Ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής
Ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής

Ανακαλύψτε τα ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής: επιβράβευση της αριστείας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων της ΕΕ! Κάντε αίτηση online από τις 25 Μαρτίου έως τις 8 Ιουνίου 2022.

Υποβάλετε την αίτησή σας τώρα!

Σχετικά με τα ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής

Η αύξηση της βιολογικής γεωργίας, της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας και της παραγωγής βιολογικών τροφίμων συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και αντιμικροβιακών ουσιών και έχει θετική επίδραση στο κλίμα, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση των ζώων. Έχει διαπιστωθεί ότι η βιολογική παραγωγή διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο, έως το 2030, το 25 % των γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ να χρησιμοποιείται για βιολογικές καλλιέργειες και, επίσης, να αυξηθεί σημαντικά η βιολογική υδατοκαλλιέργεια.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, για να τονωθεί η βιολογική παραγωγή θα πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση των καταναλωτών για βιολογικά προϊόντα. Αυτό προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής.

Για τον σκοπό αυτόν, το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση ετήσιων βραβείων για την αναγνώριση της αριστείας στην αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων. Τα βραβεία αυτά απονέμονται στους καλύτερους και πιο καινοτόμους παράγοντες του τομέα της βιολογικής παραγωγής, οι οποίοι συμβάλλουν στη μείωση των επιπτώσεων που έχει η γεωργία στο περιβάλλον και στο κλίμα, καθώς και στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Τα βραβεία θα απονεμηθούν για πρώτη φορά το 2022.

Κατηγορίες βραβείων και βραβεία

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 7 κατηγορίες βραβείων και 8 βραβεία. Τα βραβεία απονέμονται σε διάφορους παράγοντες ολόκληρης της αλυσίδας αξίας των βιολογικών προϊόντων, οι οποίοι ανέπτυξαν ένα εξαίρετο, καινοτόμο και βιώσιμο έργο που αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργεί πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και κατανάλωση. Οι σύνδεσμοι προς τα ηλεκτρονικά έντυπα αιτήσεων θα είναι διαθέσιμοι από τις 25 Μαρτίου 2022 έως τις 8 Ιουνίου 2022.

A farmer holding a crate of potatoes and a farmer feeding chickens

Κατηγορία 1: Βραβείο καλύτερου παραγωγού βιολογικών γεωργικών προϊόντων και βραβείο καλύτερης παραγωγού βιολογικών γεωργικών προϊόντων

Στόχος του βραβείου είναι η επιβράβευση δύο γεωργών (μίας γυναίκας και ενός άνδρα). Διοργανώνεται από την COPA-COGECA και την IFOAM Organics Europe.

Κάντε αίτηση online εδώ

Hilltop village in Italy

Κατηγορία 2: Βραβείο καλύτερης βιολογικής περιφέρειας

Στόχος του βραβείου είναι η επιβράβευση μιας περιφέρειας. Διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Κάντε αίτηση online εδώ

A city organic farm

Κατηγορία 3: Βραβείο καλύτερου βιολογικού δήμου

Στόχος του βραβείου είναι η επιβράβευση ενός δήμου. Διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Κάντε αίτηση online εδώ

Farmers sitting in a field

Κατηγορία 4: Βραβείο καλύτερης βιολογικής «βιοπεριφέρειας»

Στόχος του βραβείου είναι η επιβράβευση μιας «βιοπεριφέρειας». Διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Κάντε αίτηση online εδώ

Two bakers in their bakery

Κατηγορία 5: Βραβείο καλύτερης βιολογικής ΜΜΕ

Στόχος του βραβείου είναι η επιβράβευση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης (ΜΜΕ) μεταποίησης βιολογικών προϊόντων με έδρα την ΕΕ. Διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Κάντε αίτηση online εδώ

Oganic food retailer

Κατηγορία 6: Βραβείο καλύτερου/καλύτερης εμπόρου λιανικής πώλησης βιολογικών τροφίμων

Στόχος του βραβείου είναι η επιβράβευση ενός/μίας εμπόρου λιανικής πώλησης βιολογικών τροφίμων με έδρα την ΕΕ. Διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Κάντε αίτηση online εδώ

Plated food in a restaurant

Κατηγορία 7: Βραβείο καλύτερου βιολογικού εστιατορίου

Στόχος του βραβείου είναι η επιβράβευση ενός εστιατορίου που είτε λειτουργεί αυτόνομα είτε εντάσσεται σε ξενοδοχειακή επιχείρηση ή επιχείρηση εστίασης και προτείνει πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα στο μενού του. Διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Κάντε αίτηση online εδώ

Τα βραβεία αυτά δεν είναι χρηματικά. Θα απονέμονται στις 23 Σεπτεμβρίου, Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ.

Διοργανωτές

Τα ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής διοργανώνονται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, την COPA-COGECA και την IFOAM Organics Europe.

Η κριτική επιτροπή που επιλέγει τους τελικούς νικητές θα απαρτίζεται από εκπροσώπους:

 • της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
 • της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
 • της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,
 • της COPA-COGECA,
 • της IFOAM Organics Europe,
 • του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
 • του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας;

Θέλετε να συμβάλετε στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη βιολογική παραγωγή στην ΕΕ; Θέλετε να συμβάλετε ώστε τα βιολογικά προϊόντα να καταστούν πιο προσιτά και/ή προσβάσιμα στην ΕΕ; Αναπτύξατε και υλοποιήσατε, ή συνεχίζετε να υλοποιείτε, ένα εξαίρετο, καινοτόμο, βιώσιμο και αναπαραγώγιμο έργο για τον σκοπό αυτόν; Θέλετε το έργο σας να καταστεί περισσότερο γνωστό στο κοινό;

Εάν η απάντηση σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις είναι «ναι», μπορείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας για τα ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής. Εάν κερδίσετε, θα λάβετε ένα μη χρηματικό βραβείο αναγνώρισης και το έργο σας θα αποκτήσει μεγαλύτερη δημόσια προβολή. Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν παραγωγοί βιολογικών γεωργικών προϊόντων, δήμοι ή περιφέρειες που παρέχουν βιολογικά γεύματα σε ασθενείς ή μαθητές ή προωθούν με άλλον τρόπο τη βιολογική παραγωγή, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα των βιολογικών τροφίμων και ακολουθούν μια μοναδική προσέγγιση.

Πώς να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας;

 • Διαβάστε τις διάφορες ενότητες αυτού του ιστότοπου, ιδίως τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια επιλογής.
 • Επιλέξτε το βραβείο για το οποίο επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά από τις 25 Μαρτίου 2022.
 • Οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις κλειστού τύπου, ορισμένες από τις οποίες σχετίζονται με τις τέσσερις αρχές της βιολογικής παραγωγής και τους πυλώνες βιωσιμότητας. Οι ερωτήσεις αυτές θα βοηθήσουν τους υποψηφίους να διαρθρώσουν καλύτερα τις απαντήσεις τους και την κριτική επιτροπή να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υποψηφίους. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου έχουν περιορισμό χαρακτήρων.

Κριτήρια επιλογής

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας;

Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε παράγοντας ή φορέας ολόκληρης της αλυσίδας αξίας των βιολογικών προϊόντων, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα αξιοσημείωτο έργο που συμβάλλει στην οικονομική προσιτότητα και/ή στην προσβασιμότητα των βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ. Οι φορείς υλοποίησης των έργων πρέπει να είναι εγκατεστημένοι ή να διαμένουν στην ΕΕ. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και τα έργα πρέπει να υλοποιούνται στην ΕΕ.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Οι αιτήσεις για τα ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από τις 25 Μαρτίου 2022 έως τις 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59:59 (CEST - Central European Summer Time) μέσω των συνδέσμων που διατίθενται στην ενότητα κατηγορίες βραβείων και βραβεία του παρόντος ιστότοπου·

β) οι αιτήσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ·

γ) οι υποψήφιοι πρέπει να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή διαμένουν σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ·

δ) το έργο που υποβάλλεται πρέπει να υλοποιείται στην ΕΕ και να αφορά σαφώς μία από τις 7 κατηγορίες βραβείων ή ένα από τα 8 βραβεία του 2022. Το ίδιο έργο δεν μπορεί να υποβληθεί σε περισσότερες της μίας κατηγορίες βραβείων / για περισσότερα του ενός βραβεία. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για ένα βραβείο. Ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων ανά βραβείο είναι μία·

ε) το έργο θα πρέπει είτε να έχει ήδη υλοποιηθεί πλήρως είτε να βρίσκεται σε επαρκώς ώριμη κατάσταση, ώστε η κριτική επιτροπή να μπορεί το αξιολογήσει (δηλαδή η φυσική υλοποίηση θα πρέπει να βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, ώστε να αποδεικνύεται η επίτευξη των στόχων)·

στ) ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας για κάθε κατηγορία βραβείων:

 • βραβείο καλύτερου παραγωγού βιολογικών γεωργικών προϊόντων και καλύτερης παραγωγού βιολογικών γεωργικών προϊόντων: πιστοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων·
 • βραβείο καλύτερης βιολογικής περιφέρειας: δεν υπάρχουν ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας·
 • βραβείο καλύτερου βιολογικού δήμου: δεν υπάρχουν ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας·
 • βραβείο καλύτερης βιολογικής «βιοπεριφέρειας»: η βιοπεριφέρεια ορίζεται ως μια γεωγραφική περιοχή όπου οι γεωργοί, το κοινό, οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι ενώσεις και οι δημόσιες αρχές συνάπτουν συμφωνία για τη βιώσιμη διαχείριση των τοπικών πόρων, η οποία βασίζεται σε αρχές και πρακτικές βιολογικής γεωργίας·
 • βραβείο καλύτερης βιολογικής ΜΜΕ: επιχείρηση πιστοποιημένη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, η οποία ανταποκρίνεται στον ορισμό των ΜΜΕ (επιχείρηση που απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ) και τα προϊόντα της είναι 100 % βιολογικά (βιολογικά προϊόντα ή προϊόντα υπό μετατροπή)·
 • βραβείο καλύτερου/καλύτερης εμπόρου λιανικής πώλησης βιολογικών τροφίμων: επιχείρηση πιστοποιημένη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, η οποία διαθέτει προς πώληση πιστοποιημένα προϊόντα 100 % βιολογικά (βιολογικά προϊόντα ή προϊόντα υπό μετατροπή) (εξαιρουμένων των μη εδώδιμων προϊόντων ή των τροφίμων για τα οποία δεν υπάρχουν βιολογικά)·
 • βραβείο καλύτερου βιολογικού εστιατορίου: προτείνει, στο μέτρο του δυνατού, μόνο πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα (βιολογικά προϊόντα ή προϊόντα υπό μετατροπή) στο μενού του [σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848].

Κριτήρια απονομής

Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή των ευρωπαϊκών βραβείων βιολογικής παραγωγής με βάση τα ακόλουθα οριζόντια κριτήρια:

 • Αριστεία: Ο νικητής πρέπει να έχει αναλάβει μια εξαιρετική πρωτοβουλία που δημιουργεί πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή. Αυτό σημαίνει καλά αποτελέσματα και αντίκτυπος του έργου σε σχέση με τους αρχικούς του στόχους. Πρέπει να καταδεικνύεται ο αντίκτυπος των έργων στον τομέα και την περιοχή την οποία αφορούν και να παρουσιάζονται τα αποτελέσματά τους σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις που είχαν καθοριστεί αρχικά.
 • Καινοτόμος χαρακτήρας του έργου στην επιλεγείσα κατηγορία βραβείων: Τα έργα πρέπει να ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, να παρουσιάζουν νέες προσεγγίσεις και οργανωτικές μεθόδους, να επιτυγχάνουν καινοτόμα αποτελέσματα, ή να βελτιώνουν (σημαντικά) τη βιολογική παραγωγή. Τα κριτήρια για τη μέτρηση του καινοτόμου χαρακτήρα περιγράφονται αναλυτικότερα στην ειδική ενότητα για κάθε κατηγορία.
 • Πυλώνες βιωσιμότητας (περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί) του έργου: Θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι τα έργο είναι βιώσιμο και ότι έχει μέλλον ως αυτόνομη πρωτοβουλία ή αυτόνομο έργο.
 • Δυνατότητα μεταφοράς και αναπαραγωγής του έργου σε άλλες χώρες της ΕΕ: Θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι το έργο αποτελεί ορθή πρακτική και ότι αποτελεί ή θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλα έργα σε ευρύτερο πλαίσιο (ΕΕ). Θα πρέπει επίσης να καταδεικνύεται ότι διαθέτει κατάλληλα μέσα για την προβολή των στόχων και των αποτελεσμάτων του.

Χρονοδιάγραμμα

 • 25 Μαρτίου 2022

  Έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για τα βραβεία

 • 8 Ιουνίου 2022

  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα βραβεία: 8 Ιουνίου 2022 (23:59:59, CEST – Central European Summer Time)

 • Σεπτέμβριος 2022

  Επιλογή των νικητών του διαγωνισμού

 • 23 Σεπτεμβρίου 2022

  Τελετή απονομής

Τελετή απονομής

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ, θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των βραβείων. Εάν το επιτρέψουν οι περιστάσεις, η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και οι νικητές θα προσκληθούν σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες για να παραλάβουν τα βραβεία τους. Στην εκδήλωση αυτή θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών, της COPA-COGECA και της IFOAM Organics Europe. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο τους σε ένα ευρύτερο κοινό.

Βιολογική γεωργία, βιολογική υδατοκαλλιέργεια και βιολογικά τρόφιμα στην ΕΕ

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, «η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της παραγωγής τροφίμων, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες πρακτικές για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και υψηλού επιπέδου προτύπων παραγωγής που ανταποκρίνονται στη ζήτηση, από αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών, προϊόντων που παράγονται με φυσικές ουσίες και διεργασίες».

Η βιολογική παραγωγή αυξάνεται στην ΕΕ. Το 2019, το 8,5 % των γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ χρησιμοποιούνταν για βιολογικές καλλιέργειες. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 13,8 εκατομμύρια εκτάρια έναντι 9,5 εκατομμυρίων εκταρίων το 2012. Πρόκειται για αύξηση κατά 45,8 %. Σύμφωνα με τις στατιστικές της Eurostat για τη βιολογική γεωργία, οι χώρες στις οποίες οι περισσότερες γεωργικές εκτάσεις χρησιμοποιούνταν για βιολογικές καλλιέργειες στην ΕΕ ήταν η Ισπανία (2,4 δισεκατομμύρια εκτάρια, δηλ. 17,4 % του συνολικού ποσοστού της ΕΕ), η Γαλλία (2,2 δισεκατομμύρια εκτάρια, δηλ. 16,2 % του συνολικού ποσοστού της ΕΕ), η Ιταλία (2,0 δισεκατομμύρια εκτάρια, δηλ. 14,5 % του συνολικού ποσοστού της ΕΕ) και η Γερμανία (1,3 δισεκατομμύρια εκτάρια, δηλ. 9,4 % του συνολικού ποσοστού της ΕΕ).

Σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας δραστηριοποιούνταν στην ΕΕ σχεδόν 344 000 παραγωγοί βιολογικών προϊόντων και πάνω από 78 000 μεταποιητές βιολογικών προϊόντων. Οι παραγωγοί βιολογικών γεωργικών προϊόντων επωφελούνται από τις υψηλές τιμές που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά για τα βιολογικά προϊόντα και από την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση των τελικών καταναλωτών για τα εν λόγω προϊόντα. Το 2019, η αγορά της ΕΕ ανερχόταν σε 38,8 δισεκατομμύρια ευρώ και ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την αγορά των ΗΠΑ που ανερχόταν σε 48,2 δισεκατομμύρια. Η παγκόσμια αγορά ανερχόταν σε 106,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις στατιστικές του FIBL, οι μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ είναι η Γερμανία (12,0 δισεκατομμύρια ευρώ) και η Γαλλία (11,3 δισεκατομμύρια ευρώ).

Οι κατά κεφαλήν καταναλωτικές δαπάνες για βιολογικά προϊόντα είναι υψηλότερες στη Δανία (344 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 12 % των αγορών τροφίμων) και στο Λουξεμβούργο (264 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 8 % των αγορών τροφίμων), σύμφωνα με τις στατιστικές του FIBL.

Αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τον λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ. Το 2020, το 56 % όσων απάντησαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αναγνώρισαν τον λογότυπο, σε σύγκριση με 27 % το 2017. Το 80 % όσων συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον και ότι τηρούν υψηλότερα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις