«Σύγχρονες προκλήσεις του δάσους στην Ελληνική Δασοπονία και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

του Προέδρου του Δ.Σ.  της  ΠΟΓΕΔΥ

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

Νικολάου Κακαβά

Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία (Ε.Δ.Ε.), επιστημονικό όργανο των δασολόγων της χώρας καθώς και όλων των επιστημόνων που εργάζονται στο δάσος και τα δασικά οικοσυστήματα και ασχολούνται με την μελέτη προβλημάτων συναφών με τη δασολογική επιστήμη, συνεχίζει για μια ακόμη φορά να μας εκπλήσσει με τον πλέον θετικό τρόπο.

Από το Μάρτιο του 1980 και μέχρι σήμερα, μετά τη διαπίστωση της ανάγκης να αποκτήσει ο Ελληνικός δασολογικός κλάδος οργανωμένη δυνατότητα έκφρασης, συζήτησης και προβληματισμού σχετικά με τα συναφή θέματα αλλά και τη διάδοση της δασολογικής επιστήμης στην Ελλάδα, γίνεται μια εξέχουσα και σοβαρή προσπάθεια

  1. αφενός να αντιμετωπιστούν ζητήματα που άπτονται των δασών ως πηγής ζωής και πλούτου, αλλά και των εν γένει δασικών οικοσυστημάτων ως βασικών και αναντικατάστατων παραμέτρων οικολογικής ισορροπίας και ανθρώπινης υγείας   και,
  2. αφετέρου να γίνουν προτάσεις και να δοθούν επιστημονικά παραδεκτές, απόλυτα τεκμηριωμένες και σε ορισμένες περιπτώσεις πρωτοποριακές λύσεις, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, διδασκόμενοι πάντα από το απώτερο και το πρόσφατο παρελθόν.

Στα Δεκαεννιά (19)  Πανελλήνια Δασολογικά Συνέδρια, που προηγήθηκαν είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε πολλά και σημαντικά.

Στο σημερινό Εικοστό 20ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο εκτιμάται ότι έχουμε να μάθουμε ακόμη περισσότερα και χρήσιμα.

Μονόδρομος σε αυτή την εκτίμηση,  αφενός ο τίτλος του συνεδρίου σας που παραπέμπει ευθέως στις Σύγχρονες προκλήσεις του δάσους στην Ελληνική Δασοπονία και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του '21,  και αφετέρου το πλούσιο, ποικίλο και πολυσχιδές θεματολόγιο, στο οποίο διαπραγματεύονται θέμα και ζητήματα σχετικά με τον πολλαπλό ρόλο του δάσους, όπως :

  • τις Οικονομικές Ωφέλειες που προκύπτουν από την Παραγωγή Αγαθών για τον άνθρωπο αλλά και την ασκούμενη  κτηνοτροφία,
  • τις Οικονομικές Ωφέλειες που προκύπτουν από την Παραγωγή Πρώτων Υλών και ενέργειας για τη βιομηχανία,
  • τις κοινωνικές ωφέλειες που σχετίζονται με τα πολύτιμα κοινά αγαθά όπως η Αναψυχή, ο Τουρισμός, η Θήρα κ.α. και τέλος,
  • τη συμβολή στην αντιμετώπιση  Κλιματικής Αλλαγής και  Φυσικών Καταστροφών και την προστασία από διαβρώσεις και πλημμύρες οικιστικών περιοχών και καλλιεργειών,
  • την Περιβαλλοντική Διατήρηση και Αειφόρο  Ανάπτυξη, αλλά και τόσα άλλα.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια επίκαιρη επιστημονικά τεκμηριωμένη και ορθολογική απάντηση, στα θέλω της σύγχρονης κοινωνίας που σιγά – σιγά, αλλά συνεχώς και περισσότερο έντονα, ζητά την ανάδειξη όλων των παραπάνω ωφελειών ώστε τα δασικά οικοσυστήματα να τεθούν και πάλι στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Μιας κοινωνίας που ζητά αλλά και απαιτεί από τους εμπλεκόμενους φορείς (Πολιτεία, Πανεπιστημιακές συναφείς Σχολές, Ερευνητικά κέντρα, Δασικές Υπηρεσίες),  επιστήμονες δασολόγους αλλά και  λοιπούς γεωτεχνικούς, να εφαρμοστεί η επιστήμη της δασοπονίας με τον πλέον άρτιο και σύγχρονο τρόπο και να καταστούν τα δάση μας, πηγή αειφόρου πλούτου για την κοινωνία.

Το υψηλό επίπεδο γνώσης, κατάρτισης  και εμπειρίας της Οργανωτικής Επιτροπής, των Εισηγητών αλλά και των λοιπών συμμετεχόντων, αποτελούν το Τεκμήριο και την Εγγύηση για την Επιτυχία των Στόχων και Επιδιώξεων του σημερινού Συνεδρίου.

Ευχή όλων μας, η πολιτεία να ενσκήψει και να αφουγκραστεί  πορίσματα και προτάσεις που θα προκύψουν, να τα ενστερνιστεί και να λάβει τις δέουσες πρωτοβουλίες και ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό, σε όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

Η επαναφορά των Δασικών Υπηρεσιών στο φυσικό τους χώρο συμπίπτει με τα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του '21. Ελπίζουμε  να γίνει μια νέα αρχή, που στηριζόμενη σε ένα σύγχρονο σχεδιασμό, ορθές πρακτικές και δράσεις, να θέσει τη δασική επιστήμη στη θέση που της ανήκει, για την εφαρμογή μιας σύγχρονης Δασικής Πολιτικής με πυλώνες, αφενός την επίτευξη μιας δασοπονίας πολλαπλών σκοπών και αφετέρου την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Δυστυχώς, ανειλημμένες υποχρεώσεις δεν επέτρεψαν την παρουσία μου, προκειμένου να παρακολουθήσω εκ του σύνεγγυς τις εργασίες του συνεδρίου σας.

Ωστόσο, παρακαλώ να θεωρήσετε ως συμπαραστάτες και αρωγούς με κάθε πρόσφορο μέσο, το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου  της ΠΟΓΕΔΥ αλλά και εμού προσωπικά, για την υλοποίηση των χρήσιμων συμπερασμάτων του συνεδρίου σας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς, καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις