Η ΚΓΠ διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια για τους πολίτες της ΕΕ
Η ΚΓΠ διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια για τους πολίτες της ΕΕ

Αλληλεγγύη με την Ουκρανία και την κατάσταση της αγοράς, ειδικά μετά τη ρωσική εισβολή.

Οι υπουργοί ενημερώθηκαν από την Επιτροπή για τους διαύλους αλληλεγγύης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ουκρανίας προκειμένου να διευκολυνθεί η εξαγωγή ουκρανικών γεωργικών προϊόντων μέσω ξηράς στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές. Στόχος αυτού του σχεδίου δράσης είναι να ξεπεραστεί ο αποκλεισμός των ουκρανικών λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας από τη Ρωσία και να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα παραμείνει πλήρως ενσωματωμένη στις παγκόσμιες γεωργικές αγορές και θα συνεχίσει να συμβάλλει στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Οι εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς και οι αλυσίδες εφοδιασμού μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να εξάγει και να ελευθερώσει χωρητικότητα αποθήκευσης στην Ουκρανία για μελλοντικές συγκομιδές. Αυτό θα βοηθήσει επίσης να αμβλυνθούν οι πιέσεις όσον αφορά τις ποσότητες και τις τιμές στις αγορές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών, των ουκρανικών αρχών, των μεταφορέων της ΕΕ και της Ουκρανίας, διαχειριστών υποδομής, ιδιοκτητών τροχαίου υλικού, πλοίων και οχημάτων, διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και όλων των άλλων σχετικών ενδιαφερομένων στην περιοχή.

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης τους υπουργούς για την κατάσταση των γεωργικών αγορών , ιδίως υπό το φως της κατάστασης στην Ουκρανία. Περιέγραψε τον αναμενόμενο αντίκτυπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στη διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων και των τιμών των τροφίμων για συγκεκριμένες αγορές. Με την ευκαιρία αυτή, το Βέλγιο εξέφρασε επίσης τις ανησυχίες του για την κατάσταση ξηρασίας που αντιμετωπίζει μέρος της ΕΕ.

Οι Υπουργοί χαιρέτησαν την παρέμβαση και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τα κανάλια αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας. Συμφώνησαν επίσης ότι, χάρη στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΓΠ), η ΕΕ είναι αυτάρκης στα περισσότερα γεωργικά προϊόντα και ότι ο εφοδιασμός τροφίμων είναι εξασφαλισμένος . Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι η ΚΓΠ, ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια για τους πολίτες της ΕΕ και παρέχει εισοδηματική στήριξη στους αγρότες της ΕΕ. Το κύριο μέλημα παρέμεινε η οικονομική προσιτότητα των τροφίμων , ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, και η τιμή των εισροών (ενέργεια, λιπάσματα, ζωοτροφές κ.λπ.) για τους αγρότες. Οι επιπτώσεις αυτών των υψηλών τιμών στη συνολική επισιτιστική ασφάλεια ήταν επίσης πηγή ανησυχίας.

Οι Υπουργοί χαιρέτησαν επίσης την έγκριση από την Επιτροπή ενός έκτακτου μέτρου στήριξης, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο μπορεί να κινητοποιηθεί στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα παθογονική γρίπη των πτηνών

Υιοθετώντας ομόφωνα συμπεράσματα για το θέμα, οι υπουργοί τόνισαν ότι η υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών (HPAI) είναι μια διασυνοριακή ασθένεια των ζώων που μπορεί να εξαπλωθεί ευρέως, με σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες που τιμωρούν τη γεωργία και διαταράσσουν το εμπόριο. Μετά τα μεγάλα κρούσματα HPAI στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία δύο χρόνια ιδιαίτερα, οι υπουργοί σημείωσαν ότι, εκτός από την απαραίτητη εφαρμογή αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας, ο εμβολιασμός θα μπορούσε να συμπληρώσει τα υφιστάμενα μέτρα πρόληψης και ελέγχου του HPAI και να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης του ιού σε πτηνοτροφεία. Ως εκ τούτου, οι υπουργοί κάλεσαν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη στρατηγικών εμβολιασμού για την πρόληψη και τον έλεγχο της HPAI. Ζήτησαν επίσης την ανάπτυξη και την έγκριση αποτελεσματικών και ασφαλών εμβολίων που είναι εύκολο να χορηγηθούν και συμβατά με τις γεωργικές πρακτικές στην ΕΕ. Τέλος, τόνισαν τη σημασία των κοινών προσπαθειών με τρίτες χώρες για την αύξηση της αποδοχής του εμβολιασμού HPAI στο διεθνές εμπόριο .

Άλλη επιχείρηση

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την προετοιμασία της 12ης Υπουργικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου , η οποία θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 15 Ιουνίου στη Γενεύη (Ελβετία), και είχαν την ευκαιρία να προτείνουν κατευθυντήριες γραμμές στην Επιτροπή.

Ενημερώθηκαν επίσης από την Προεδρία σχετικά με τις πλατφόρμες επιδημιολογικής επιτήρησης για την υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών και την ασφάλεια των τροφίμων, μετά από σεμινάριο που διοργάνωσε η γαλλική Προεδρία τον Μάρτιο. Τέλος, οι υπουργοί ενημερώθηκαν από αντιπροσωπείες για τη θέσπιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για τη θέσπιση θετικού καταλόγου της ΕΕ για τη διατήρηση ζώων συντροφιάς (Κύπρος), φυτοϋγειονομικούς όρους εισαγωγής (Ισπανία), προστασία του εδάφους (Σλοβακία), έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ (Ρουμανία), η σύνοδος των υπουργών γεωργίας της G7 (Γερμανία), καθώς και η ανάγκη μείωσης της χρήσης τύρφης στον τομέα των κηπευτικών (Γερμανία).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις