Το έργο INTERNISA συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας
Το έργο INTERNISA συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας

 

Το έργο INTERNISA, που υλοποιείται υπό το συντονισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από το ENI CBC “Mediterranean Sea Basin Programme” 2014-2020, φέρνει κοντά φορείς από διαφορετικές χώρες, με βασικό σκοπό να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει και να μειώσει την ανεργία που αυτό προκαλεί, ιδιαιτέρως στο γυναικείο πληθυσμό.

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η προώθηση μιας δίκαιης και βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να προωθήσει τη διασυνοριακή ολοκλήρωση και να αξιοποιήσει τα εδάφη και τις αξίες των χωρών που συμμετέχουν. Μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων στη ζήτηση και στην προσφορά εργασίας, το έργο INTERNISA επιχειρεί να μεταμορφώσει την αγορά εργασίας στους τομείς της αγροδιατροφής, της κλωστοϋφαντουργίας, της χρηματοοικονομικής και του τουρισμού.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INTERNISA,  η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  έχει προχωρήσει στην παραγωγή πρωτότυπου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση γυναικών, επιχειρηματιών και εργαζομένων του Δημοσίου Τομέα με ψηφιακές δεξιότητες και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, η ΠΚΜ έχει προβεί και στην ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πύλης και μιας εφαρμογής για κινητά με σκοπό να παρέχει πρόσβαση στο παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό, σε υπηρεσίες προσφοράς εργασίας αλλά και σε αιτήματα συνεργιών. Τέλος, σε συνεργασία με την ActionAid Hellas η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα δημιουργήσει φυσικά σημεία συνάντησης όπου θα δίνεται η δυνατότητα σε άνεργες γυναίκες και εργοδότες να έρθουν σε επαφή για πρακτική άσκηση, εργασίες κατάρτισης και προσλήψεις πλήρους απασχόλησης.

Τα σεμινάρια κατάρτισης, που θα υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα, έχουν ως κύριο στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών και οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Θα απευθύνονται σε νέες γυναίκες (NEETs), σε εργοδότες και σε εργαζομένους του Δημοσίου Τομέα και θα πραγματοποιηθούν τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου των 25 ωρών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία πρόσβασης σε διαδικτυακή πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό, αγγελίες εργασίας και ανακοινώσεις θέσεων  εργασίας. Επιπλέον, θα έχουν στη διάθεσή τους διάφορα εργαλεία διαχείρισης καριέρας, όπως η υποβολή βιογραφικού σημειώματος και η δυνατότητα αιτημάτων συνεργασίας. Οι εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν προσφορές εργασίας και να αναζητούν τα πλέον κατάλληλα άτομα για τη στελέχωση θέσεων στις επιχειρήσεις τους. 

Το έργο INTERNISA ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020, η διάρκειά του είναι 30 μήνες και υλοποιείται σε συνεργασία με το “Al- Balqa Applied University” στην Ιορδανία, το “Catalan Youth Agency” και το “Andalusian Federation of Towns and Provinces” στην Ισπανία, την “ActionAid” Ελλάδας, την “SQLI Services” στην Τυνησία, το “Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Beirut and Mount Lebanon” στο Λίβανο, την “ActionAid” Παλαιστίνης και το “Arrezzo Innovazione” στην Ιταλία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Σαράφη Μαρία, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Έργου της ΠΚΜ  στο e-mail m.sarafi@pkm.gov.gr και στο τηλ. 2313 319-661

Link Έργου: INTERNISA

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις