Που θα κινηθεί η παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα φέτος - Η απάντηση Φράγκου στον επίτροπο της Κομισιόν

Στους 235.000 τόνους προβλέπεται η παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα φέτος (2021/22), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι θα παράγουμε κατά 8% λιγότερο ελαιόλαδο από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών (255.000 τόνοι) και κατά 15% λιγότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο εμπορίας (275.000 τόνοι). Στα παραπάνω στοιχεία αναφέρθηκε στην απάντησή του ο Επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, στον ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Εμμ. Φράγκο, προκειμένου να καταδείξει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και παρέμβασης για τον τομέα του ελληνικού ελαιολάδου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλ' αυτά, είπε, ότι θα παρακολουθεί το ζήτημα.

Το Δελτίο Τύπου του κ. Φράγκου για την απάντηση του Επιτρόπου

Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης, έλαβε εγγράφως απάντηση από την Κομισιόν, σχετικά με την Ελληνική ελαιοκομία, που αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις. Ειδικά το 2021 η λειψυδρία και οι παρατεταμένοι καύσωνες στη νότια Ελλάδα, σε συνδυασμό με τον δάκο, συνέβαλαν σε μια κακή σοδειά για την ελιά και το ελαιόλαδο.

Ο Εμμανουήλ Φράγκος με παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησε ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες ελαιοκαλλιεργητές. Ο Πολωνός Επίτροπος Γεωργίας, κ. Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι, απάντησε θετικά στον Έλληνα Ευρωβουλευτή, επισημαίνοντας ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την Ελληνική αγορά. Επίσης, ο Επίτροπος δεσμεύτηκε στον Έλληνα Ευρωβουλευτή ότι ακόμη και στη νέα ΚΑΠ που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2023, οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί θα συνεχίσουν να επωφελούνται από εισοδηματική στήριξη μέσω άμεσων ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένης της βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα.

Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, εκτός από τη δέσμευση για οικονομικές ενισχύσεις από την Κομισιόν, άνοιξε και τον δρόμο για μέτρα στήριξης, που συνδέονται με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ελληνική ελαιοκομία, με τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, αποτελούν προτεραιότητα στο πρόγραμμα του Έλληνα Ευρωβουλευτή. Η σημερινή απάντηση της Κομισιόν, με δέσμευση για ενισχύσεις, αποτελεί μια ακόμη επιτυχία του Εμμανουήλ Φράγκου, στο πεδίο της νέας ΚΑΠ.

Η απάντηση του Πολωνού Επιτρόπου Γεωργίας Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι

1. Η πρώτη κοινοποίηση για την παραγωγή ελαιόλαδου από την Ελλάδα προέβλεπε 235 000 τόνους για την περίοδο εμπορίας 2021-22, ήτοι κατά 8 % χαμηλότερη από τον μέσο όρο πέντε ετών (255 000 τόνοι) και κατά 15% χαμηλότερη σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο εμπορίας (275 000 τόνοι). Τα στοιχεία αυτά δεν αντικατοπτρίζουν κίνδυνο ανισορροπίας της αγοράς, αλλά η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την αγορά. Στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2023, οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί θα συνεχίσουν να επωφελούνται από εισοδηματική στήριξη μέσω άμεσων ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένης της βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα. Η Ελλάδα μπορεί επίσης να αποφασίσει να χορηγήσει συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη στον τομέα, εάν οι δυσκολίες είναι δικαιολογημένες. Στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, το ελληνικό πρόγραμμα στηρίζει επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, στην ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, στη γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματική και στη βιολογική καλλιέργεια, τα οποία διατίθενται στους γεωργούς του τομέα.

2. Οι τομεακές παρεμβάσεις των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ περιλαμβάνουν διάφορους στόχους που συνδέονται με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και με τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. Οι παρεμβάσεις μπορούν να επικεντρωθούν στην αντικατάσταση των πηγών ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμη ενέργεια, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή στη διαρκή δέσμευση άνθρακα. Τέλος, η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανθρακοδεσμευτική γεωργία που προβλέπεται να εγκριθεί τον Δεκέμβριο του 2021 θα προωθήσει τη θέσπιση ιδιωτικών ή δημόσιων συστημάτων που θα επιβραβεύουν τις προσπάθειες των γεωργών, συμπεριλαμβανομένων των ελαιοκαλλιεργητών, όσον αφορά τη δέσμευση άνθρακα.

Η ερώτηση του Έλληνα Ευρωβουλευτή E-005002/2021 προς την Επιτροπή

Θέμα: Αντιμετώπιση προκλήσεων για την ελληνική ελαιοκομία

Το 2021 η λειψυδρία και οι παρατεταμένοι καύσωνες στη νότια Ελλάδα, σε συνδυασμό με τον δάκο, συνέβαλαν σε μια κακή σοδειά για την ελιά και το ελαιόλαδο. Οι λιγότερες βροχοπτώσεις στην Πελοπόννησο και την Κρήτη είχαν ως αποτέλεσμα καταπονημένα και μαραμένα δέντρα σε αρκετούς ξηρικούς ελαιώνες (για ελαιόλαδο). Οι μικρότεροι καρποί ελαχιστοποίησαν τις «ελαιοποιήσιμες» ελιές. Παράλληλα, σε Εύβοια και Φθιώτιδα, πολλά ελαιόδεντρα (80-90%) δε παρήγαγαν καθόλου καρπό (ακαρπία), όχι τόσο λόγω παρενιαυτοφορίας, αλλά κυρίως λόγω του παγετού του Απριλίου και των ασυνήθιστων καιρικών μεταπτώσεων.

Συγχρόνως, φαίνεται ότι υπάρχει αυξημένη παραγωγή σε αρκετές χώρες με ανταγωνιστική παραγωγή, ενώ υπάρχει ήδη παραγωγή από βορειότερες και τρίτες μη ελαιοπαραγωγικές μέχρι πρότινος χώρες, όπως η Κίνα, γεγονός που πιέζει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού προϊόντος.

Από τους δύο εκατομμύρια τόνους ελαιόλαδο που παράγει η ΕΕ, το 13% παράγεται στην Ελλάδα. Το ελληνικό ελαιόλαδο αποτελεί μια διακριτή αγορά διεθνώς. Σημειωτέον ότι η ελιά έχει σχετιστεί με πλήθος εκφάνσεων της μακραίωνης ιστορίας της Ελλάδας, ενώ αποδεικνύεται σημαντικός σύμμαχος στην απορρόφηση CO2, με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ανά κάθε κατηγορία καλλιέργειας να είναι αρνητικό.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Διατίθενται εργαλεία για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως οι προαναφερθείσες, που δεν αξιοποιούνται στους ελληνικούς ελαιώνες, και αν ναι, για ποιους λόγους;

2. Σχεδιάζει η Επιτροπή να υποστηρίξει περαιτέρω την ελαιοκομία για τη μείωση του CO2; Ποιες είναι οι επόμενες πρωτοβουλίες;

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις