ΑΑΔΕ: Αυτές είναι οι 12 παρεμβάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
ΑΑΔΕ: Αυτές είναι οι 12 παρεμβάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Οι δώδεκα παρεμβάσεις

Οι λειτουργικές περιοχές που θα υλοποιηθούν ή/και θα αλλάξουν μέσω της αναδόμησης αφορούν τα εξής:

 1. Μητρώο Φορολογουμένων
 2. Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας
 3. Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων, Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές
 4. Λογιστική
 5. Εικόνα Φορολογούμενου
 6. Γνωστοποιήσεις - Κοινοποιήσεις
 7. Συμμόρφωση
 8. Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων
 9. Ανάλυση Κινδύνων
 10. Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων
 11. Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης
 12. Μητρώο Ηλεκτρονικών μέσων Φορολογούμενου

Τα στάδια υλοποίησης σε δύο φάσεις

Φάση Α': Υλοποίηση πριν το τέλος του 2025

· Στάδιο 1: Σημειώνεται πως στο πρώτο στάδιο θα υλοποιηθεί η παράδοση του λογισμικού (εγκατεστημένου), όπου θα έχει μεταπτωθεί στη νέα κατάσταση, το Μητρώο Φορολογουμένων, το Μητρώο Κινητών και Ακινήτων στοιχείων Περιουσίας, η Λογιστική, η Εικόνα Φορολογουμένου, οι Γνωστοποιήσεις - Κοινοποιήσεις καθώς και οι Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων, Βεβαίωση φόρου και Πληρωμές για δύο μεγάλες κατηγορίες φόρων (Φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ).

· Στάδιο 2: Θα ακολουθήσει η υποστήριξη ελέγχων και επιτόπιων ελέγχων.

· Στάδιο 3: Και τέλος, η ανάλυση και αποτίμηση κινδύνων.

Σημειώνεται πως η Φάση Α' θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Φάση Β' στο πλαίσιο πράξης που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Φάση Β': Υλοποίηση μετά το 2025 (μέχρι το τέλος του 2028)

· Στάδιο 4: Στη δεύτερη φάση του προγράμματος θα γίνει η παράδοση της Ανάθεσης και Διαχείρισης Υποθέσεων, μαζί με τις λοιπές κατηγορίες φόρων που δεν περιλαμβάνονται στο Στάδιο 1.

· Στάδιο 5: Παράδοση της Συμμόρφωσης (εθελοντική και υποχρεωτική) και του μητρώου ηλεκτρονικών μέσων φορολογουμένου.

· Στάδιο 6: Περιλαμβάνει την προηγμένη επιλογή υποθέσεων για έλεγχο (αποτελεί μέρος του αντικειμένου της λειτουργικής περιοχής «Υποστήριξη ελέγχων και επιτόπιων ελέγχων»).

· Στάδιο 7: Περιλαμβάνει τη Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις