Γεωργία: Τίθεται σε ισχύ η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική
Γεωργία: Τίθεται σε ισχύ η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Στις 6 Δεκεμβρίου, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα οι νέοι κανονισμοί της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), οι οποίοι αποτελούν τις βασικές νομοθετικές της πράξεις. Στις 25 Ιουνίου επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία θεσπίστηκε μια πιο δίκαιη, πράσινη, πιο φιλική προς τα ζώα και πιο ευέλικτη Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ).

Η νέα ΚΓΠ περιλαμβάνει υψηλότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες, ευθυγραμμισμένες με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους νέους γεωργούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπερψήφισαν τους νέους κανονισμούς στις 23 Νοεμβρίου και στις 2 Δεκεμβρίου 2021 αντίστοιχα.

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, επί του παρόντος συντάσσεται το λεγόμενο παράγωγο δίκαιο, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς την υλοποίηση της νέας ΚΓΠ. Η Επιτροπή θα εγκρίνει τις πλέον επείγουσες δευτερογενείς πράξεις πριν από το τέλος του έτους, ενώ οι υπόλοιπες αναμένεται να εγκριθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022. Τα κράτη μέλη έχουν χρονικό περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για να υποβάλουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα σχέδια αυτά και θα υποβάλει τις παρατηρήσεις της στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της έξι μήνες για να εγκρίνει τα σχέδια με τις τυχόν αναθεωρήσεις των κρατών μελών, ώστε αυτά να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2023, ημερομηνία από την οποία θα αρχίσει να ισχύει η νέα ΚΓΠ, κατόπιν της μεταβατικής περιόδου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις