Επιστολή κτηνοτρόφων στον Λιβανό: Πριμοδοτείτε την εισαγόμενη σταβλισμένη αγελαδοτροφία σε βάρος της ντόπιας εκτατικής

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απέστειλαν οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην οποία εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους σχετικά με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο για την νέα ΚΑΠ, οι οποίες προκαλούν απόγνωση και οικονομική εξαθλίωση στους αγελαδοτρόφους, ενώ αντιθέτως ενισχύουν τους μεγαλοπαχυντές, με αποτέλεσμα το επάγγελμά τους να πλήττεται ανεπανόρθωτα.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, με αυτόν τον σχεδιασμό πριμοδοτείται υπέρμετρα η σταβλισμένη και βιομηχανική βοοτροφία εις βάρος της αναπαραγωγής εντόπιων βοοειδών της παραδοσιακής, εκτατικής κτηνοτροφίας που πριμοδοτούνται απειροελάχιστα. Με το νέο μοντέλο συνδεδεμένης ενίσχυσης όλα τα χρήματα θα καταλήξουν στις μεγάλες μονάδες πάχυνσης βοοειδών, που λειτουργούν αποκλειστικά σε ένα μοντέλο σταβλισμένης κτηνοτροφίας. Ο σχεδιασμός αυτός οδηγεί σε αφανισμό τις μικρές κτηνοτροφικές μονάδες καθώς και τις κτηνοτροφικές εκτροφές των αυτόχθονων φυλών βοοειδών.

Η επιστολή

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της επιστολής των κτηνοτροφικών συλλόγων έχει ως εξής:

“Κύριε Υπουργέ.

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, όπως συνέβαινε και με την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου, προσπαθούμε να προσφέρουμε εποικοδομητικά, με λογικές και ρεαλιστικές προτάσεις, για όλα τα θέματα που μας αφορούν και είναι αρμοδιότητάς σας και φυσικά για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 2021-2027.

Δυστυχώς όμως παρά τις συνεχείς μας παρεμβάσεις, η ανταπόκρισή σας μέχρι σήμερα είναι απογοητευτικά μηδενική.

Οργανώσατε διαβουλεύσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, που στην ουσία ήταν ανακοινώσεις ειλημμένων αποφάσεων, τις οποίες λάβατε ερήμην μας, για εμάς χωρίς εμάς, υποτιμώντας τη βούληση, το ρόλο αλλά και τη νοημοσύνη των κτηνοτρόφων και των αγροτών της πατρίδας μας.

Όλα φαίνεται ότι ήταν θεατρικά σκηνοθετημένα κι έγιναν προσχηματικά, με μοναδικό σκοπό να πληρωθεί η κοινοτική υποχρέωση της διαβούλευσης!!!

Το στρατηγικό σχέδιο που καταθέσατε μας βρίσκει αντίθετους σε πολλά βασικά του σημεία, στην παρούσα επιστολή όμως, θα περιοριστούμε στις προτάσεις που καταθέσατε, για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις των βοοειδών.

Οι προτάσεις σας κύριε υπουργέ, είναι εκτός τόπου και χρόνου, αντιαναπτυξιακές και άδικες, για τους αγελαδοτρόφους κρεοπαραγωγής κι έχουν συνταχθεί καθ’ υπαγόρευση των γνωστών μεγαλοπαχυντών του χώρου, οι οποίοι βρήκαν πρόσφορο έδαφος στη δική σας διοίκηση, με στόχο την υφαρπαγή του κονδυλίου της συνδεδεμένης ενίσχυσης των βοοειδών!

Οι προτάσεις σας, είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα τους, λογικό αφού αυτοί σας τις υπαγόρευσαν και είναι αντιαναπτυξιακά σκουπίδια που θα μειώσουν την εγχώρια παραγωγή μικρών μοσχαριών για πάχυνση και βόειου κρέατος, θα αυξήσουν τις εισαγωγές ξένων ζώντων ζώων, θα συρρικνώσουν την ελληνική κρεοπαραγωγό αγελαδοτροφία, θα διώξουν από το επάγγελμα τους εναπομείναντες αγελαδοτρόφους κρεοπαραγωγής και θα επιτείνουν το τεράστιο δημογραφικό και οικονομικό πρόβλημα, ιδιαίτερα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών αλλά και της ευρύτερης ελληνικής υπαίθρου.

Για το συμφέρον των λίγων αχόρταγων από επιδοτήσεις μεγαλοπαχυντών, με τα τεράστια ιστορικά δικαιώματα, τα οποία ενεργοποιούν με εκτάσεις βοσκοτόπων μέσω της τεχνικής λύσης, παρότι τα μοσχάρια που εκτρέφουν διαβιούν σταυλισμένα σε box και καθ’ υπαγόρευσή τους, καταστρέφετε τους αγελαδοτρόφους που κατοικούν μέχρι και στο τελευταίο χωριό της πατρίδας μας και που παράγουν με ιδρώτα και αίμα στην κυριολεξία, τα προς πάχυνση μοσχάρια.

Τις παρακάτω προτάσεις, μαζί με τα αντίστοιχα νούμερα, τα έχετε παρουσιάσει εσείς, στην Κοζάνη στις 12 Νοεμβρίου 2021.

-ΒΟΕΙΟ (τύπος Α) αναφέρεται σε θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 μηνών έως 12 ετών που έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσης. Το μέτρο αυτό έχει προσανατολισμό την παραγωγή κρέατος, αξιοποιώντας το εγχώριο αναπαραγωγικό δυναμικό και θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για διατήρηση των εγχώριων γεννήσεων σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Ενδεικτική τιμή ενίσχυσης 32 ευρώ με ποσό 6.720.000 ευρώ για 210.000 ζώα.

-ΒΟΕΙΟ (τύπος Β) αναφέρεται σε βοοειδή (αρσενικά και θηλυκά) που κυρίως γεννιούνται και εκτρέφονται στη χώρα μας και προωθούνται για σφαγή. Το μέτρο αυτό έχει κύριο προσανατολισμό την παραγωγή βόειου κρέατος από βοοειδή κυρίως που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, εκτρέφονται για ένα χρονικό διάστημα και σφάζονται.

Το μέγιστο όριο ηλικίας σφαγής για τα μοσχάρια είναι οι 12 μήνες. Προϋπόθεση είναι τα ζώα να διατηρούνται στη μονάδα τουλάχιστον 5 μήνες πριν τη σφαγή.

Ενδεικτική τιμή ενίσχυσης 160 ευρώ με ποσό 2.016.000 ευρώ για 12.600 ζώα.

-ΒΟΕΙΟ (τύπος Γ) αναφέρεται σε βοοειδή (αρσενικά και θηλυκά) που προέρχονται είτε από εγχώρια παραγωγή ή και (κυρίως) από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ή και εισάγονται από τρίτες χώρες, με σκοπό την εκτροφή για πάχυνση και σφαγή, σε ηλικία τουλάχιστον 14 μηνών και έως 20 μηνών, για την παραγωγή σφαγίων μεγάλου βάρους. Προϋπόθεση είναι τα ζώα να διατηρούνται στη μονάδα τουλάχιστον 5 μήνες πριν τη σφαγή.

Το μέτρο αυτό έχει κύριο προσανατολισμό την σημαντική αύξηση της παραγωγής βόειου κρέατος.

Ενδεικτική τιμή ενίσχυσης 200 ευρώ με ποσό 28.160.000 ευρώ για 140.800 ζώα.

Τα παραπάνω νούμερα κυκλοφορούν στον τύπο με μικρές αποκλίσεις, κάτι για το οποίο είστε υπεύθυνοι εσείς, αφού δε διαβουλευτήκατε πραγματικά με κανένα κτηνοτροφικό φορέα της χώρας, εκτός από τους μεγαλοπαχυντές που υπαγόρευσαν την απόφασή σας και δεν ενημερώσατε για τα στοιχεία που επεξεργάζεστε, τους φορείς που εκπροσωπούν τους κτηνοτρόφους.

Αν τελικά ισχύουν τα παραπάνω στοιχεία, αποδεικνύεται ότι το μεγάλο μέρος του κονδυλίου για τις συνδεδεμένες των βοοειδών, μεταφέρεται από τους αγελαδοτρόφους που έχουν τα ζώα αναπαραγωγής, στους μεγαλοπαχυντές.

Ενισχύονται τα εισαγόμενα μοσχάρια από χώρες της ΕΕ και από τρίτες χώρες, δηλαδή οι εισαγωγές και η ξένη κτηνοτροφία, με κονδύλια που προορίζονται για την ελληνική κτηνοτροφία.

Τα 150 ευρώ/ζώο που δίνονται μέχρι σήμερα και μέχρι το 2022 για τις γέννες, μειώνονται από το 2023 κατά 80% και γίνονται 32 ευρώ/ζώο.

Δε γνωρίζουμε ποιοι «επιστήμονες» συνέταξαν την αιτιολογική έκθεση, βάση της οποίας η παραπάνω κατανομή θεωρείται ¨σημαντικό κίνητρο για τη διατήρηση των εγχώριων γεννήσεων¨!!!

Ολόκληρη όμως η αιτιολογική έκθεση είναι το λιγότερο γελοία και αποδομείται πολύ εύκολα, αφού δε στηρίζεται στην πραγματική κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο, παρά μόνο προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Δε λαμβάνονται υπόψη, η επισφαλής θέση και ο κίνδυνος των ζώων αναπαραγωγής στη διαδικασία της γέννας, ούτε ο κίνδυνος απωλειών των νεογέννητων.

Δε λαμβάνονται υπόψη, οι κίνδυνοι από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι τα άγρια ζώα, οι καιρικές συνθήκες και η ευαισθησία των νεογέννητων σε λοιμώξεις.

Δε λαμβάνονται υπόψη, οι ανάγκες των αγελαδοτροφικών εκμεταλλεύσεων, για αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου λόγω γήρανσης, απωλειών από αστάθμητους παράγοντες, όπως τα άγρια ζώα, ζωονόσοι, καιρικά φαινόμενα.

Δε λαμβάνονται υπόψη, οι ανάγκες αύξησης του ζωικού κεφαλαίου της πατρίδας μας, δηλαδή των ζώων αναπαραγωγής για να υπάρξει αύξηση της πραγματικής ελληνικής παραγωγής βόειου κρέατος, μέσω της αύξησης των γεννήσεων.

Δηλαδή ο κτηνοτρόφος που κάνει τη δύσκολη, την επισφαλή, τη βασική δουλειά της αναπαραγωγής, αυτός που κάνει τη βρώμικη δουλειά, αντί να ενισχυθεί περεταίρω, τιμωρείται!

Οι αγελάδες κρεοπαραγωγής γεννούν ένα μοσχάρι το χρόνο κι αυτό δεν είναι πάντα δεδομένο, ο κτηνοτρόφος έχει το κόστος της εκτροφής τους, ενώ στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ελευθέρας βοσκής, άρα έχουν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Δε δημιουργήθηκε σε κανέναν σας η απορία, γιατί όλοι αυτοί οι μεγαλοπαχυντές, που σας υπαγόρευσαν και τις προτάσεις των συνδεδεμένων ενισχύσεων, δεν προχωρούν στη δημιουργία εκτροφών αγελάδων αναπαραγωγής;

Γιατί κύριε υπουργέ, υπάρχουν τα κορόιδα οι αγελαδοτρόφοι, που 365 μέρες το χρόνο πασχίζουν για ν’ αναστήσουν τα γεννήματά τους, χωρίς γιορτές και αργίες, με βροχές, πάγους, χιόνια, καύσωνες και κάθε αντιξοότητα.

Οι μεγαλοπαχυντές, χωρίς σχεδόν κανένα ρίσκο για το ζωικό κεφάλαιο που αγοράζουν από εμάς και εισάγουν από το εξωτερικό, ταΐζουν τα έτοιμα μοσχάρια στο σταύλο, τα παχαίνουν και τα πωλούν.

Σε τηλεδιάσκεψη που είχαμε με το ΓΓ κ. Κώστα Μπαγινέτα στις 9 Δεκεμβρίου 2021 του εκφράσαμε την αντίρρησή μας, για τις συγκεκριμένες προτάσεις.

Για τις παραπάνω ενδεικτικές τιμές ενισχύσεων ανά κατηγορία, μας ανέφερε ότι είναι διαφορετικές από τις δικές του, χωρίς όμως να μας τις αποκαλύψει!!!

Δε γνώριζε δυστυχώς να μας ενημερώσει και για το αν έχει τη δυνατότητα από τον κανονισμό ο αγελαδοτρόφος, να εισπράξει δύο διαφορετικές συνδεδεμένες βοοειδών!

Του εκφράσαμε λοιπόν τις αντιρρήσεις μας και αναμέναμε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, πριν την κατάθεση του φακέλου της χώρας στην ΕΕ.

Δυστυχώς αυτό γι’ ακόμα μία φορά δεν έγινε.

Γνωρίζετε ότι υπάρχει η δυνατότητα και μετά την κατάθεση του φακέλου στην ΕΕ κι εντός εννέα μηνών, να γίνουν αλλαγές.

Προχωρήστε λοιπόν άμεσα, σε πλήρη αλλαγή των κατηγοριών ενισχύσεων των βοοειδών και στα κονδύλια που αντιστοιχούν σ’ αυτές.

Σταματήστε να εκτίθεστε πολιτικά και κάντε το σωστό και δίκαιο.

-Ενισχύστε τις γέννες των αγελάδων με 200 ευρώ/ζώο.

-Ενισχύστε με 200 ευρώ/ζώο τα αρσενικά και θηλυκά μοσχάρια των αγελαδοτρόφων που γεννιούνται και μένουν στην εκμετάλλευσή τους και σφάζονται μέχρι 12 μηνών.

-Ενισχύστε με 250 ευρώ/ζώο τα αρσενικά και θηλυκά μοσχάρια των αγελαδοτρόφων, που γεννιούνται και μένουν στην εκμετάλλευσή τους και σφάζονται από 14 μέχρι 20 μηνών.

-Ενισχύστε με 250 ευρώ/ζώο, τις μοσχίδες αναπαραγωγής των αγελαδοτρόφων, που έχουν γεννηθεί στην εκμετάλλευσή τους.

-Αποκλείστε τα εισαγόμενα μοσχάρια από την ΕΕ και τρίτες χώρες, από κάθε ενίσχυση.

-Ενισχύστε τους παχυντές με 32 ευρώ/ζώο για τα μοσχάρια που έχουν γεννηθεί μόνο στην Ελλάδα και σφάζονται από 14 μέχρι 20 μηνών και διατηρούνται στη μονάδα τουλάχιστον 5 μήνες πριν τη σφαγή, ώστε να υπάρχει «σημαντικό κίνητρο» για ν’ αγοράζουν τα ελληνικά μοσχάρια και να μην εισάγουν από το εξωτερικό.

Μετά την τεράστια ζημιά που υπέστη η αιγοπροβατοτροφία στη χώρα μας, από το 2015 μέχρι σήμερα, έρχεστε εσείς με τις αποφάσεις σας να αποτελειώσετε την ήδη ασθμαίνουσα κρεοπαραγωγό αγελαδοτροφία.

Από σήμερα 10/1 ξεκινάμε την ενημέρωση για όλα τα παραπάνω, προς τους βουλευτές και την περιφερειακή διοίκηση της ΑΜ-Θ.

Μέχρι την Παρασκευή 21/1 αναμένουμε την ανταπόκρισή σας στις παραπάνω προτάσεις μας.

Εμείς παρά τη μέχρι σήμερα στάση σας απέναντί μας, σας προσκαλούμε στην περιφέρειά μας, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, μαζί με το Γ.Γ κ. Κ. Μπαγινέτα αλλά και τους τεχνικούς επιστήμονες που συνέταξαν το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 2021-2027, που καταθέσατε στην ΕΕ, για να σας αποδείξουμε διά ζώσης, όλα τα παραπάνω και ν’ αποδημήσουμε μία προς μία, τις αιτιάσεις των αποφάσεών σας.

Μετά τις 21/1 κι αν δεν έχουν δρομολογηθεί οι παραπάνω αλλαγές, αναλαμβάνετε την ευθύνη, για τις κινήσεις και τις αντιδράσεις των αγελαδοτρόφων της πατρίδας μας!”.

Σειρά κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων

Η εν λόγω επιστολή ήδη προκάλεσε αντιδράσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μία από τον βουλευτής Ροδόπης του Κινήματος Αλλαγής Ιλχάν Αχμέτ και μία από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ:

Η αναφορά του Ιλχάν Αχμέτ στον ΥπΑΑΤ

Συγκεκριμένα ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κατέθεσε την εξής αναφορά:

“Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σπήλιο Λιβανό

Θέμα : Επιστολή Κτηνοτροφικών Συλλόγων ΑΜ-Θ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις βοείου κρέατος 2023-207

Κύριε Υπουργέ,

Οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με επιστολή τους που μας επιδόθηκε, διαμαρτύρονται και σας εγκαλούν ότι με τις αποφάσεις σας προκαλείτε απόγνωση και οικονομική εξαθλίωση στους αγελαδοτρόφους, ενώ αντιθέτως ενισχύετε τους μεγαλοπαχυντές, με αποτέλεσμα το επάγγελμά τους να πλήττεται ανεπανόρθωτα.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να ενισχύσετε α) τις γέννες των αγελάδων με 200 ευρώ/ζώο, β) με 200 ευρώ/ζώο τα αρσενικά και θηλυκά μοσχάρια των αγελαδοτρόφων που γεννιούνται και μένουν στην εκμετάλλευσή τους και σφάζονται μέχρι 12 μηνών, γ) με 250 ευρώ/ζώο τα αρσενικά και θηλυκά μοσχάρια των αγελαδοτρόφων, που γεννιούνται και μένουν στην εκμετάλλευσή τους και σφάζονται από 14 μέχρι 20 μηνών, δ) με 250 ευρώ/ζώο, τις μοσχίδες αναπαραγωγής των αγελαδοτρόφων, που έχουν γεννηθεί στην εκμετάλλευσή τους.

Ζητούν, επίσης, να αποκλείσετε τα εισαγόμενα μοσχάρια από την ΕΕ και τρίτες χώρες από κάθε ενίσχυση και να ενισχύσετε τους παχυντές με 32 ευρώ/ζώο για τα μοσχάρια που έχουν γεννηθεί μόνο στην Ελλάδα και σφάζονται από 14 μέχρι 20 μηνών και διατηρούνται στη μονάδα τουλάχιστον 5 μήνες πριν τη σφαγή, ώστε να υπάρχει «σημαντικό κίνητρο» για ν’ αγοράζουν τα ελληνικά μοσχάρια και να μην εισάγουν από το εξωτερικό.

Κ. Υπουργέ,

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον βασικό παραγωγικό τομέα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, αναπτύσσεται στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων και απασχολεί το μεγαλύτερο τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού της. Αυτό αποδεικνύεται από το ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, το οποίο ανέρχεται σε 6,2%, ποσοστό διπλάσιο του εθνικού μέσου όρου.

Παρακαλώ, ως εκ τούτου, να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα αιτήματα των κτηνοτροφικών συλλόγων της ΑΜ-Θ που περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη επιστολή τους.

Ο αναφέρων βουλευτής,

Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης”.

Η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Την σχεδόν μηδενική πριμοδότηση για την αναπαραγωγή εντόπιων βοοειδών της παραδοσιακής και εκτατικής κτηνοτροφίας της χώρας, καταγγέλλουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με ερώτησή τους, το πλήρες περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα : Σχεδόν μηδενική πριμοδότηση για την αναπαραγωγή εντόπιων βοοειδών της παραδοσιακής και εκτατικής κτηνοτροφίας της χώρας

Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται στον Τύπο σενάρια για κατάτμηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα βοοειδή σε τρεις κατηγορίες, μέσα από την αποστολή σχετικής πρότασης από την κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την πρόταση αυτή πριμοδοτείται η πάχυνση εισαγόμενων βοοειδών, με την προϋπόθεση αυτά να έχουν εισαχθεί πέντε μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία σφαγής τους. Με αυτόν τον σχεδιασμό πριμοδοτείται υπέρμετρα η σταβλισμένη και βιομηχανική βοοτροφία εις βάρος της αναπαραγωγής εντόπιων βοοειδών της παραδοσιακής, εκτατικής κτηνοτροφίας που πριμοδοτούνται απειροελάχιστα. Με το νέο μοντέλο συνδεδεμένης ενίσχυσης όλα τα χρήματα θα καταλήξουν στις μεγάλες μονάδες πάχυνσης βοοειδών, που λειτουργούν αποκλειστικά σε ένα μοντέλο σταβλισμένης κτηνοτροφίας. Ο σχεδιασμός αυτός οδηγεί σε αφανισμό τις μικρές κτηνοτροφικές μονάδες καθώς και τις κτηνοτροφικές εκτροφές των αυτόχθονων φυλών βοοειδών.

Επειδή ήδη από πέρσι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στα βοοειδή είναι απαράδεκτα χαμηλές.

Επειδή οι κτηνοτρόφοι αδυνατούν να είναι βιώσιμοι με τις εκρηκτικές αυξήσεις που αντιμετωπίζουν σε ζωοτροφές κι ενέργεια.

Επειδή είναι αναγκαιότητα να στηριχθούν και οι μικροί κτηνοτρόφοι που συμβάλλουν στην οικονομική ζωή και την κοινωνική συνοχή της υπαίθρου

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σκοπεύει η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να πριμοδοτήσει, μέσα από ένα το νέο μοντέλο συνδεδεμένων ενισχύσεων, αποκλειστικά τις εισαγωγές βοοειδών και τις μεγάλες βιομηχανίες πάχυνσης;

2. Προτίθεται να πριμοδοτήσει τους μικρούς κτηνοτρόφους της εκτατικής κτηνοτροφίας και των αυτόχθονων φυλών βοοειδών και να προχωρήσει σε ικανοποιητικές συνδεδεμένες ενισχύσεις;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 • Μάλαμα Κυριακή
 • Αβραμάκης Ελευθέριος
 • Αραχωβίτης Σταύρος
 • Αυλωνίτης Αλέξανδρος
 • Βαρδάκης Σωκράτης
 • Βαρεμένος Γεώργιος
 • Βέττα Καλλιόπη
 • Ελευθεριάδου Σουλτάνα
 • Ηγουμενίδης Νικόλαος
 • Καλαματιανός Δημήτριος
 • Καφαντάρη Χαρούλα
 • Κασσιμάτη Νίνα
 • Κάτσης Μάριος
 • Μάρκου Κωνσταντίνος
 • Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
 • Μπάρκας Κωνσταντίνος
 • Μπουρνούς Ιωάννης
 • Μωραΐτης Αθανάσιος
 • Ξανθόπουλος Θεόφιλος
 • Πέρκα Θεοπίστη
 • Πούλου Παναγιώτα
 • Ραγκούσης Ιωάννης
 • Σκουρολιάκος Παναγιώτης
 • Σκούφα Ελισάβετ
 • Συρμαλένιος Νικόλαος
 • Τελιγιορίδου Ολυμπία
 • Τζάκρη Θεοδώρα
 • Τζούφη Μερόπη
 • Τσίπρας Γεώργιος
 • Φάμελλος Σωκράτης
 •  
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις