Ρέθυμνο: Επιστολή για τους δασικούς χάρτες και την ΚΥΑ για τις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων
Ρέθυμνο: Επιστολή για τους δασικούς χάρτες και την ΚΥΑ για τις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων

Επιστολή για το θέμα των δασικών χαρτών και την ΚΥΑ αναφορικά με τις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων απέστειλαν χτες από κοινού η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης και οι Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας στους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα:

« Πρόσφατα (Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021) και μετά από αίτημα των κτηνοτροφικών συλλόγων του Νομού μας πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερωτική συνάντηση με θέματα συνάντησης:
1. Το κρίσιμο και υπό εξέλιξη ζήτημα των δασικών χαρτών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Eνέργειας
2. Την ΚΥΑ που εκδόθηκε προσφάτως για τις επιδοτήσεις των Κτηνοτρόφων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Στη συνάντηση συμμετείχαν: οι εκπρόσωποι των βουλευτών της Π.Ε. Ρεθύμνης, κ.κ. Ανδρέα Ξανθού και Γιάννη Κεφαλογιάννη, εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοί-κησης Κρήτης και της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου, οι Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενό-τητας Ρεθύμνης, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Περιφερειακός Σύμ-βουλος Ρεθύμνης, Νίκος Κακογιαννάκης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Ε. Ρεθύμνης, (Κώστας Δανδουλάκης, Ευθύμης Κωνσταντινίδης, Νίκος Μανουσάκης, Μανόλης Χνάρης) οι τέσσερις κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Π.Ε. Ρεθύμνης ( Ανωγείων, Αμαρίου, Μυλοποτά-μου, Ρεθύμνου), οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου και οι νομικοί σύμβουλοι της Π.Ε. Ρεθύμνης και των κτηνοτροφικών συλλόγων.

Κατά την ανωτέρω συνάντηση:
Διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά η άμεση και επείγουσα ανάγκη αποσαφήνισης του μείζονος ζητήματος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος επί εκτάσεων υπαγόμενων στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Επί του θέματος αυτού, ομόφωνα, οι παριστάμενοι συμφώνησαν στην αποσύνδεση του χαρακτήρα μίας έκτασης ως δάσος ή δασική έκταση, οποιασδήποτε μορφής, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που τη διέπει.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπ΄ όψη την απουσία του τεκμηρίου της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των ανωτέρω εκτάσεων στην Κρήτη, κρίνεται σκόπιμη η θεσμοθέτηση της δυνατότητας αναγνώρισης της κυριότητας των δήμων και των ιδιωτών επί δασών και δασικών εκτάσεων κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν που προβλέπεται στα διαλαμβανόμενα του άρθρου 4 ν. 3127/2003.

Επισημάνθηκε η ανάγκη της μη δικαστικής διεκδίκησης του Ελληνικού Δημοσίου σε εκτάσεις που δεν κατέχει τίτλους κυριότητας.

Επισημάνθηκε, ακόμη, η άμεση ανάγκη ρύθμισης της δυνατότητας δήλωσης των ανωτέρω ιδιοκτησιών εκ μέρους των δήμων και των ιδιωτών, στις περιπτώσεις που ελλείπουν τίτλοι ιδιοκτησίας, κατά τρόπο που προσομοιάζει σε αυτόν της κτηματογράφησης (ένορκες καταθέσεις δύο μαρτύρων, δήλωση Ε9, δήλωση ΟΣΔΕ κλπ), χωρίς να απαιτείται κα-μία επιπλέον διαδικασία.
Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ΚΥΑ, υπήρχε ομοφωνία των παριστάμενων στο γεγονός ότι οι παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα (κτηνοτρόφοι) έτυχαν άνισης και άδικης μεταχείρισης λόγω αυτής της ΚΥΑ, που τέθηκε σε ισχύ λίγο πριν ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων – επιδοτήσεων, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί κτηνοτρόφοι να αποζημιωθούν με διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο από αυτό που ίσχυε, όταν κατέθεταν τους φακέ-λους τους. Ως εκ τούτου ζητάμε να καταβληθούν στους δικαιούχους τα ποσά, που αντι-στοιχούν στους φακέλους με τα δικαιολογητικά, που έχουν υποβάλει στο Υπουργείο και εγκαίρως την επόμενη φορά να γνωρίζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποί-ου θα αξιολογηθεί το σύνολο των αιτήσεων, ώστε να υπάρξει ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των παραγωγών – κτηνοτρόφων. Επιπροσθέτως, οι εκπρόσωποι των κτη-νοτρόφων έθεσαν εκ νέου το αίτημα κάλυψης του κόστους παραγωγής, που απειλεί τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα στο νησί.

Με εκτίμηση,

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, Δήμαρχος Ρεθύμνης, Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, Δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζα-νός, Δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, Δήμαρχος Μυλοποτάμου, Δημή-τρης Κόκκινος».

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις