Τελευταία λύση το ΣτΕ για τους Δασικούς Χάρτες

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών. Όσοι δεν υπέβαλαν αντίρρηση και θεωρούν ότι δεν καλύπτονται από τις περιπτώσεις των πρόδηλων σφαλμάτων θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ακυρώσεως στο δικαστήριο εντός 60 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης του δασικού χάρτη της περιοχής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα πρόδηλα σφάλματα αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες εσφαλμένων εγγραφών του Δασικού Χάρτη και δεν αντικαθιστούν τις αντιρρήσεις που υποβάλλονται στις περιπτώσεις ουσιαστικής αμφισβήτησης του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης. Η προθεσμία ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ.

Για πολλές περιοχές η προθεσμία εκπνέει στο τέλος του μήνα, ενώ στο τέλος Φεβρουαρίου λήγει για 41 περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα για τους δήμους/δημοτικές ενότητες :

Αμαρουσίου,

Γέρακα,

Γλυκών Νερών,

Εκάλης,

Μελισσίων,

Ν. Ιωνίας,

Ν. Παλατιών,

Π. Φώκαιας,

Σαρωνίδας,

Συκαμίνου,

Φυλής,

Παλλήνης,

Αγ. Κωνσταντίνου,

Αρτέμιδας,

Πολυδενδρίου,

Αγ. Παρασκευής,

Αναβύσσου,

Ανθούσας,

Αργυρούπολης,

Βάρης,

Βούλας,

Βριλησσίων,

Βύρωνα,

Γλυφάδας,

Ζεφυρίου,

Ζωγράφου,

Ηλιούπολης,

Ηρακλείου Αττικής,

Θρακομακεδόνων,

Καισαριανής,

Λυκόβρυσης,

Μεταμόρφωσης,

Ν. Ψυχικού,

Παπάγου,

Πεύκης,

Φιλοθέης,

Χαλανδρίου,

Χολαργού,

Ψυχικού,

Μαρκοπούλου Μεσογαίας και

Άνω Λιοσίων.

Το δικαίωμα της προσφυγής έχουν και όσοι πολίτες έχουν καταθέσει αντίρρηση. Μάλιστα, σε περίπτωση που δικαιωθούν από το δικαστήριο, μπορούν να ανακαλέσουν την αντίρρηση και θα τους επιστραφούν τα χρήματα που κατέβαλαν.

Επίσης, αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της πράξης κύρωσης του Δασικού Χάρτη μπορεί να ασκήσει κάποιος και μετά την εξέταση των αντιρρήσεων για το τμήμα εκείνο της αντίρρησης που η επιτροπή δεν έκανε αποδεκτό. Προϋπόθεση της προσφυγής στο ΣτΕ είναι η ενσωμάτωση στον κυρωμένο Δασικό Χάρτη της επίμαχης έκτασης ύστερα από την απορριπτική απόφαση της ΕΠΕΑ.

Σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, εάν η ακύρωση αφορά ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στο στάδιο της διαδικασίας των αντιρρήσεων, η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ.), εφόσον αυτή υφίσταται. Διαφορετικά η υπόθεση παραπέμπεται στο Τεχνικό Συμβούλιο Δασών, το οποίο επιλαμβάνεται του θέματος μέσα σε πέντε μήνες.

Το έργο των επιτροπών, πάντως, κυλάει με πολύ αργούς ρυθμούς, με τις περίπου 334.000 αντιρρήσεις, που έχουν υποβληθεί, να βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Οι αντιρρήσεις αφορούν πάνω από 2.600.000 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί στο 1,9% της χώρας. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω εκτάσεων δεν μπορούν να διαχειριστούν ή να μεταβιβάσουν την περιουσία τους μέχρι να περατωθεί η διαδικασία των αντιρρήσεων. Το ΥΠΕΝ προανήγγειλε τη σύσταση κατ' ελάχιστο 200 επιτροπών, για τη λειτουργία των οποίων έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδοτική πηγή από το Πράσινο Ταμείο.

Μέχρι σήμερα έχον ιδρυθεί 116 Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) με στόχο να αυξηθούν σύντομα σε 200, που θα εξετάζουν 20.000 αντιρρήσεις τον μήνα, δεδομένου ότι για την καταβολή της αποζημίωσης των μελών απαιτείται εξέταση 100 υποθέσεων ανά μήνα. Οι επιτροπές αποτελούνται από δικηγόρο (ως πρόεδρος), μηχανικό από τον ιδιωτικό τομέα και δασολόγο από τον δημόσιο τομέα. Επιπλέον, έχει προβλεφθεί να γίνονται προπαρασκευαστικές – υποστηρικτικές διεργασίες από τις Διευθύνσεις Δασών, έτσι ώστε η ροή των αντιρρήσεων να είναι πλήρως ομαδοποιημένη και τελικά να επιτευχθεί ο επιθυμητός ρυθμός εξέτασης των αντιρρήσεων.

Ο κυρωμένος Δασικός Χάρτης δεν δέχεται αντιρρήσεις, επιτρέπεται όμως η αναμόρφωσή του μέσω σχετικού αιτήματος στην οικεία Διεύθυνση Δασών. Ενας κυρωμένος δασικός χάρτης μπορεί να αναμορφωθεί με την προσθήκη ή τη διαγραφή των εκτάσεων που υπάγονται ή παύουν να υπάγονται σε αυτόν σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία, με δικαστικές αποφάσεις επί του ιδιοκτησιακού ζητήματος των χορτολιβαδικών εκτάσεων, με διοικητικές πράξεις που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον Δασικό Χάρτη κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν, καθώς και με τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων, που αποτελούν προφανή λάθη της διοίκησης στον χαρακτηρισμό μιας έκτασης.

Οι πράξεις της διοίκησης που μπορούν να αναμορφώσουν έναν δασικό χάρτη είναι οι εξής:

- εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής και εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες,

- αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού,

- πράξεις οριοθέτησης, καθώς και πράξεις πολεοδόμησης – ρυμοτόμησης,

- ισχύουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδομικές άδειες ή άλλες άδειες ή διοικητικές πράξεις που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου,

- αποφάσεις επιτροπών αλλοτριώσεων,

- παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων,

- αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών στις οποίες έχει αποδοθεί γεωργική, κτηνοτροφική ή μεικτή χρήση,

- αποφάσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή ηομάρχη,

- άδειες του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

- αποφάσεις διάθεσης εξαγορασμένων από το δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων και

- διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις.

Λήγει η προθεσμία στον Δήμο Αχαρνών

Την ίδια στιγμή, τη δυνατότητα για υποβολή αντιρρήσεων έχουν για λίγες ημέρες ακόμα οι πολίτες με εκτάσεις στον Δήμο Αχαρνών. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 30ή Ιανουαρίου για τους κατοίκους εσωτερικού, ενώ 20 ημέρες παραπάνω (μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου) έχουν στη διάθεσή τους οι κάτοικοι εξωτερικού. Ο δασικός χάρτης καλύπτει συνολική έκταση 80.565,50 στρεµµάτων.

Αντιρρήσεις µπορούν να υποβάλουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό ∆ηµόσιο και οι οικείοι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού, εφόσον επικαλούνται για τη θεµελίωση του έννοµου συµφέροντός τους εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα Δασικό Χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, ενώ οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταβάλουν ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εµβαδόν της έκτασης που αφορά η αντίρρηση.

 

Πηγή: newsbreak.gr

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις