Περιφέρεια Κρήτης: Αναζωογόνηση της αγροδιατροφικής παραγωγής, μέσω του έργου «DTRaIN»

  Το έργο "DTRaIN" υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του προγράμματος ERASMUS+ 2019 με Εθνική Μονάδα παρακολούθησης του σχεδίου το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Στόχος του έργου είναι η αναζωογόνηση της παραγωγής στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, προωθώντας την απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας για τη διαχείριση του προσωπικού και των επιχειρηματιών που εργάζονται στον αγροδιατροφικό τομέα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχει αναπτυχθεί ένα καινοτόμο επαγγελματικό προφίλ βασισμένο στη "Σχεδιαστική Σκέψη", το οποίο θα οδηγήσει σε ένα πρόγραμμα προσόντων για την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις συστάσεις του ECVET και το πρότυπο ISO 17024.

Σύμφωνα με τον συντονιστή του έργου Χαράλαμπο Νικόλο Πίτερη που πραγματοποίησε την παρουσίαση: «Το έργο «DTRaIN», έρχεται να επενδύσει στο έλλειμμα της εκπαίδευσης, που υπάρχει στους εργαζόμενους στην παραγωγική διαδικασία, στο σχεδιασμό νέων και καινοτόμων προϊόντων τα οποία να καλύπτουν ανάγκες των καταναλωτών, στον αγροδιατροφικό τομέα. Η ομάδα στόχος και οι χρήστες του εκπαιδευτικού υλικού είναι επαγγελματίες που διαχειρίζονται προσωπικό σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ως εκπαιδευτές στις επιχειρήσεις τους καθώς και εκπαιδευτές σε ιδρύματα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Η παρουσίαση εστιάστηκε στη μεθοδολογία της «Σχεδιαστικής Σκέψης», στην αξιοποίησή της ως σύγχρονου εργαλείου στην προώθηση και το σχεδιασμό νέων προϊόντων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της διερεύνησης των αναγκών των καταναλωτών μέσα από τη δική τους οπτική για την μεγαλύτερη ελκυστικότητα των προϊόντων στην αγορά».

Τέλος Μαΐου στο Βερολίνο οι εταίροι του έργου θα συνεχίσουν να αξιολογούν το εκπαιδευτικό υλικό σε μελέτες περίπτωσης και serious games δηλαδή, σε πραγματικά προβλήματα τα οποία καλούνται να επιλύσουν.

Ο σύνδεσμος στην εκπαιδευτική πλατφόρμα τον οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιήσουν και να εγγραφούν στο πρόγραμμα είναι: https://dtrain.sqlearn.com/my/ Επίσημη Ιστοσελίδα Έργου: https://www.dtrain.eu/

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις