Ποια είναι η αξία της αγροτικής παραγωγής

Στα 449,5 δις. ευρώ ανήλθε η παραγόμενη αξία της αγροτικής παραγωγής του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8% σε σχέση με το 2020, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Eurostat.

Η άνοδος αυτή επήλθε από την αύξηση των τιμών στα αγροτικά αγαθά και τις υπηρεσίες στο σύνολό της (εκτιμάται +7,5%), με τον όγκο της παραγωγής να παραμένει ελάχιστα μεταβαλλόμενος από το 2020 (εκτιμάται +0,8%).

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας το 2021 τα ¾ της αξίας της αγροτικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση προήλθαν από επτά Κράτη-Μέλη. Αυτά ήταν η Γαλλία (82,4 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 18% του συνόλου της ΕΕ), η Ιταλία (61,2 δισ. ευρώ ή 14%), η Γερμανία (59,2 δισ. ευρώ ή 13%), η Ισπανία (57,1 δισ. ευρώ ή 13%) , την Ολλανδία (30,6 δισ. ευρώ ή 7%), την Πολωνία (27,9 δισ. ευρώ ή 6%) και τη Ρουμανία (21,1 δισ. ευρώ ή 5%).

Αύξηση της αξίας της αγροτικής παραγωγής το 2021 σε σύγκριση με το 2020 κατέγραψαν τα περισσότερα Κράτη-Μέλη της Ένωσης. Οι πιο απότομοι ρυθμοί αύξησης καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+37%), στη Ρουμανία (+25%) και στην Τσεχία (+16%). Αντίθετα, οι τιμές της γεωργικής παραγωγής στη Φινλανδία, τη Μάλτα και την Κύπρο παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες το 2021 από τα αντίστοιχα επίπεδά τους το 2020 και μειώθηκαν στη Δανία (-2%) και τη Σλοβενία (-4%).

Παράλληλα, κατά 10% μεγεθύνθηκε η αξία της παραγωγής στην Ισπανία, 8% στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες, 6% στην Ιταλία και την Πολωνία και 3% στη Γερμανία. Στην Ελλάδα η αξία της αγροτικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 3% περίπου.

Σύμφωνα με την Eurostat, λίγο περισσότερο από το ήμισυ (55%) της αξίας της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ το 2021 προήλθε από καλλιέργειες (248,7 δισ. ευρώ, +13% σε σύγκριση με το 2020). Λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο (36%) προήλθε από ζώα και ζωικά προϊόντα (163,1 δισ. ευρώ, + 3% σε σύγκριση με το 2020). Το υπόλοιπο μερίδιο προήλθε από αγροτικές υπηρεσίες και δευτερεύουσες δραστηριότητες.

Το κόστος των αγροτικών εισροών της ΕΕ που δεν σχετίζεται με επενδύσεις (ενδιάμεση κατανάλωση) ήταν κατά 10% υψηλότερο το 2021 από ό,τι το 2020.

Οι αλλαγές στην αξία της αγροτικής παραγωγής και της ενδιάμεσης κατανάλωσης το 2021 οδήγησαν σε αύξηση 6% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που παράγεται από τη γεωργία. 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις