ΕΛΓΑ: Ανακοίνωσε τα πορίσματα για ζημιές από πλημμύρες και χαλάζι σε Τ.Κ. Βλοχού και Δ.Κ. Παλαμά

Τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζηµιών από τις πλημμύρες στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Βλοχού και από το χαλάζι σε αυτές των παραγωγών της Δ.Κ. Παλαμά ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ.

Τα πορίσματα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή µέχρι την 28/02/2023.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Πίνακας περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:

• η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες.

 

• η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις