Ο ρόλος της utilis στη σύγχρονη γεωργία

Η εταιρεία utilis ιδρύθηκε το 2009 με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων των γεωργικών επιχειρήσεων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν όλο το φάσμα του αγροδιατροφικού τομέα και απευθύνονται κυρίως σε φορείς που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

Η utilis συνολικά απασχολεί 8 γεωπόνους, διαφόρων ειδικοτήτων, με πολύχρονη πείρα και εξειδίκευση στους τομείς απασχόλησης τους. Παράλληλα, η εταιρεία συνεργάζεται με δημόσιους & ερευνητικούς φορείς, οργανισμούς πιστοποίησης και επιχειρήσεις, παρέχοντας στους πελάτες της υπηρεσίες που αφορούν:

•  Στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων

•  Στη σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων και την υποβολή τους ως προαπαιτούμενο για την αίτηση χρηματοδότησης από και εθνικά κοινοτικά προγράμματα

•  Στο σχεδιασμό των στρατηγικών στόχων μιας επιχείρησης και στην πραγματοποίηση αυτών

Η utilis, ως Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως αυτές έχουν περιγραφεί στην πρόσκληση του υπομέτρου 2.1. με τίτλο “Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα - Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Αξιοποιώντας το πρόγραμμα 2.1., μπορεί να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες χωρίς κόστος για τους ωφελούμενους. Οι επιλέξιμες συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, φυτικής, ζωικής ή μικτής κατεύθυνσης, και κατατάσσονται σε έξι (6) πακέτα συμβουλών.  

Ειδικότερα, οι εξειδικευμένοι γεωργικοί σύμβουλοι της utilis θα δραστηριοποιηθούν στα εξής θεματικά πεδία:

•  Πολλαπλή συμμόρφωση, ολοκληρωμένη διαχείριση και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον

•  Ορθολογική χρήση νερού και λιπασμάτων 

•  Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία

•  Δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

•  Βιολογική γεωργία

•  Βελτίωση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας εκμετάλλευσης - Νέοι γεωργοί

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις