Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης των αγροτών
Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης των αγροτών

Ενημερωτική εγκύκλιο με θέμα τη “Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών”, απέστειλε ο e-ΕΦΚΑ.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε πρόσωπα που η τελευταία ασφάλισή τους ήταν με την ιδιότητα του Μη Μισθωτού (Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενοι –
Αγρότες), έχουν διακόψει την ασφάλισή τους και επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά για Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή/και Ασθένειας ή/και Επικουρικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εγκύκλιο οδηγία 3/2018 του e-ΕΦΚΑ.

Η νέα διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει εφεξής, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και επιπλέον τις κάτωθι λειτουργικές δυνατότητες:

- Δρομολόγηση του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.
- Έλεγχος των προϋποθέσεων προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
- Ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση και κοινοποίηση διοικητικών αποφάσεων.
- Ηλεκτρονική διαδικασία ανάρτησης εισφορών προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης για την πληρωμή μέσω Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με χρήση κωδικού εντολής πληρωμής (RF).
- Αυτοματοποιημένες ροές παρακολούθησης και εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών.
- Αυτοματοποιημένες, τακτικές ροές ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων.
- Ηλεκτρονική παρακολούθηση της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης (έναρξη, διακοπή, απώλεια κ.α).

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις