ΕΕ: Ο αντίκτυπος των εισαγωγών μαροκινών τοματών στις αγορές της ΕΕ

 Η γεωργική συμφωνία με το Μαρόκο περιλαμβάνει μέτρα διασφάλισης που μπορούν να ληφθούν σε περίπτωση σοβαρών διαταραχών στις αγορές της ΕΕ που προκαλούνται από σημαντική αύξηση των εισαγόμενων ποσοτήτων. Οι εισαγωγές νωπών ντοματών από το Μαρόκο αυξήθηκαν κατά 5% το 2020, από έτος σε έτος (+18% έναντι 5ετούς μέσου όρου) και ανήλθαν σε περίπου 435.000 τόνους. Το 2020, αυτό αντιπροσώπευε περίπου το 6,7% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ των 6,6 εκατομμυρίων τόνων. Για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2021, οι εισαγωγές ήταν στα ίδια επίπεδα με το 2020. Αυτά τα δεδομένα δεν δείχνουν σημαντική αύξηση των εισαγωγών ή συνδυασμένο αποτέλεσμα διαταραχής στην εσωτερική αγορά. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν προβλέπει τη λήψη μέτρων διασφάλισης.

Μετά το Brexit, οι ποσοστώσεις της ΕΕ βάσει του προγράμματος παραχώρησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) πρέπει να κατανέμονται μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) λόγω των υποχρεώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ως μέλους του ΠΟΕ. Οι διμερείς συμφωνίες της ΕΕ με χώρες εταίρους υπογράφονται από την ΕΕ και δεν επιβάλλουν δικαιώματα ή υποχρεώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, αυτές οι διμερείς συμφωνίες αντικατοπτρίζουν μια ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με διαπραγμάτευση και κάθε προσπάθεια της ΕΕ ή της χώρας εταίρου να αλλάξει αυτές τις δεσμεύσεις θα μπορούσε να ανοίξει ολόκληρη τη συμφωνία σε επαναδιαπραγμάτευση.

 Για να συνεχίσει την εφαρμογή της στρατηγικής Farm to Fork, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ανασκόπηση της εμπορικής πολιτικής, η Επιτροπή περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων στις διμερείς συμφωνίες της ΕΕ, ξεκινώντας από αυτές που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση. Αυτό το κεφάλαιο θα στοχεύσει στη δημιουργία στενής συνεργασίας με κάθε εταίρο προκειμένου να προωθήσει από κοινού την παγκόσμια μετάβαση προς ανταγωνιστικά βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις