Μπαγινέτας: Η Ελλάδα ζήτησε τη λήψη έκτακτων μέτρων από την ΕΕ για τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις
Η Ελλάδα ζήτησε τη λήψη έκτακτων μέτρων από την ΕΕ για τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις

Άρθρο του Δρ. Κ.Μπαγινέτα
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 12 & 13 Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων κ. Κ. Μπαγινέτα, τα θέματα που κυριάρχησαν στη συζήτηση αφορούσαν την εφαρμογή της Οδηγίας για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές, την κατάσταση του τομέα του χοιρείου κρέατος, τη διαδικασία καθορισμού των ορίων αλιευμάτων και των εθνικών ποσοστώσεων για τα ιχθυαποθέματα και τη διαδικασία υποβολής των Στρατηγικών Σχεδίων για την υλοποίηση της νέας ΚΑΠ.

 

Στο θέμα της μεταφοράς και εφαρμογής της Οδηγίας για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές (ΑθΕΠ) που έχει στόχο την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ο Γενικός Γραμματέας επισήμανε την υψηλή προτεραιότητα του ζητήματος αυτού για τη χώρα, καθώς η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που μετέφεραν την Οδηγία για τις ΑθΕΠ στο εθνικό δίκαιο, θεσπίζοντας νέα, ξεχωριστή νομοθεσία. Επίσης, τόνισε ότι οι ανισορροπίες της οικονομικής και διαπραγματευτικής ισχύος στα ευρωπαϊκά συστήματα τροφίμων ασκούν πίεση στην κερδοφορία του γεωργικού τομέα, εντείνουν τη μείωση του επενδυτικού δυναμικού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων τροφίμων και τις οδηγούν τελικά στην εγκατάλειψη της τοπικής οικογενειακής παραγωγής και πώλησης, επισήμανε την ανάγκη της συμβολής όλων των εμπλεκόμενων (Επιτροπής και Κρατών Μελών) με κατάλληλες παρεμβάσεις στην ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογικότητα στην κατανομή των βαρών και πρότεινε στο μέλλον να συνεκτιμηθεί και η εμπειρία των αγοραστών από την εφαρμογή της Οδηγίας, καθώς επίσης και να εξεταστεί η λήψη μέτρων που αυξάνουν τη διαφάνεια στην αγορά, όπως τα παρατηρητήρια τιμών και η καλύτερη επισήμανση προέλευσης των τροφίμων.

 

Αναφορικά με τον τομέα του χοίρειου κρέατος η ελληνική πλευρά επισήμανε για ακόμη μια φορά τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με τη ραγδαία αύξηση των τιμών των ζωοτροφών και της ενέργειας να απειλεί πλέον την ίδια τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων και ζήτησε την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης, ώστε η κατάσταση να μην αποβεί μη αναστρέψιμη, κάτι που πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο και ταυτόχρονα οι στόχοι της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων που επιδιώκονται μέσω της Στρατηγικής “από το Αγρόκτημα στο Πιάτο” να μην υπονομευθούν από αστάθμητους παράγοντες που απειλούν την επιβίωσή τους.

 

Για τον τομέα της Αλιείας και σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού των ορίων αλιευμάτων και των εθνικών ποσοστώσεων για τα ιχθυαποθέματα στα ύδατα της ΕΕ, εκτός ΕΕ, στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα και τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022, η ελληνική πλευρά εκδήλωσε το έντονο ενδιαφέρον της για την αλιεία του ερυθρού τόνου, του ξιφία και του μακρύπτερου τόνου, αλιεύματα στα οποία δραστηριοποιούνται οι παράκτιοι αλιείς μας, σημείωσε την ανάγκη να επιδιωχθεί μια προσέγγιση στη βάση της βιωσιμότητας για την προστασία των αποθεμάτων, αλλά και της αλιευτικής δραστηριότητας εν γένει και τόνισε ότι για τη χώρα μας ικανοποιητική διευθέτηση είναι αυτή που θα εξασφαλίζει τη σταθερότητα του κλάδου.

 

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Στρατηγικών Σχεδίων και της υλοποίησης της νέας ΚΑΠ, η Αντιπροσωπία μας τόνισε τη σπουδαιότητα της μη εισαγωγής στις εκτελεστικές πράξεις σημείων και υποχρεώσεων που υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής των βασικών πράξεων και να την παροχή της απαραίτητης ευελιξίας κατά την σύνταξη, υποβολή και αξιολόγηση των Στρατηγικών Σχεδίων, ώστε να μην υπονομευθεί ότι επετεύχθη στις διαπραγματεύσεις, δηλαδή μία ισορροπημένη ΚΑΠ προς όφελος όλων, γεωργών, διοικήσεων και καταναλωτών.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις