Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της ΕΕ: Ενίσχυση της στρατηγικής για τη γρίπη των πτηνών  με αιχμή τον εμβολιασμό
Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της ΕΕ: Ενίσχυση της στρατηγικής για τη γρίπη των πτηνών με αιχμή τον εμβολιασμό

Ενόψει των πρόσφατων εστιών γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI) στον τομέα των πουλερικών, οι υπουργοί Γεωργίας ενέκριναν σήμερα συμπεράσματα σχετικά με μια στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη του εμβολιασμού ως συμπληρωματικού εργαλείου για την πρόληψη και τον έλεγχο της επιζωοτίας.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα στοχεύουν ιδίως στον τομέα των πουλερικών στο πλαίσιο της πιο σοβαρής επιζωοτίας στην πρόσφατη ιστορία στην Ευρώπη. Στις συζητήσεις τους, οι υπουργοί υπογράμμισαν τη διασυνοριακή φύση της νόσου των ζώων και την ικανότητά της να εξαπλώνεται πολύ γρήγορα, ανεξάρτητα από τα εθνικά σύνορα, προκαλώντας σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες που παρεμποδίζουν τη γεωργία και διαταράσσουν το εμπόριο. Υπενθύμισαν επίσης τον κίνδυνο που θα μπορούσε να θέσει η HPAI για την ανθρώπινη υγεία.

Οι Υπουργοί υπογράμμισαν την ύψιστη σημασία της εφαρμογής αυστηρής βιοασφάλειας και άλλων υφιστάμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου της HPAI και συμφώνησαν ότι ο εμβολιασμός θα μπορούσε να συμπληρώσει χρήσιμα αυτά τα μέτρα και να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης μεταξύ των οικόσιτων πουλερικών. Ζήτησαν επίσης περαιτέρω επιστημονικές γνώσεις, συμπεριλαμβανομένων ενημερωμένων αξιολογήσεων κινδύνου, και ζήτησαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη στρατηγικών εμβολιασμού που στοχεύουν σε περιοχές κινδύνου, είδη και γεωργικές πρακτικές. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνθηκαν επίσης να πραγματοποιήσουν δοκιμές εμβολιασμού και να μοιραστούν τα αποτελέσματά τους μέσω επιστημονικής συνεργασίας.

Οι υπουργοί επανέλαβαν τη σημασία της παρακολούθησης της εξέλιξης των στελεχών του ιού που κυκλοφορούν. Κάλεσαν επίσης την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες ενός συγκεντρωτικού μηχανισμού αγοράς ή τράπεζας εμβολίων για να διασφαλίσει μια ισχυρή και ανταποκρινόμενη προμήθεια εμβολίων. Τέλος, ζήτησαν από κοινού προσπάθειες για την ενίσχυση της αποδοχής του εμβολιασμού HPAI στο διεθνές εμπόριο και κάλεσαν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν έναν επιχειρησιακό οδικό χάρτη για την υποστήριξη αυτών των διαλόγων και συζητήσεων.
Ιστορικό

Τα τελευταία χρόνια, η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών και ένας μεγάλος αριθμός χωρών παγκοσμίως, έχουν προσβληθεί από επιζωοτίες υψηλής παθογονικότητας της γρίπης των πτηνών (HPAI), με την τρέχουσα επιζωοτία στην Ευρώπη να είναι η πιο σοβαρή στην πρόσφατη ιστορία. Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της στον κτηνιατρικό τομέα, η Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε μια στρατηγική συζήτηση για τον εμβολιασμό κατά της HPAI. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις όλων των κρατών μελών, η Προεδρία ετοίμασε ένα ερωτηματολόγιο με βάση τις συζητήσεις και ελήφθησαν απαντήσεις από όλες τις αντιπροσωπείες. Μια περίληψη των αποτελεσμάτων παρουσιάστηκε στην ομάδα εργασίας για τα Ζώα και τα Κτηνιατρικά Ζητήματα (Chief Veterinary Officers) στις 28 Μαρτίου 2022, ακολουθούμενη από ανταλλαγή απόψεων. Οι συζητήσεις για αυτό το επίκαιρο θέμα συνεχίστηκαν έκτοτε στην Ομάδα Ζώων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (Chief Veterinary Officers).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις