη Συνδιάσκεψη για την ΚΑΠ στα Χανιά, είναι αποφασισμένος «να κόψει με το μαχαίρι ό,τι στραβό υπήρχε σε σχέση με τις ενισχύσεις στην πρωτογενή παραγωγή».

Και τούτο για τρεις βασικούς λόγους:

 • Πρώτον, γιατί αυτό είναι το σωστό.
 • Δεύτερον, γιατί έρχεται πλέον η Ευρώπη και βάζει κανόνες. Δίκαιους και ίσους για όλους. Και δεν το λέει μόνο η Ευρώπη, το θέλουμε κι εμείς.
 • Τρίτον γιατί πλέον και να θες να κρυφτείς, αν την έχεις κάνει τη στραβή, δεν μπορείς. Έρχεται η εικόνα από το δορυφόρο και ξέρετε τι γίνεται τότε; Δεν την πληρώνει μόνο ο παραβάτης, αλλά τρώει πρόστιμο όλη η χώρα. Και το πληρώνουμε όλοι μας.

«Όταν περισσότεροι νέοι μας επιστρέψουν στην ύπαιθρο, όταν η γη μας αποδώσει καλύτερους καρπούς, όταν η ανάπτυξη  στηριχτεί στον αγροτικό μας κόσμο, όταν η Ελληνίδα και ο Έλληνας αγρότης πατήσουν πιο γερά στα πόδια τους, τότε κερδισμένη θα είναι η Ελλάδα», τονίζει ο κ. Λιβανός.

Πηγή: Καθημερινή

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις