Επενδύσεις στην ανθρακοδεσμευτική γεωργία προωθεί η ΕΕ

Πρόσφατα έγινε ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση καθώς πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα το 2030. Η στρατηγική είναι προσηλωμένη στην αυστηρή προστασία των πρωτογενών και παλαιών δασών, στην αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών και στη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισής τους. Κατ' επέκταση, προωθούνται φιλικότερες προς το κλίμα και τη βιοποικιλότητα πρακτικές διαχείρισης των δασών, δίνεται έμφαση στην ανάγκη να διατηρηθεί η χρήση της ξυλώδους βιομάζας εντός των ορίων της αειφορίας και ενθαρρύνεται τη βέλτιστη αξιοποίηση του ξύλου σύμφωνα με την αρχή της αλυσιδωτής χρήσης.

Ως πηγή εκπομπών υποξειδίου του αζώτου και μεθανίου, οι τομείς της γεωργίας, της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοκομίας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του συνολικού στόχου για μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Ταυτόχρονα, οι τομείς αυτοί μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αποθήκευση άνθρακα. Με βάση αυτό το δεδομένο, προτείνονται δράσεις οι θα αυξήσουν τη δέσμευση του άνθρακα μέσω των βελτιωμένων καταβοθρών και αποθεμάτων, συμβάλλοντας έτσι στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, με την έξυπνη συνεργασία μεταξύ των γεωργών, με τη χρήση τεχνολογιών όπως η γεωργία ακριβείας και με τη στήριξη των επενδύσεων, της παροχής συμβουλών και της καινοτομίας, οι τομείς αυτοί μπορούν ήδη να καταστούν κλιματικά ουδέτεροι και να αρχίσουν να απορροφούν άνθρακα έως το 2035.

Πηγή: insider.gr

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις