PwC Ελλάδος: Εγκαινίασε το νέο διεθνές Κέντρο για Θετικό Επιχειρείν απέναντι στη Φύση

Ένα νέο, διεθνές Κέντρο για την ανάπτυξη του Θετικού Επιχειρείν απέναντι στη Φύση με την ονομασία Centre for Nature Positive Business, εγκαινίασε η PwC Ελλάδος.

Συγχρόνως, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «παρέχοντας εκπαίδευση με αντικείμενο τη διατήρηση της φύσης, η PwC συμβάλλει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της, που αριθμεί 328.000 άτομα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων στη φύση και τη συνεργασία με τους πελάτες για την επίτευξη θετικών προς το περιβάλλον αποτελεσμάτων».

Η εν λόγω πρωτοβουλία αναλαμβάνεται παράλληλα με τη δημοσίευση της τελευταίας ανάλυσης της εταιρείας σύμφωνα με τα ευρήματα της οποίας η παρακμή της φύσης εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία και την κοινωνία γενικότερα, εάν οι οργανισμοί δεν προβούν άμεσα σε μεταβολή των πρακτικών τους. Περισσότερο από το μισό (55%) του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) –που ισοδυναμεί με 58 τρισεκατομμύρια δολάρια– εξαρτάται σε μέτριο ή σε μεγάλο βαθμό από τη φύση, έναντι 44 τρισ. δολαρίων το 2020. Αντίστοιχα, όλοι ανεξαιρέτως οι 163 οικονομικοί τομείς που αναλύθηκαν από την PwC εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση, τουλάχιστον σε κάποιο κομμάτι της αλυσίδας αξίας τους.

Επιπτώσεις

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η υγεία των φυσικών οικοσυστημάτων και η βιοποικιλότητα έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις, καθώς περισσότερο από το ήμισυ (50,6%) της αγοραίας αξίας των εισηγμένων εταιρειών σε 19 μεγάλα χρηματιστήρια εκτίθεται σε σημαντικούς κινδύνους που σχετίζονται με τη φύση.

Σύμφωνα με τον Will Jackson-Moore, Global Sustainability Leader της PwC: «Η φθίνουσα υγεία των φυσικών οικοσυστημάτων αποτελεί μία από τις πιο πιεστικές προκλήσεις για τον πλανήτη σήμερα. Η μετατόπιση των δημογραφικών και βιομηχανικών πρακτικών και το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο κλίμα απειλούν να διαβρώσουν τα θεμέλια των οικονομιών, των μέσων διαβίωσης, της υγείας και της ποιότητας ζωής παγκοσμίως. Γεγονός, που προκαλεί τεράστιους κινδύνους για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία συνολικά. Η επιτακτική ανάγκη είναι σαφής: εάν οι οργανισμοί θέλουν να μετριάσουν τις επιπτώσεις τους στη φύση, να διαχειριστούν τους κινδύνους και να προσφέρουν σταθερά αποτελέσματα –όχι μόνο για τις δραστηριότητές τους αλλά για τον πλανήτη μας και την κοινωνία γενικότερα– πρέπει να τροποποιήσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα τώρα. Εμείς, ως PwC, δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας σε αυτό το ταξίδι.»

Ο στόχος

Το νέο, διεθνές κέντρο Κέντρο της PwC με στόχο την ανάπτυξη Θετικού Επιχειρείν απέναντι στη Φύση θα συγκεράσει και θα επεκτείνει περαιτέρω τις δυνατότητες της εταιρείας αναφορικά με τη φύση σε διεθνές επίπεδο, σε τομείς όπως η βιοποικιλότητα, οι υδάτινοι πόροι, η αναγεννητική γεωργία και η δασοκομία. Επιπλέον, εντός του επόμενου έτους, η εταιρεία θα διπλασιάσει τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων που διαθέτει σε θέματα που σχετίζονται με τη φύση φτάνοντας συνολικά τους 1.000. Τα εξειδικευμένα σε θέματα φύσης στελέχη της PwC απασχολούνται σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων, όπως η θετική προς τη φύση στρατηγική και ο μετασχηματισμός, η διαχείριση κινδύνων και η υποβολή εκθέσεων που αφορούν τη φύση, η τεχνολογία της φύσης, τα δεδομένα και οι μετρήσεις καθώς και η χρηματοδότηση και η διαχείριση κεφαλαίων με συναφών με τη φύση.

Ανθρώπινο δυναμικό

Για να προσφέρει στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό της τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση των επιπτώσεων στη φύση και την ενσωμάτωση σχετικών θετικών αποτελεσμάτων στις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες, η PwC θα εκπαιδεύσει τους 328.000 εργαζομένους της σε θέματα φύσης και βιοποικιλότητας. Συγκεκριμένα, η εξειδικευμένη κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα είναι διαθέσιμη σε όλο το δίκτυο του οργανισμού μέσω της παγκόσμιας Ακαδημίας Αειφορίας, που διαθέτει.

Αξιολόγηση

Παράλληλα, η PwC διεξήγαγε μια παγκόσμια αξιολόγηση προκειμένου να προσδιορίσει ποια από τα γραφεία της βρίσκονται εντός ή γειτνιάζουν με κομβικές από άποψη βιοποικιλότητας περιοχές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία αξιολόγησης για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων που σχετίζονται με τη φύση στην εφοδιαστική αλυσίδα του δικτύου.

Η επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην παγκόσμια μετάβαση σε μια θετική για τη φύση εποχή με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, τη στιγμή που η  ποικιλομορφία της πελατειακής της βάσης και η διεθνής εμβέλεια των εργασιών της σε 152 χώρες επιτρέπουν στην PwC να έχει τον δικό της αντίκτυπο. Επιπλέον, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης πλαισίων, προτύπων και μεθοδολογιών που εξασφαλίζουν την απαραίτητη αρχιτεκτονική για ταχεία αλλαγή του συστήματος συνολικά, η PwC θα συνεχίσει να συνεργάζεται με μια σειρά οργανισμών διαφόρων κλάδων για την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών αιχμής.

Υποστήριξη

Η PwC υποστηρίζει ήδη το Δίκτυο Επιστημονικά Τεκμηριωμένων Στόχων (Science Based Targets Network – SBTN) διαθέτοντας το έμπειρο προσωπικό της για την επικύρωση νέων εταιρικών στόχων που σχετίζονται με τη φύση, ενώ συνεργάζεται και με την Ομάδα Εργασίας για τις Χρηματοοικονομικές Γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τη Φύση (Nature-related Financial Disclosures – TNFD) για τη βελτίωση της πρόσβασης της αγοράς σε αντίστοιχα δεδομένα. Παράλληλα, συνεργάζεται και με το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη (WBCSD) με στόχο την πιλοτική εφαρμογή του TNFD σε κάθε τομέα ξεχωριστά. Επιπλέον, η εταιρεία έχει συνεργαστεί με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ με σκοπό την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής από τις επιχειρήσεις του Παγκόσμιου Πλαισίου Βιοποικιλότητας, καθώς και με το WBCSD για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας γύρω από την αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και λύσεων με επίκεντρο το κλίμα και τη φύση.

Η Emma Cox, Global Climate Leader της PwC, σημείωσε: «Η λειτουργία του νέου διεθνούς Κέντρου της PwC με στόχο την ανάπτυξη Θετικού Επιχειρείν απέναντι στη Φύση αντιπροσωπεύει μια συναρπαστική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα και να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις τους στη φύση, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου οικολογικού μέλλοντος. Η αλλαγή του κλίματος και η φύση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και, καθώς οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το περιβάλλον συνεχίζουν να αυξάνονται, αντίστοιχα θα αυξάνονται και οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα παγκοσμίως. Ενισχύοντας τις δυνατότητές μας στα πλαίσια της υποστήριξης της ανάγκης των πελατών μας να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές θετικές προς τη φύση ως μέρος των ευρύτερων στρατηγικών βιωσιμότητάς τους, συμβάλλουμε στον μετασχηματισμό των μοντέλων λειτουργίας ένας ολοένα αυξανόμενου αριθμού επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουμε και εμείς στη δημιουργία ενός κόσμου με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και θετικό πρόσημο απέναντι στη φύση.»

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις