Επισιτιστικός εφοδιασμός: περισσότερες ενέργειες της ΕΕ ζητά το ΕΚ
Επισιτιστικός εφοδιασμός: περισσότερες ενέργειες της ΕΕ ζητά το ΕΚ

Το Κοινοβούλιο ζητεί την άμεση και ουσιαστική αποστολή επισιτιστικής βοήθειας στην Ουκρανία και καλεί την ΕΕ να καταστήσει την παραγωγή τροφίμων πιο ανεξάρτητη.

Ψήφισμα για ένα επείγον ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας εντός και εκτός της ΕΕ μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εγκρίθηκε την Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 413 ψήφους υπέρ, 120 ψήφους κατά και 49 αποχές. Οι ευρωβουλευτές ζητούν την παροχή άμεσης βοήθειας στην Ουκρανία με τη μορφή επισιτιστικού εφοδιασμού και την επανεκκίνηση της ενωσιακής στρατηγικής για την παραγωγή τροφίμων.

 

Επισιτιστική βοήθεια για τον ουκρανικό λαό

Δεδομένων των σοβαρών επιπτώσεων που θα έχει ο πόλεμος στην επισιτιστική ασφάλεια των Ουκρανών, το Κοινοβούλιο ζητεί ισχυρή μακροπρόθεσμη ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια προς την Ουκρανία, τόσο από την ΕΕ όσο και από τη διεθνή κοινότητα. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ανοίξει επισιτιστικούς διαδρόμους προς και από την Ουκρανία, οι οποίοι θα λειτουργούν ως εναλλακτικές δίοδοι αντί των κλειστών λιμένων του Εύξεινου Πόντου. Οι Ουκρανοί γεωργοί θα πρέπει ακόμη να εφοδιαστούν με σπάνιους σπόρους, καύσιμα και λιπάσματα.

 

Μια πιο ανεξάρτητη ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι η πανδημία COVID-19 και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν καταστήσει σαφές ότι η ΕΕ πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές τροφίμων που προέρχονται από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών. Ζητούν επίσης τη διαφοροποίηση της προσφοράς από τρίτες χώρες και απαιτούν η Επιτροπή να αξιολογήσει άμεσα με ποιον τρόπο θα μετριάσει τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών των λιπασμάτων στους γεωργούς. Για να μειωθεί μακροπρόθεσμα η εξάρτηση από τις εισαγωγές λιπασμάτων, το Κοινοβούλιο προτείνει τη μετάβαση σε εναλλακτικές οργανικές πηγές θρεπτικών ουσιών για τη γεωργία και τη στήριξη της γεωργικής καινοτομίας.

 

Αύξηση της παραγωγής της ΕΕ και παροχή βοήθειας στους γεωργούς

Δεδομένης της διακοπής των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων, οι ευρωβουλευτές ζητούν αύξηση της παραγωγής τροφίμων εντός ΕΕ. Η γεωργική γη θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών. Για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών, το ΕΚ επιθυμεί το 2022 οι γεωργοί να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν γη υπό αγρανάπαυση για την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να παράσχει στήριξη στους τομείς που πλήττονται περισσότερο και να ενεργοποιήσει το αποθεματικό κρίσης ύψους 479 εκ. ευρώ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν ευρεία, ταχεία και ευέλικτη κρατική ενίσχυση στους τοπικούς αγροτικούς φορείς.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις