“Say cheese! Balkan cheese”
Say cheese! Balkan cheese

Μια πολύ ενδιαφέρουσα διακρατική συνεργασία με τίτλο «Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας “Saycheese! Balkancheese”»έλαβε το πράσινο φως για την υλοποίηση της, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κου Δημήτρη Παπαγιαννίδη, καθώς εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020 (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 - Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία, ύψους 234.392,60€,στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER/CLLD.

Συντονιστής του σχεδίου συνεργασίας είναι η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ενώ συμμετέχουν συνολικά 13 Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ):

  • 3 ΟΤΔ από την Ελλάδα: Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Αχαΐα Α.Ε., Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
  • 3 ΟΤΔ από την Βουλγαρία
  • 4 ΟΤΔ από την Ρουμανία
  • 3 ΟΤΔ από την Μολδαβία ως παρατηρητές.

 

Το φιλόδοξο σχέδιο “Saycheese! Balkancheese”αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούτου των Βαλκανικών τυριών αλλά και της δυναμικής που κρύβεται πίσω από την ομοιότητα και ιδιαιτερότητα των «κοινών» μας τυριών, τις τοπικές παραδοσιακές μεθόδους και πρώτες ύλες παραγωγής και την παράδοση και τον πολιτισμό που συνυπάρχει με την τυροκομία. Στους στόχους του σχεδίου είναι η δικτύωση και συνεργασία των τυροκόμων και των παραγωγών, η συμμετοχή σε εκθέσεις, σε προγράμματα γνωριμίας, γευσιγνωσίας και προβολής των τοπικών τυριών, η ανάπτυξη και τουριστική αξιοποίηση των Δρόμων τυριού των Βαλκανίων. Βασικό μέλημα η δημιουργία ενός νέου brand “Balkancheese”, μιας κοινής ταυτότητας για τα Βαλκανικά τυριά, την κουλτούρα της γαλακτοκομίας και τους δρόμους τυριού των Βαλκανίων, σφραγίζοντας έτσι τη διαχρονική σχέση και τα κοινά στοιχεία των βαλκανικών λαών.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Διεθνές Συνέδριο στη Βουλγαρία για το μέλλον της προσέγγισης LEADER 2020+ στις 13 Ιουνίου 2018από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, η οποία προσκλήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών της Βουλγαρίας και τον επικεφαλής του τμήματος LEADER κ. StefanSpasov. Στο πλαίσιο του συνεδρίου έγιναν και οι πρώτες συζητήσεις με τους εταίρους του σχεδίου.

Η επόμενη παρουσίαση του σχεδίου έγινε στο ευρωπαϊκό συνέδριο “EU-Moldova LEADER Conference” στο Κισινάου της Μολδαβίας, στις 2-4 Απρίλη 2019.Γενικός συντονιστής του συνεδρίου και τεχνικός σύμβουλος της μολδαβικής κυβέρνησης για το Leader και την αγροτική ανάπτυξη της Μολδαβίας ήταν ο Παναγιώτης Πάτρας, πρώην γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Τρικάλων.

Η παρουσίαση του σχεδίου, την οποία έκανε ο εμπνευστής του Σωτήρης Μπόλης, έτυχε θερμής αποδοχής από το κοινό, προσελκύοντας κι άλλους εταίρους. Ακολούθησε η πανηγυρική υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, κατόπιν της συνεργασίας όλων των εταίρων που παρέστησαν στο συνέδριο. Από την Ελλάδα παρέστησαν και υπέγραψαν ο Μαρίνης Μπερέτσος, Γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και συντονιστής του διακρατικού σχεδίου, η Ηρώ Τσιμπρή, Γενική διευθύντρια της Αχαΐα-Αναπτυξιακή και ο Νίκος Θεοφιλόπουλος, Γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Ολυμπίας, ενώ παρέστησαν και ο Σπύρος Φλώρος, Διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER/CLLD και η Έλενα Λαμπροπούλου, υπεύθυνη συνεργασιών της Αχαΐα-Αναπτυξιακή.