ΚΕΟΣΟΕ: Οριστικά αποτελέσματα για την ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ

Αποτελέσματα 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  που αφορούσε την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» με ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5003038 –Πράξη που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.

(Χρονική Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/11/2021- 15:00 έως 25/11/2021 -15:00)

Σε συνέχεια της από 29/11/2021 ανάρτησης του πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ (που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 611/1394/09-11-2021 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την περίοδο 10/11/2021 έως 25/11/2021) στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ https://keosoe.gr , την παρέλευση επτά (7) ημερών από την ανάρτηση και τον μηδενικό αριθμό (0) ενστάσεων που ασκήθηκαν επί αυτών των αποτελεσμάτων καθώς και του από 08/12/2021 πρακτικού του ΔΣ της ΚΕΟΣΟΕ (303/08.12.2021) όπου επιβεβαίωσε και ενέκρινε τα τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης, σας ενημερώνουμε ότι τα οριστικά αποτελέσματα ήτοι οι πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων βρίσκονται ακριβώς από πάνω.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις