Πιλοτικό «πράσινο» πρόγραμμα για τη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις
Πιλοτικό «πράσινο» πρόγραμμα για τη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις

Υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας υπογράφεται  Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση δράσεων για την καλύτερη διαχείριση των Αποβλήτων  που προέρχονται από Εκσκαφές και Κατεδαφίσεις. Το έργο με τίτλο: «Πιλοτικό έργο: Ανάπτυξη Τεχνικών Προδιαγραφών δευτερογενών αδρανών υλικών προερχόμενων από Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Europe Condereff και σκοπός του είναι να επιχειρηθεί για πρώτη φορά στη Θεσσαλία η ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών/προτύπων, στην προσπάθεια αξιοποίησης ανακυκλωμένων αδρανών σε συγκεκριμένες εφαρμογές τεχνικών έργων, όπως (ενδεικτικά):

         για την παραγωγή σκυροδέματος

         σε στρώσεις έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά

         σε στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

         σε συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων

         ως συστατικό κονιάματος για τη διαμόρφωση χυτού δαπέδου.

 

«Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε ευρωπαϊκά προγράμματα με προστιθέμενη αξία και απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα που χρησιμοποιούν με «έξυπνο» τρόπο τους φυσικούς πόρους, σέβονται το περιβάλλον και δημιουργούν νέες, «πράσινες» ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεργαζόμαστε και στηρίζουμε τους Φορείς Διαχείρισης, του Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εκπονήσει και υλοποιεί τον Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Αποβλήτων,   που οδηγεί σε πολιτική σχεδόν μηδενικής παραγωγής απορριμμάτων προς ταφή από το 2025 και μέχρι το 2030. Η Θεσσαλία είναι σήμερα η πιο πράσινη Περιφέρεια της χώρας, χωρίς χωματερές, χωρίς  περιβαλλοντικά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπλέον όλες  οι υποδομές είναι δημόσιες που σημαίνει ότι δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη» προσθέτει ο  Περιφερειάρχης.

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις