Υπόμνημα ΠΕΤΕΤ σχετικό με τον ΕΦΕΤ
Υπόμνημα ΠΕΤΕΤ σχετικό με τον ΕΦΕΤ

Η ΠΕΤΕΤ απέστειλε υπόμνημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ενίσχυση του ΕΦΕΤ σε εξειδικευμένο προσωπικό:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρούσα θα θέλαμε να αιτηθούμε την ενίσχυση του ΕΦΕΤ σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η πολιτεία γνωρίζοντας τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς και τις συνεχείς προκλήσεις που
αντιμετωπίζουμε (παγκοσμιοποίηση, κλιματική αλλαγή, κλπ) έχει επενδύσει εδώ και χρόνια, στην εκπαίδευση επιστημόνων, στελεχών ικανών να ανταπεξέλθουν στο ιδιαίτερα ρευστό νεοφανές παγκόσμιο περιβάλλον.

Η πρόσληψη Τεχνολόγων τροφίμων για την ενίσχυση του ΕΦΕΤ είναι στρατηγικής σημασίας επένδυση, καθώς η άριστη επιστημονική τους κατάρτισης, αποτελεί εχέγγυο διασφάλισης της
υγείας του καταναλωτή , επίσης συμβάλει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, μέσω της υποστήριξης ενός από τους σημαντικότερους παραγωγικούς κλάδους της πατρίδας μας.
Οι ΤΤ γνωρίζουν άριστα τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται κατά την διάρκεια των επεξεργασιών που υφίσταται μια πρώτη ύλη, για να καταστεί τρόφιμο, αναδεικνύοντας τους, ως πλέον
κατάλληλους να ελέγχουν και να επιθεωρούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπηρετούν στον ΕΦΕΤ, 15 Τεχνολόγοι τροφίμων ΤΕ και αδιευκρίνιστος αριθμός Επιστημόνων τροφίμων ΠΕ (καθώς επισήμως δεν υπάρχει η
ειδικότητα, καλύπτεται δε κάτω από το αναχρονιστικό και ακατάλληλο για τον ΕΦΕΤ τίτλο, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ , αγνοώντας τα πανεπιστημιακά τμήματα επιστήμης ,τεχνολογίας τροφίμων και
διατροφής τα οποία δεν σχετίζονται με γεωπονικές σχολές και καθιστώντας παρίες πτυχιούχους ανωτάτων σχολών επειδή δεν ανήκουν στην συντεχνία του ΓΕΩΤΕΕ).

Οι Τεχνολόγοι Τροφίμων στελεχώνουν όλα τα τμήματα των υπηρεσιών του ΕΦΕΤ και συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες , όπως ελέγχους επιχειρήσεων, διερεύνηση καταγγελιών,
σύνταξη RASFF, δειγματοληψίες, τόσο τα ζωικά όσο και τα φυτικά προϊόντα.

Ο ανωτέρω αριθμός είναι ανεπαρκής για τις ανάγκες του ΕΦΕΤ, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος Διευθύνσεων και Τμημάτων .Κρίνουμε αναγκαία την άμεση προκήρυξη και πρόσληψη επαρκούς αριθμού προσωπικού στον ΕΦΕΤ, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει αξιοπρεπώς στο σκοπό ίδρυσης του και μεταξύ αυτών των θέσεων να προκηρυχθούν:
*15 νέες θέσεις Τεχνολόγων τροφίμων ΤΕ και
*αφού διαχωριστεί σαφώς η ειδικότητα Επιστήμης τροφίμων ΠΕ ως αυτόνομη από το Γεωπονικό πτυχίο, κατόπιν να προκηρυχτούν ανάλογες θέσεις πτυχιούχων Επιστήμης Τροφίμων.

Ο τεχνολόγος Τροφίμων, όπως περιγράφεται στην Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων και Επαγγελμάτων (ESCO), και στην κατηγορία 2145.1.4, όχι μόνο δεν διαχωρίζεται
σε απόφοιτο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ, αλλά του αποδίδονται δεξιότητες και ικανότητες που καλύπτονται πλήρως από τα προγράμματα σπουδών τόσο των παλαιών τμημάτων ΑΤΕΙ και Πανεπιστημίων, όσο και των νέων Πανεπιστημιακών σχολών Επιστήμης &Τεχνολογίας τροφίμων, και μάλιστα καλύπτονται τόσο οι απαραίτητες όσο και οι προαιρετικές δεξιότητες και ικανότητες.

Συνεπώς, ουδεμία ανάγκη αλλά και δυνατότητα, προκύπτει για τον διαχωρισμό των πτυχιούχων ανώτατων ομοειδών σχολών, εφόσον καλύπτουν τα διαλαμβανόμενα στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία ως ελάχιστα απαραίτητα για να εξασκεί κανείς το επάγγελμα του Τεχνολόγου Τροφίμων ή οποιουδήποτε επαγγέλματος με εναλλακτική ονομασία που περιλαμβάνεται κάτω από την "ομπρέλα" δεξιοτήτων και ικανοτήτων της ταξινόμησης 2145.1.4 της Ευρωπαϊκής Ταξινόμησης Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων και Επαγγελμάτων.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) συστάθηκε με το Ν. 2741/ΦΕΚ 199/28-09-1999 ως Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Στόχος και αποστολή του ΕΦΕΤ είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας ,η υποστήριξη των καταναλωτών και η αξιόπιστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών σε θέματα ασφάλειας και διατροφικής αξίας των τροφίμων.

Δυστυχώς η ίδρυση του δεν συνοδεύτηκε από την διακοπή λειτουργίας ή τουλάχιστον τον περιορισμό των αναρίθμητων υπηρεσιών που εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα με τον έλεγχο
τροφίμων. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω ατολμίας αλλά και των συντεχνιακών παρεμβάσεων, ο ΕΦΕΤ, δεν αναπτύχθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε και παρέμεινε υπό-στελεχωμένος.
Ο ΕΦΕΤ θα έπρεπε να μετατραπεί σε Ενιαία Αρχή για τα Τρόφιμα, ανεξάρτητη, που να σχεδιάζει και να συντονίζει όλα τα θέματα των τροφίμων, χωρίς επικαλύψεις, γκρίζες ζώνες, με
ομοιομορφία στους ελέγχους και με αίσθημα δικαίου στους ελεγχόμενους.

Όσον αφορά το προσωπικό, στον αρχικό Οργανισμό του ΕΦΕΤ (Π.Δ. 223/2000) προβλέπονταν 551 θέσεις προσωπικού, με το Π.Δ. 71/2018 οι θέσεις προσωπικού μειώθηκαν σε 488.
Στην πράξη τα πράγματα είναι χειρότερα καθώς σήμερα υπηρετούν πραγματικά περίπου 230.Είναι προφανές ότι υποστελεχωμένος ΕΦΕΤ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις απέναντι στην Ελληνική κοινωνία που επιτάσσει ο σκοπός ίδρυσης του.

Το σύγχρονο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον εμφανίζει προκλήσεις νεοφανείς και σύνθετες που απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση για την επιτυχή αντιμετώπιση τους.

Ο ΕΦΕΤ πρέπει να ενισχυθεί με την άμεση προκήρυξη και πρόσληψη επαρκούς αριθμού εργαζομένων από όλες τις επιστημονικές ειδικότητες, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο σκοπό  ίδρυσης του και να διατηρήσει το συγκριτικό του πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες υπηρεσίες.

Ως ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ εκπροσωπούμε πτυχιούχους τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων Ανωτάτης Τεχνολογικής και  Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Θα θέλαμε τέλος να τονίσουμε την αμέριστη υποστήριξη των Τεχνολόγων & Επιστημόνων Τροφίμων μελών της Π.Ε.Τ.Ε.Τ. στις δράσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. η οποία εκφράζεται εμπράκτως σε
δραστηριότητες (ημερίδες-σεμινάρια-συνέδρια )αλλά και μέσω της επαγγελματικής ενασχόλησης μεγάλου αριθμού μελών μας στην βιομηχανία-βιοτεχνία και μαζική εστίαση.
Αναμένουμε την ανταπόκριση σας στο αίτημα μας και δηλώνουμε διαθέσιμοι στην υποστήριξη των αρχών, όσον αφορά την διατροφική πολιτική της χώρας

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις