Μέτρα στήριξης της βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ

Απάντηση του κ. Wojciechowski εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η αναγεννητική βιολογική γεωργία συνδυάζει διάφορες πρακτικές ωφέλιμες για το περιβάλλον και  κλίματος, ενώ αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα προσθήκης οικονομικών αξιών στα προϊόντα. Η Επιτροπή θα βοηθήσει τους αγρότες να εφαρμόσουν αυτές τις πρακτικές με διάφορα εργαλεία.

Πρώτον, απευθείας οι πληρωμές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) απαιτούν σεβασμό πολλών αγαθών γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, ορισμένες από αυτές αναφέρονται στην αμειψισπορά, την εδαφοκάλυψη, προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, τα στοιχεία του τοπίου, την προσοχή στα λιβάδια και τα πλούσια σε άνθρακα εδάφη.

Δεύτερον, η νέα παρέμβαση της ΚΓΠ για το οικοσύστημα θα δώσει στα κράτη μέλη την δυνατότητα κίνητρα για φιλόδοξη πρόσληψη πρακτικών, προσαρμοσμένων στο έδαφος, το κλίμα
συνθήκες και δομικό πλαίσιο της τοπικής περιοχής. Το τμήμα αγροτικής ανάπτυξης του μέλους Τα στρατηγικά σχέδια των κρατών είναι επίσης ένα συμπλήρωμα για την υποστήριξη των καινοτόμων προσεγγίσεων των αγροτών μέσω επενδύσεων, μεταφοράς γνώσης και πιλοτικής εφαρμογής τοπικών έργων καινοτομίας.

Ειδικότερα για το διοξείδιο του άνθρακα, η Επιτροπή σχεδιάζει, όπως ανακοινώθηκε στο Farm to Fork. Στρατηγική, για την έναρξη της πρωτοβουλίας καλλιέργειας άνθρακα μέχρι το τέλος του 2021 για να καταλάβουμε πώς παρέχουν οικονομικά κίνητρα για δραστηριότητες φιλικές προς το κλίμα δημιουργώντας μια νέα πηγή εισοδήματος για τους αγρότες. Συνδέεται με αυτό η ανάπτυξη ενός κανονιστικού πλαισίου για την πιστοποίηση αφαίρεση άνθρακα βασισμένη σε ισχυρή και διαφανή λογιστική άνθρακα για παρακολούθηση και επαλήθευση
την αυθεντικότητά τους, ως μέρος του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία.

Η έρευνα, η καινοτομία και η πιλοτική εφαρμογή θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο προς κατανόηση υποκείμενους βιολογικούς μηχανισμούς, ποσοτικοποίηση των οφελών και άρση των εμποδίων για τη διασφάλιση μεγάλων κλίμακα πρόσληψης καλών πρακτικών.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις