Ταμείο Ανάκαμψης: Επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ στον τομέα αγροδιατροφής
Ταμείο Ανάκαμψης: Επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ στον τομέα αγροδιατροφής

Eπενδύσεις συνολικού ύψους 550-600 εκατ. ευρώ εκτιµάται ότι θα φέρει στον αγροδιατροφικό τομέα η για πρώτη φορά στα χρονικά «δίδυμη» προκήρυξη επενδυτικών σχεδίων (σχεδίων βελτίωσης) µέσω και του Ταμείου Ανάκαμψης και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Τεχνολογικός εξοπλισμός, µε αιχμή την καινοτομία, και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι οι δύο τομείς στους οποίους εστιάζεται το ενδιαφέρον αγροτών και κτηνοτρόφων.

Η πρώτη προκήρυξη, µέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι προγραμματισµένη για τις 30 Αυγούστου και έχει την ιδιαιτερότητα ότι τον εξοπλισμό δεν θα τον προμηθευτούν οι παραγωγοί απευθείας, αλλά συλλογικά σχήματα (συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών) και ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους θα τον διαθέτουν στους αγρότες και κτηνοτρόφους µέσω χρησικτησίας. Για να ενταχθεί ένας συνεταιρισμός ή µια επιχείρηση, θα πρέπει να προμηθεύεται τουλάχιστον το 40% της πρώτης ύλης που αξιοποιεί µέσω συμβολαιακής γεωργίας. Η κλασικού τύπου προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης ακολουθεί το φθινόπωρο, σύμφωνα µε τους επιτελείς του υπουργείου, ή στο τέλος του έτους, όπως εκτιμά η αγορά.

Η δράση «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα», όπως τιτλοφορείται, στο Ταμείο Ανάκαμψης έχει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 98.111.000 ευρώ, εκ των οποίων το 60% (58.866.600 ευρώ) θα διατεθεί µέσω συλλογικών σχημάτων και το υπόλοιπο (39.244.400 ευρώ) µέσω επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη ή είναι υπό σύσταση.

Υπολογίζεται ότι µέσω της δράσης θα προχωρήσουν επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ, ενδεχομένως και 250 εκατ. ευρώ, καθώς οι επιλέξιμοι προϋπολογισμοί είναι 500.000- 3.000.000 ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς και 1.000.000-10.000.000 ευρώ για τις μεγάλες.

Το ενδιαφέρον προβλέπεται μεγάλο, αφενός λόγω του ύψους της επιδότησης, που μπορεί να ανέλθει έως και στο 75% στα νησιά, και αφετέρου λόγω των γρήγορων διαδικασιών του Ταμείου, καθώς οι αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων αξιολογούνται αμέσως, µε βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, και όσοι πληρούν τα κριτήρια εντάσσονται και προχωρούν τις επενδύσεις, λαμβάνοντας γρήγορα (µε την πιστοποίηση δαπανών) και την επιδότηση.

Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στις προηγούμενες δύο δράσεις για τον πρωτογενή τομέα, στον «πράσινο» αγροτουρισμό και στην καινοτομία και «πράσινη» μετάβαση στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, όταν το σύστημα έκλεισε σε µία ώρα ή και λιγότερο, ακριβώς επειδή οι υποβληθείσες αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων υπερκάλυψαν ως αιτούμενο προϋπολογισμό το 150% της δημόσιας δαπάνης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο της δράσης, επιδοτούνται τόσο οι κλασικές επενδύσεις των σχεδίων βελτίωσης (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) όσο και καινούργιες, από την παραγωγή ενέργειας µέχρι τη συμμετοχή σε εκθέσεις και σεμινάρια κατάρτισης. Στις κλασικές επενδύσεις (Κανονισμός 702/2014) εντάσσονται:  

  •     Κατασκευή και βελτίωση ακινήτων (σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων, π.χ. στάβλοι, γεωργικές αποθήκες κ.ά.).  

  •     Αγορά µμηχανημάτων και εξοπλισμού µμέχρι το ύψος της αγοραίας αξίας του στοιχείου ενεργητικού.  
  •     Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού υπολογιστών και απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Στη δράση μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, που αφορούν:

    1. Τον τομέα φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη -ολοκληρωμένη, βιολογική κ.λπ.-, υπαίθρια και υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.ά.).
    2. Τον τομέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμό υφισταμένων.
    Διοργάνωση διαγωνισμών και συμμετοχή σε εκθέσεις. Επιδοτούνται έξοδα συμμετοχής, ταξιδιού και μεταφοράς ζώων, ακόμα και οι δημοσιεύσεις, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και οι δαπάνες για τη διάδοση επιστημονικών γνώσεων.

Άλλες κατηγορίες

Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες επενδύσεων, στις οποίες το ύψος της επιδότησης είναι διαφορετικό. Τέτοιου είδους επενδύσεις είναι:

  •     Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
  •     Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση ή ο συνεταιρισμός διενεργεί μεταφορές πρώτων υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημιέτοιμων) εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και όσα εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50 g/Km.
  •     Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού εργαστηρίων.
  •     Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει, από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.
  •     Ίδρυση και εκσυγχρονισμός των δικτύων διανομής (logistics). î Συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξωτερικούς συμβούλους (δεν περιλαμβάνονται τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες).
  •     Ενισχύσεις καινοτομίας.
  •     Επαγγελματική κατάρτιση (δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων και λειτουργικές δαπάνες).

Πηγή: powergame

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις