Υπαγωγή αγροτών και συνεταιρισμών στο Μεταφορικό Ισοδύναμο

Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η -Υ.Μ.Σ. σχετικά με την υποχρέωση κατοχής αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. από επαγγελματίες αγρότες και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς προκειμένου να υπαχθούν στη Δράση για το «Μεταφορικό Ισοδύναμο» με την εγκύκλιο 25221/2023 γίνονται γνωστά τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4919/2022, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 72 του ν. 5019/2023 τόσο οι αγρότες, όσο και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί είναι μη υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

Στην υπ. αρ. 4113.80-02/4107/2022 υπουργική απόφαση με θέμα «Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι) για το έτος 2022», σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για την υπαγωγή τους στην εν λόγω Δράση, αναφέρονται τα εξής: «στην περίπτωση των Αγροτικών Συνεταιρισμών αποζημιώνονται εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (Ε.Μ.Α.Σ.) και στην περίπτωση των Επαγγελματιών Αγροτών εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.).

Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

α) οι επαγγελματίες αγρότες και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και συνεπώς απαγορεύεται η εγγραφή τους σε αυτό από τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και

β) δεν απαιτείται κατοχή αριθμού ΓΕ.Μ.Η. προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι) για το έτος 2022». 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις