Η Επιτροπή εγκρίνει τη χρήση δύο γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών ως τροφίμων και ζωοτροφών

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε μια γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη και ανανέωσε την έγκριση μιας γενετικώς τροποποιημένης σόγιας για χρήση ως τροφίμων και ζωοτροφών. Η έγκριση της Επιτροπής αφορά μόνο τη χρήση τους ως τροφίμων και ζωοτροφών και δεν επιτρέπει την καλλιέργειά τους στην ΕΕ. Αυτές οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες έχουν υποβληθεί σε μια ολοκληρωμένη και αυστηρή διαδικασία ελέγχου που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε θετική επιστημονική αξιολόγηση που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) είναι εξίσου ασφαλείς με τους συμβατικούς αντίστοιχους οργανισμούς. Τα κράτη μέλη δεν κατέληξαν σε ειδική πλειοψηφία υπέρ ή κατά της έγκρισης στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής και της επιτροπής προσφυγών σε δεύτερο στάδιο. Οι εγκρίσεις ισχύουν για 10 έτη και κάθε προϊόν που παράγεται απ’ αυτούς τους ΓΤΟ θα υπόκειται στους αυστηρούς κανόνες επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας της ΕΕ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις