Αμπέλι: Ναι στην αναδιάρθρωση, όχι στην αποζημίωση για απώλεια εσόδων
Αμπέλι: Ναι στην αναδιάρθρωση, όχι στην αποζημίωση για απώλεια εσόδων

Οι ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής κατέληξαν σε συναίνεση που επεκτείνει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των αμπελώνων, αλλά όχι την αποζημίωση για την απώλεια εσόδων από αυτή. Μέχρι σήμερα, οι βασικοί κανονισμοί της μελλοντικής ΚΑΠ δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί. Αναμένεται όμως ότι θα εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου.

Με ευρωπαϊκή πολιτική συναίνεση, όπως επισημαίνει η ΚΕΟΣΟΕ, αποτρέπεται η θέση, την οποία υποστηρίζουν για ένα χρόνο οι Γάλλοι, και αφορά την αναβαλλόμενη αναδιάρθρωση (δηλαδή ενίσχυση για ένα αγροτεμάχιο αμπέλου που εκριζώθηκε και πέραν των 3 ετών μέχρι να ξαναφυτευτεί). Αγνοώντας τους Γάλλους εκπροσώπους του οίνου, διατηρείται η απαγόρευση χρηματοδότησης στα μελλοντικά προγράμματα αναδιάρθρωσης της κοινότητας μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ 2023-2027). Η απαγόρευση χρηματοδότησης αφορά την απώλεια εσόδων πέραν των τριών ετών μετά την εκρίζωση, όταν η αναφύτευση θα μπορούσε να μεταφερθεί από 3 σε 6 χρόνια.

Το θέμα της αποζημίωσης για την απώλεια εσόδων αποφασίστηκε σε τριμερή διάλογο, από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, αναφέρει ευρωπαϊκή πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις. Μετά από συζητήσεις, οι συννομοθέτες επιτρέπουν την επαναφύτευση στο ίδιο αμπελοτεμάχιο με προθεσμία 6 ετών.

Ωστόσο, η αποζημίωση για την απώλεια εσόδων δεν θα αυξηθεί σε 6 χρόνια, παραμένει σταθερή μόνο για 3 χρόνια, καθώς οι συννομοθέτες δεν επιθυμούν να χρησιμοποιηθεί το μέτρο αναδιάρθρωσης ως εργαλείο διαχείρισης της αγοράς, διευκρινίζει η πηγή των Βρυξελλών.
Οίνος ΚΟΑ

Επωφελούμενος από μια Κοινή Οργάνωση Αμπελουργικής Αγοράς (Οίνος ΚΟΑ), ο κλάδος σημείωσε σημαντική πρόοδο κατά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες, με μέτρα όπως η παράταση έως το 2045 του συστήματος αδειοδότησης για τα δικαιώματα φύτευσης, το άνοιγμα στην αποαλκοολοποίηση οίνων, η έγκριση υβριδίων σε ΠΟΠ, η ευελιξία των ενισχύσεων.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις