Όλα όσα θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας
Όλα όσα θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας

Κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης

Προτεραιότητες της γαλλικής Προεδρίας

Ο Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων της Γαλλίας, Julien Denormandie, θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Προεδρίας στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας.

Στον τομέα της γεωργίας, η Προεδρία θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς τομείς:

  • αμοιβαία πρότυπα για προϊόντα της ΕΕ και τρίτων χωρών
  • γεωργία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και δέσμευση του άνθρακα στα γεωργικά εδάφη
  • μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων στη γεωργία

Στον τομέα της αλιείας, η Γαλλία σχεδιάζει να επικεντρωθεί στα εξής:

  • αναθεώρηση του κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας
  • κοινή αλιευτική πολιτική και η εφαρμογή της
  • συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας με τον Μαυρίκιο, τη Μαδαγασκάρη και τη Λιβερία

Η Προεδρία θα αρχίσει επίσης τις εργασίες σχετικά με τον κανονισμό για τις εισαγωγές μηδενικής αποψίλωσης.

Η κατάσταση της αγοράς

Οι υπουργοί θα προβούν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση της αγοράς όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα με βάση πληροφορίες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Γεωργικά θέματα που συνδέονται με το εμπόριο

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την Επιτροπή σχετικά με γεωργικά θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων.

Άλλα θέματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου «Η καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ σήμερα και στο μέλλον», η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 9 Δεκεμβρίου 2021.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει την ανακοίνωσή της σχετικά με τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα, η οποία εγκρίθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2021 όπου εκτίθενται μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις