Γεωργικοί σύμβουλοι: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τη Στερεά Ελλάδα
Γεωργικοί σύμβουλοι: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τη Στερεά Ελλάδα

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης του υπο-Μέτρου 2.1 για τις γεωργικές συμβουλές του ΠΑΑ 2014-2020, που αφορούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη ανακοινωθεί τα αποτελέσματα για άλλες έξι Περιφέρειες της χώρας και συνεχίζεται ο έλεγχος για τη σταδιακή ανακοίνωση και των υπόλοιπων.

Μετά το χρονικό διάστημα, στο οποίο δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφυγών και την εξέταση αυτών, θα οριστικοποιηθούν οι πίνακες δικαιούχων και θα ξεκινήσει η υλοποίηση του υπο-Μέτρου. Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του υπο-Μέτρου 2.1, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του πίνακα αποτελεσμάτων.

Με το υπο-Μέτρο 2.1 δίνεται η δυνατότητα στους γεωργούς να έχουν συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διαχείριση της εκμετάλλευσής τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται από πιστοποιημένους φορείς που διαθέτουν εξειδικευμένους Γεωργικούς Συμβούλους. Οι φορείς και οι Γεωργικοί Σύμβουλοί τους έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Να σημειωθεί ότι, το υπο-Μέτρο 2.1 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το ελληνικό δημόσιο με ποσοστό 100%.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις