Εμπορική Ένωση Σιτηρών και Ζωοτροφών: Βιώσιμη ανάκαμψη με αγροτική παραγωγή και εμπόριο
Εμπορική Ένωση Σιτηρών και Ζωοτροφών: Βιώσιμη ανάκαμψη με αγροτική παραγωγή και εμπόριο

Περισσότεροι από 60 συμμετέχοντες στο πάνελ του IAFN (Διεθνές Αγροδιατροφικό Δίκτυο) διαπίστωσαν ότι η αγροτική παραγωγή και το εμπόριο είναι το κλειδί για μια βιώσιμη ανάκαμψη κι αυτό που απαιτείται είναι η εφαρμογή διεθνών προτύπων στην καινοτομία, το εμπόριο, την πρόσβαση στην αγορά και τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Όπως επισημάνθηκε:

Οι αγρότες χρειάζονται καινοτομία για να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες προκλήσεις, όπως το κλίμα, η βιοποικιλότητα και η επισιτιστική ασφάλεια.

Οι έμποροι χρειάζονται εναρμόνιση των MRL(Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων) σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπείς διαφανείς αποφάσεις πολιτικής που βασίζονται σε ορθή επιστήμη για να ασκήσουν τον ρόλο τους στη διατροφή του κόσμου με βιώσιμο τρόπο.

Οι συμμετέχοντες σε πάνελ ζήτησαν εναρμόνιση των προτύπων MRL, να έχουν έναν πιο παραγωγικό Κώδικα, να επικεντρωθούν στην ορθή επιστήμη, να χρησιμοποιούν οι χώρες διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των MRL του Codex.

Υπενθυμίστηκε στους συμμετέχοντες τη σημασία του συστήματος κοινοποίησης του ΠΟΕ για τη βελτίωση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας για την αλυσίδα αξίας και για τη λήψη σχολίων από εμπορικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς κατά την πραγματοποίηση προτεινόμενων αλλαγών στα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων .

Το Διεθνές Δίκτυο Αγροδιατροφής (IAFN) ιδρύθηκε το 1996 κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης Επισιτισμού ως ένας άτυπος συνασπισμός διεθνών εμπορικών ενώσεων που εμπλέκονται στον αγροδιατροφικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις