ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόσκληση προς Φορείς Υποστήριξης για το ΟΣΔΕ 2022
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόσκληση προς Φορείς Υποστήριξης για το ΟΣΔΕ 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση Φορέων Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το Έτος 2022.

Έχοντας υπόψη:
Α) Τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) ξεκινά να εφαρμόζεται την 1.1.2023 με συνέπεια ως το τέλος του 2022 να συνεχίζεται η στήριξη των Ευρωπαίων γεωργών στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου,
Β) Την σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ «να κάνει πράξη την κυβερνητική βούληση για τη μεταφορά των εφαρμογών των Δημοσίων Φορέων, στο ενιαίο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud)», με συνέπεια να έχει προχωρήσει η συνεργασία του Οργανισμού με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΓΓΠΣΔΔ για την μετάβαση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022 στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud),
Γ) Το γεγονός ότι ήδη από το 2020, ο Οργανισμός είχε προχωρήσει στην υλοποίηση της υπηρεσίας kyd.gov.gr, ενώ από τον Νοέμβριο του 2021, μετά από αίτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΓΓΠΣΔΔ παραχώρησε στον Οργανισμό την αναγκαία υποδομή, τον εξοπλισμό και τους αποθηκευτικούς πόρους μέσω του Azure Cloud της Microsoft, για την ανάπτυξη των Πληροφοριακών του Συστημάτων, με σκοπό την υποδοχή, της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022, στο ενιαίο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud),
Δ) Την με αρ. πρ. 15210/4.3.2021 (ΑΔΑ:6Ο2Ο46ΨΧΞΧ-Υ6Γ) «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παράταση της πιστοποίησης των υφιστάμενων ΚΥΔ και την Πιστοποίηση νέων ΚΥΔ και νέων Φορέων Υποστήριξης & Παροχής Υπηρεσιών (ΦΥΠΥ) στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2021-2027».
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει δημόσια και προσκαλεί:
• νομικά πρόσωπα, (εφεξής αναφερόμενοι ως Φορείς Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών, εν συντομία «ΦΥΠΥ»), που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα, προκειμένου να πιστοποιηθούν, στο πλαίσιο υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το Έτος 2022 στο ενιαίο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud).

Δείτε εδώ την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις