Σταθερά ανοδική η ανεργία

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για το μήνα Αύγουστο 2013 ανήλθε σε 861.279 άτομα. Από αυτά 392.727 (ποσοστό 45,60%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 468.552 (ποσοστό 54,40%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

  • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 347.803 είναι άνδρες (ποσοστό 40,38%) και οι 513.476 είναι γυναίκες (ποσοστό 59,62%).
  • Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 229.831 άτομα (ποσοστό 26,68%), στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως και 54 ετών ανήλθε σε 541.593 άτομα (ποσοστό 62,88%) και στην ηλικιακή ομάδα από 55 ετών και άνω ανήλθε σε 89.855 άτομα (ποσοστό 10,43%).
  • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 9.715 άτομα (ποσοστό 1,13%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3ηΓυμνασίου) ανήλθε σε 282.398 άτομα (ποσοστό 32,79%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 407.652 άτομα (ποσοστό 47,33%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 161.514 άτομα (ποσοστό 18,75%).
  • Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 808.900 άτομα (ποσοστό 93,92%), στους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 11.593 άτομα (ποσοστό 1,35%) και στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 40.786 άτομα (ποσοστό 4,74%).

Σύνολο Εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία)

  • Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Αύγουστο 2013 ανήλθε σε 143.266 άτομα όπου 52.426 (ποσοστό 36,59%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 90.840 (ποσοστό 63,41%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
  • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 58.390 είναι άνδρες (ποσοστό 40,76%) και οι 84.876 είναι (ποσοστό 59,24%).
  • Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 36.199 άτομα (ποσοστό 25,27%), στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως και 54 ετών ανήλθε σε 84.288 άτομα (ποσοστό 58,83%) και στην ηλικιακή ομάδα από 55 ετών και άνω ανήλθε σε 22.779 άτομα (ποσοστό 15,90%).
  • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 3.797 άτομα (ποσοστό 2,65%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3ηΓυμνασίου) ανήλθε σε 55.384 άτομα (ποσοστό 38,66%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 57.365 άτομα (ποσοστό 40,04%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο ανήλθε σε 26.720 άτομα (ποσοστό 18,65%).
  • Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 130.163 άτομα (ποσοστό 90,85%), στους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 2.309 άτομα (ποσοστό 1,61%) και στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 10.794 άτομα (ποσοστό 7,53%).
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις