Αποκλεισμένοι παραμένουν προς το παρόν πολλοί Μελισσοκόμοι από το  Νέο Πρόγραμμα Βιολογικής Μελισσοκομίας
Αποκλεισμένοι παραμένουν προς το παρόν πολλοί Μελισσοκόμοι από το Νέο Πρόγραμμα Βιολογικής Μελισσοκομίας

Η Καινοτομία του ΥΠΑΑΤ να δώσει τη δυνατότητα για πρώτη φορά στους Μελισσοκόμους της Χώρας να αιτηθούν την ένταξή τους, στο Πρόγραμμα της Βιολογικής Μελισσοκομίας, στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020 φαίνεται προς το παρόν να «Σκάει στα Βράχια».

Η δυνατότητα για ένταξη στο Νέο Πρόγραμμα προκάλεσε άμεσα το έντονο ενδιαφέρον στους Μελισσοκόμους της Χώρας, οι οποίοι εκδήλωσαν την επιθυμία τους στα Μελετητικά Γραφεία, για αίτηση & ένταξη τους στο Πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι Μελισσοκόμοι στην πλατφόρμα υποβολής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία», εμφανίζονται στα Ευρήματα της Εφαρμογής, ως «Μη Ενεργοί Γεωργοί». Το παραπάνω αυτομάτως τους καθιστά, Μη Δυνάμενους να καταστούν Δικαιούχοι του Νέου Προγράμματος. Το εν λόγω σφάλμα εμφανίζεται παρόλο που πολλοί εξ αυτών είναι και κατά «Κύριο Επάγγελμα Γεωργοί», σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη Μελισσοκομία τα τελευταία συναπτά έτη. Εξαιρούνται και έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση όσοι πλην της Μελισσοκομικής τους Δραστηριότητας έχουν στην ΕΑΕ του 2021 δηλωμένα Αγροτεμάχια ή / και Ζώα. Επίσης όλοι οι Μελισσοκόμοι που υπέβαλαν για πρώτη φορά ΕΑΕ το έτος 2021 γιατί κατά πάσα πιθανότητα κρίνονται ως νεοεισερχόμενοι και δεν είχαν, οι περισσότεροι γεωργικά εισοδήματα κατά το έτος 2021. Οι συγκεκριμένοι Μελισσοκόμοι εμφανίζονται ως «Ενεργοί Γεωργοί» και δύναται να κριθούν δικαιούχοι στο Νέο Πρόγραμμα της Βιολογικής Μελισσοκομίας.

Η μη δυνατότητα εμφάνισης των Μελισσοκόμων ως «Ενεργοί Γεωργοί», προκύπτει από τη διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων και πιο συγκεκριμένα τη διασύνδεση της Πλατφόρμας του Προγράμματος, με την Πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Πιο συγκεκριμένα το πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι στην: Υπουργική Απόφαση Αριθ. 104/7056/2015 ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015, Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο Άρθρο 3, στην Παράγραφο 2, αναφέρει: «Δεν θεωρούνται ενεργοί γεωργοί όσοι δηλώνουν γεωργικές εκτάσεις αποτελούμενες σε ποσοστό άνω του 50% από εκτάσεις διατηρούμενες εκ φύσεως σε κατάσταση κατάλληλη για βόσκηση ή καλλιέργεια, χωρίς να ασκούν την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα επ αυτής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 5.»

Η πλειοψηφία των μελισσοκόμων της χώρα μένουν εκτός του νέου προγράμματος βιολογικής γεωργίας και για αυτό το λόγο απαιτείται από το ΥΠΑΑΤ άμεσα να ενστερνιστεί το μέγεθος του προβλήματος που έχει προκύψει και να προβεί σε τροποποίηση της συγκεκριμένης παραγράφου με την προσθήκη του συγκεκριμένου κλάδου αγροτικής δραστηριότητας. Η τροποποίηση της συγκεκριμένης παραγράφου, θα δώσει αυτόματα τη δυνατότητα στους Μελισσοκόμους να αποκτήσουν το χαρακτηρισμό του «Ενεργού Γεωργού» με άμεση συνέπεια να δύναται να κριθούν δικαιούχοι στο Νέο Πρόγραμμα της Βιολογικής Μελισσοκομίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει οι Μελισσοκόμοι να εξαιρεθούν του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι στο Νέο Πρόγραμμα της Βιολογικής Μελισσοκομίας είναι επιλέξιμη η στήριξη των κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων σε δύο Δράσεις, ενώ το Μέγιστο Ύψος Ενίσχυσης €/κατεχόμενη κυψέλη ή Πιστοποίηση παραφυάδα/έτος ανέρχεται στα: 26,39 €

 

Προκηρυσσόμενες Δράσεις για κατεχόμενες κυψέλες – παραφυάδες

 

Α. Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία - είκοσι δύο εκατομμύρια (22.000.000,00) ευρώ .

Β. Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία - δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000,00) ευρώ

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις