Με απαλλαγή από τα τέλη και τις εισφορές υπέρ του Δημοσίου συνοδεύονται οι αποφάσεις θήρας
Με απαλλαγή από τα τέλη και τις εισφορές υπέρ του Δημοσίου συνοδεύονται οι αποφάσεις θήρας

Υπογράφηκαν από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Αμυρά, οι τρεις αποφάσεις θήρας για το κυνηγετικό έτος 2021-2022. Πρόκειται για την Απόφαση καθορισμού τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, την Απόφαση καθορισμού ετήσιας συνδρομής στους αναγνωρισμένους από το Υ.ΠΕ.Ν. Κυνηγετικούς Συλλόγους,και τη Ρυθμιστική Απόφαση για το κυνήγι,οι οποίεςθα ισχύσουν  το κυνηγετικό έτος 2021–2022. Επισημαίνεται ότι για τις δύο αποφάσεις θήρας (Απόφαση καθορισμού συνδρομών, Ρυθμιστική  Απόφαση  θήρας) έχει ήδη εκδοθεί Φ.Ε.Κ., ενώ σύντομα αναμένεται έκδοση Φ.Ε.Κ. και για την τρίτη (Απόφαση καθορισμού τελών).

 

Σύμφωνα με την «Απόφαση καθορισμού τελών» οι κυνηγοί οι οποίοι εξέδωσαν άδεια θήρας για το περσινό κυνηγετικό έτος 2020-2021, απαλλάσσονται φέτος από την υποχρέωση καταβολής τελών υπέρ του Δημοσίου, εφόσον κατά το τρέχον κυνηγετικό έτος 2021-2022 εκδώσουν άδεια θήρας ίδιου τύπου με το προηγούμενο κυνηγετικό έτος. Ειδικότερα, η ανωτέρω δυνατότητα απαλλαγής αφορά:
α) το σταθερό τέλος χαρτοσήμου προσαυξημένο με εισφορά ΟΓΑ 20%, (συνολικής αξίας 18 ευρώ),και β) τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού (αξίας 10 ευρώ για Τοπική άδεια, 30 ευρώ για Περιφερειακή άδεια, και 60 ευρώ για Γενική άδεια). Έτσι, για το φετινό κυνηγετικό έτος 2021-2022, ένας κυνηγός που είχε εκδώσει το 2020 Τοπική άδεια και εκδίδει φέτος άδεια της ίδιας κατηγορίας θα πληρώσει 28 ευρώ λιγότερα. Όμοια, ένας κυνηγός που είχε εκδώσει το 2020 Περιφερειακή άδεια και εκδίδει φέτος άδεια της ίδιας κατηγορίας θα πληρώσει 48 ευρώ λιγότερα. Τέλος, ένας κυνηγός που είχε εκδώσει το 2020 Γενική άδεια και εκδίδει φέτος άδεια της ίδιας κατηγορίας θα πληρώσει 78 ευρώ λιγότερα.

 

Με βάση την Απόφαση καθορισμού ετήσιας συνδρομής για το κυνηγετικό έτος 2021-2022 (Φ.Ε.Κ. Β'3474/30-07-2021) η συνδρομή των κυνηγών-μελών των αναγνωρισμένων ως «συνεργαζόμενων με το Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικών Συλλόγων» καθορίζεται στα 80 ευρώ. Η προσαύξηση 15 ευρώ σε σχέση με την περσινή τιμή συνδρομής έχει ως σκοπό την ενίσχυση των κυνηγετικών οργανώσεων κάθε βαθμίδας για την εύρυθμη λειτουργία της Θηροφυλακής, την προστασία του περιβάλλοντος και την υλοποίηση φιλοθηραματικών δράσεων. Ταυτόχρονα η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας (Κ.Σ.Ε.) δεσμεύθηκε ότι οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες δεν θα αιτηθούν την έγκριση  έκτακτης εισφοράςκατά την τρέχουσα περίοδο.

 

Για το Τρυγόνι, η πολιτική ηγεσία του Υ.Π.ΕΝ. έλαβε φέτος στην Απόφαση ρύθμισης θήρας (Φ.Ε.Κ. Β' 3515 / 02-08-2021) επιπρόσθετα μέτρα προστασίας του είδους με την καθιέρωση ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης στα 145.000 άτομα, δηλαδή κατά 50% μειωμένο σε σχέση με τη μέση εθνική κάρπωση των ετών 2013-2018. Ταυτόχρονα μειώθηκε η ανώτατη ατομική ημερήσια κάρπωση του είδους σε έξι (6) Τρυγόνια ανά κυνηγό ανά ημέρα, επιτυγχάνοντας 50% συνολική μείωση κατά τα τελευταία τρία έτη, με τον κάθε κυνηγό να υποχρεώνεται να δηλώνει κάθε φορά τον αριθμό Τρυγονιών που θήρευσε μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής κινητού τηλεφώνου. Με τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου ορίου οι κυνηγοί ενημερώνονται με μήνυμα στο κινητό τους μέσω της ειδικής εφαρμογής και παύει αυτόματα η θήρα του είδους οριζόντια σε όλη τη χώρα. Το πρόσθετο μέτρο λαμβάνεται σε εφαρμογή των συστάσεων ειδικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να επιτευχθεί ελεγχόμενη, προσαρμοσμένη και αειφόρος κάρπωση του Τρυγονιού στον Κεντρικό-Ανατολικό διάδρομο μετανάστευσης όπου ανήκει και η Ελλάδα. Η εφαρμογή κυνηγετικής διαχείρισης αναπτύχθηκε με μέριμνα της Κ.Σ.Ε. και θα διανεμηθεί δωρεάν με παροχή μοναδικού κωδικού QR σε κάθε κυνηγό κατά τη διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας.

 

Επίσης στη φετινή Απόφαση ρύθμισης θήρας απαγορεύεται το κυνήγι της Νησιωτικής πέρδικας στον Άγιο Ευστράτιο  καθ' όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου. Επιπλέον, με βάση ειδικές ρυθμίσεις που συμπεριλαμβάνονται φέτος, επιτρέπεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων αποκλειστικά και μόνο σε περιορισμένους χώρους εκγύμνασης (Ζ.Ε.Σ.) που υποδεικνύονται από τις δασικές αρχές, και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. Με τη φετινή ρυθμιστική απόφαση δίνεται η δυνατότητα στις δασικές υπηρεσίες -κατά το χρονικό διάστημα της αναπαραγωγικής περιόδου για τα θηρεύσιμα και μη είδη- να απαγορεύουν τοπικά την εκγύμναση, μετά από σχετική αξιολόγηση και για ορισμένο χρονικό διάστημα εντός του τριμήνου Απριλίου,Μαΐου και Ιουνίου, για λόγους που σχετίζονται με την όχληση των ειδών κατά την αναπαραγωγική περίοδο.

 

Τέλος, στη φετινή Ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι επαναλαμβάνονται προβλέψεις που ίσχυσαν και κατά την προηγούμενη απόφαση ρύθμισης θήρας.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις