European Biogas Association: Δέκα βήματα για τα κράτη της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων βιομεθανίου
European Biogas Association

Δέκα οργανισμοί δημοσίευσαν σήμερα ένα σχέδιο 10 σημείων για μια επιτυχημένη μετάβαση στη θέρμανση και την ψύξη για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης. Μεταξύ των βασικών δράσεων, οι υπογράφοντες ζητούν την αναθεώρηση της απαρχαιωμένης στρατηγικής θέρμανσης και ψύξης της ΕΕ, την εφαρμογή υποχρεωτικού σχεδιασμού για τη θέρμανση και την απαγόρευση χρήσης μεμονωμένων λεβήτων μόνο για ορυκτά καύσιμα στα κτίρια.

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι κρίση θέρμανσης. Το ήμισυ της ευρωπαϊκής κατανάλωσης ενέργειας προορίζεται για θέρμανση και ψύξη και το 42% αυτής της ζήτησης τροφοδοτείται από φυσικό αέριο. Τα κτίρια είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές φυσικού αερίου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου χρησιμοποιείται για θέρμανση χώρων και νερού.

Έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του σχεδίου REPowerEU, οι υπογράφοντες αποδοκιμάζουν την έλλειψη εστίασης της ΕΕ στην ανάπτυξη ανανεώσιμων και καθαρών τεχνολογιών θέρμανσης και ψύξης που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση της χρήσης φυσικού αερίου στα κτίρια και να βάλουν την Ευρώπη στον δρόμο προς την κλιματική ουδετερότητα και την ενέργεια ανεξαρτησία.

Το σχέδιο 10 σημείων καλύπτει μια σειρά μέτρων, ορισμένα από τα οποία ενδέχεται να ενσωματωθούν στην επόμενη δέσμη μέτρων έκτακτης ανάγκης της ΕΕ. Αυτά περιλαμβάνουν την εφαρμογή υποχρεωτικού σχεδιασμού θερμότητας για όλες τις πόλεις ή τη σταδιακή κατάργηση σε όλη την ΕΕ των μεμονωμένων λεβήτων που χρησιμοποιούν μόνο ορυκτά καύσιμα.

Το σχέδιο 10 σημείων υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη αναβάθμισης της απαρχαιωμένης στρατηγικής θέρμανσης και ψύξης της ΕΕ με συγκεκριμένα ρυθμιστικά και χρηματοδοτικά μέσα που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη λύσεων ανανεώσιμης ενέργειας για θερμότητα. Αυτές περιλαμβάνουν την ηλιακή θερμότητα και τη βιώσιμη απορριπτόμενη θερμότητα, καθώς και την ανάπτυξη αποδοτικών τεχνολογιών θέρμανσης – για παράδειγμα, οικιακές και μεγάλης κλίμακας αντλίες θερμότητας που συνδέονται με δίκτυα τηλεθέρμανσης.

Η πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή στρατηγική θέρμανσης και ψύξης δημοσιεύτηκε το 2016, ακόμη και πριν από τη δέσμευση της ΕΕ να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα πριν από το 2050, και δεν είναι πλέον κατάλληλη για τον σκοπό της.

Η Aurélie Beauvais, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Euroheat & Power, σχολίασε: «Η Αποτελεσματική Τηλεθέρμανση και Ψύξη είναι μια αποδεδειγμένη λύση για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στα κτίρια και την προστασία των καταναλωτών από την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Έξι μήνες μετά την έναρξη του REPower EU, πρέπει να αναβαθμίσουμε την εργαλειοθήκη έκτακτης ανάγκης με συγκεκριμένα μέτρα που επιταχύνουν την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών θέρμανσης στα κτίρια. Ειδικότερα, ο υποχρεωτικός προγραμματισμός θερμότητας πρέπει να εισαχθεί επειγόντως».

Stephan Brandligt, Αντιπρόεδρος Ενεργειακών Πόλεων, Πρώην Αντιδήμαρχος του Ντελφτ (Ολλανδία) : «Αυτή η ενεργειακή κρίση πρέπει να είναι μια κλήση αφύπνισης για μια επείγουσα και ενδελεχή μετάβαση για να κάνουμε τα σημερινά μας συστήματα θέρμανσης και ψύξης ανανεώσιμα και ανθεκτικά. Όπως πειραματίστηκε στην Ολλανδία, η τοπική προσέγγιση είναι το κλειδί για μια τέτοια μετάβαση, υπό την προϋπόθεση ότι οι τοπικές κυβερνήσεις υποστηρίζονται με επαρκείς ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους».

Thomas Nowak, Γενικός Γραμματέας, European Heat Pump Association : «Η ενεργοποίηση της θέρμανσης δεν πρέπει να είναι εφιάλτης για τα πορτοφόλια των ανθρώπων ή για τον πλανήτη. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ πρέπει να βοηθήσουν όλους μας να προχωρήσουμε οριστικά προς τη θέρμανση με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να υποστηρίζουν ανθρώπους και επιχειρήσεις καθώς ανακαινίζουν κτίρια και επενδύουν σε αντλίες θερμότητας και διασφαλίζουν ότι η αλυσίδα εφοδιασμού, το προσωπικό και οι τοπικές στρατηγικές είναι έτοιμα. Αυτό θα βοηθήσει όλους να έχουν πρόσβαση σε καθαρή, οικονομικά προσιτή θέρμανση».

Pedro Dias, Γενικός Γραμματέας, Solar Heat Europe : «Η θερμότητα είναι το ήμισυ της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και η κύρια χρήση του ρωσικού φυσικού αερίου. Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να επικεντρωθούν στην ταχεία ανάπτυξη των υφιστάμενων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών θερμότητας για την επίλυση των προβλημάτων ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής προσιτότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η ηλιακή θερμότητα προσφέρει μια λύση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αναπτύσσεται γρήγορα στην ΕΕ, η οποία δεν εξαρτάται από κρίσιμα ορυκτά και δημιουργεί θέσεις εργασίας με βάση την Ευρώπη».

Hans Korteweg, Διευθύνων Σύμβουλος, COGEN Europe : «Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές θέρμανσης είναι απαραίτητη για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών φιλοδοξιών της ΕΕ. Αυτό θα απαιτήσει μέτρα για την πρόληψη της απώλειας θερμότητας, την τόνωση της απορρόφησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προτεραιότητα στην αποτελεσματική παραγωγή τόσο θερμότητας όσο και ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της συμπαραγωγής. Η σπατάλη πολύτιμης ενέργειας δεν πρέπει να είναι πλέον επιλογή!».

Jean-Marc Jossart, Γενικός Γραμματέας της BIOenergy Europe : «Θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους του πακέτου Fit-for-55 και είναι απαραίτητο να δράσουμε τώρα και να θέσουμε τον τομέα H&C στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης της ΕΕ. Για να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η μετασκευή παλαιών εγκαταστάσεων θέρμανσης με σύγχρονες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ενεργειακή απόδοση, να μειώσει τις εκπομπές και να αντιμετωπίσει την ατμοσφαιρική ρύπανση. Με την τρέχουσα κρίση, χρειαζόμαστε προσιτές, τοπικές και ανανεώσιμες πηγές θερμότητας, όπως η βιοενέργεια και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις στρατηγικές μας για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές».

Giulia Laura Cancian, Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοαερίου : «Τα ανανεώσιμα αέρια, όπως το βιώσιμο βιοαέριο και το βιομεθάνιο, βοηθούν τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων να απελευθερωθούν αποτελεσματικά και ευέλικτα. Η χρήση τους σε υβριδικές αντλίες θερμότητας, αποδοτικούς λέβητες, συστήματα τηλεθέρμανσης ή εκτός δικτύου υποκαθιστά τα ορυκτά καύσιμα και προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη αυτών των λύσεων για να επιτύχει ένα ανθεκτικό και κλιματικά ουδέτερο ενεργειακό σύστημα».

Δείτε αναλυτικά  τις 10 προτάσεις

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις