Πρόταση Τζαμτζή προς τον Υπ.Α.Α.Τ. για ταχεία διευθέτηση των καταληφθεισών εκτάσεων, με νέο Νόμο

Την ψήφιση νέου Νόμου στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι προτάσεις του τμήματος Πολιτικής Γης της Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με τη διαχείριση και προστασία ακινήτων του ΥΠ.Α.Α.Τ. και τη ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, ζητεί ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας, κ. Ιορδάνης Τζαμτζής, με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ελευθέριο Αυγενάκη, την οποία  κοινοποιεί στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Διονύσιο Σταμενίτη.

Ο κ. Τζαμτζής τονίζει ότι μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου 4061 η Αγροτική Νομοθεσία καθώς και πολλές άλλες διατάξεις και Νομοθετήματα που αφορούν την Αγροτική Γη καταργήθηκαν, με αποτέλεσμα τα τμήματα Πολιτικής Γης της ΔΑΟΚ ΠΕ Πέλλας να αδυνατούν να επιλύσουν σημαντικά προβλήματα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας προτείνει την ψήφιση Νέου Νόμου στον οποίο βέβαια να συμπεριληφθεί νέο άρθρο, σχετικά με τις καταληφθείσες εκτάσεις, θέτοντας όρους και περιορισμούς, για την εξαγορά αυτών. Για εξαγορά κατεχόμενων ακινήτων και  κατάτμηση αυτών, να μην καθίσταται αναγκαία η εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, καθώς διαπιστώνεται τεράστια καθυστέρηση σε απάντηση αιτημάτων που αποστέλλονται για γνωμοδότηση.

Επιπρόσθετα, οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου θα πρέπει να ισχύσουν τόσο για αγροτεμάχια όσο και για οικόπεδα, καθώς τα επίδικα οικόπεδα κατοχυρώνονται δωρεάν, με δικαστικές αποφάσεις, στους αυθαίρετα κατέχοντες, αντί της εξαγοράς που προβλέπουν οι διατάξεις Νόμων του Υπ.Α.Α.Τ..

Ο κ. Τζαμτζής επισημαίνει ότι δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να προβλέπει την

χορήγηση οικοπέδων και ως εκ τούτου εκκρεμούν πολλά αιτήματα πολιτών, συνοικισμών της Πέλλας, για  χορήγηση οικοπέδων, με σκοπό να ανεγείρουν οικίες και να παραμείνουν στα χωριά τους.

 

Ολόκληρη η επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, κ. Ιορδάνη Τζαμτζή, έχει ως εξής:

 

Θέμα: Τροποποίηση του Ν. 4061/12 μετά και την απόφαση 709/2020 του ΣΤΕ.

 

Σχ. 1) Νόμος 4061/12 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012) 2) 709/2020 απόφαση ΣΤΕ (Αντισυνταγματικότητα άρθρου 23 του Ν. 4061/12 περί εξαγορά δημοσίων κτημάτων από αυθαιρέτως κατέχοντες).

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Σας γνωρίζουμε τα παρακάτω και παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Μετά την ψήφιση του Νόμου 4061/12 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις», η Αγροτική Νομοθεσία  καθώς και πολλές άλλες διατάξεις και Νομοθετήματα που αφορούν την Αγροτική Γη καταργήθηκαν, με αποτέλεσμα τα τμήματα Πολιτικής Γης της ΔΑΟΚ ΠΕ Πέλλας να αδυνατούν να επιλύσουν σημαντικά προβλήματα.

Ο εν λόγω Νόμος όμως, όπως πολλές φορές έχει επισημανθεί, έχρηζε τροποποιήσεων και για το λόγο αυτό, κατόπιν προτάσεων του τμήματος Πολιτικής Γης της Π.Ε. Πέλλας, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, τμήμα Εμπράγματων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων του Υπ.Α.Α.Τ., είχε ετοιμάσει σχέδιο Νόμου, το οποίο όμως μέχρι σήμερα, δεν έχει ψηφιστεί.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, ζητείται η ψήφιση Νέου Νόμου στον οποίο να περιλαμβάνονται όλες οι προτεινόμενες προτάσεις-τροποποιήσεις των διατάξεων του Ν.4061/12, εκτός αυτών που αφορούν το άρθρο 23 του Νόμου, δεδομένου ότι με την αριθ. 709/2020 απόφαση ΣΤΕ κρίθηκε αντισυνταγματικός. Προτείνεται βέβαια να συμπεριληφθεί νέο άρθρο, σχετικά με τις καταπατημένες εκτάσεις, το οποίο να είναι συναφές με το άρθρο 3 του Ν.666/77, το οποίο δεν έχει κριθεί ποτέ αντισυνταγματικό, αφορά και αυτό καταληφθείσες εκτάσεις, αλλά θέτει όρους και περιορισμούς, για την εξαγορά αυτών. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τελικά συμπεριληφθεί άρθρο για εξαγορά κατεχόμενων ακινήτων, αγροτεμαχίων ή οικοπέδων, και απαιτείται κατάτμηση αυτών, να μην καθίσταται αναγκαία η εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου ο οικείος Περιφερειάρχης να εκδώσει πράξη κατάτμησης του ενιαίου ακινήτου, όπως ορίζεται στην παρ. 13α του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014, με την οποία προστέθηκε το άρθρο 24α στο Νόμο 4061/12. Κάτι τέτοιο θεωρείται απαραίτητο, καθώς διαπιστώνεται τεράστια καθυστέρηση σε απάντηση αιτημάτων που αποστέλλονται για γνωμοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχει μία μόνο Διεύθυνση για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες αυτής.

Επιπρόσθετα, οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου θα πρέπει να ισχύσουν τόσο για αγροτεμάχια όσο και για οικόπεδα, καθώς βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3127/03 (Νόμος Υπουργείου Οικονομικών), εκδίδονται πολλές δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες κατοχυρώνουν δωρεάν τα επίδικα οικόπεδα στους αυθαίρετα κατέχοντες, ενώ οι διατάξεις Νόμων του Υπ.Α.Α.Τ. που έχουν ψηφιστεί και αφορούν καταπατημένες εκτάσεις, αναφέρονται πάντα σε εξαγορά ακινήτων( Ν.1832/51,Ν.666/77,Ν.3147/03, Ν.4061/12).

Επισημαίνεται ότι στα Τμήματα Πολιτικής Γης της Περιφέρειας μας, εκκρεμούν πάρα πολλά αιτήματα πολιτών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4061/12 και εφιστούμε την προσοχή σας προκειμένου το εν λόγω πρόβλημα να επιλυθεί άμεσα.

Πέραν των παραπάνω, υπάρχουν αιτήματα πολιτών των συνοικισμών της Π.Ε. Πέλλας, με τα οποία οι ενδιαφερόμενοι, ζητούν τη χορήγηση οικοπέδων για αποκατάσταση, με σκοπό να ανεγείρουν οικίες και να παραμείνουν στα χωριά τους.

Ως γνωστόν από τότε που καταργήθηκε το από 24-4-1985 Π.Δ., με το οποίο παραχωρούνταν οικόπεδα σε ακτήμονες και εφόσον κρίθηκε αντισυνταγματικό το άρθρο 23 του Ν. 4061/12, δεν υπάρχει διάταξη νομού που να προβλέπει την χορήγηση οικοπέδων, με αποτέλεσμα εποικιστικά διαθέσιμα και διαθέσιμα κατεχόμενα ακίνητα να παραμένουν αδιάθετα, να μην μπορούν να αξιοποιηθούν από το Δημόσιοκαι οι νέοι άνθρωποι να αναγκάζονται, πολλές φορές, να εγκαταλείψουν τα χωριά τους, λόγω στεγαστικού προβλήματος.

Θεωρούμε ότι αν τροποποιηθεί η διάταξη του από 24-4-85 Π.Δ. και ψηφιστεί με άλλους όρους και προϋποθέσεις, θα επιλυθεί το παραπάνω πρόβλημα και ταυτόχρονα θα εισέλθουν έσοδα στο Δημόσιο, λόγω καταβολής τιμήματος από τους δικαιούχους για την απόκτηση των εν λόγω εκτάσεων.

Επιπλέον, ζητάμε να καταργηθεί η παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 4061/12, βάσει της οποίας υπουργικές αποφάσεις Νομοθετικής Ρύθμισης που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 26 του Ν.2732/99 και της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.3147/03, καταργούνται, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης κυριότητας μέχρι την δημοσίευση του Ν. 4061/12, καθώς για τα αγροκτήματα και τους συνοικισμούς, Τριών Ελάτων, Άνω και Κάτω Γραμματικού και Μαργαρίτας της Π.Ε. Πέλλας, έχουν εκδοθεί Υπουργικές Αποφάσεις Νομοθετικής Ρύθμισης.

Συγκεκριμένα :

• Για το αγρόκτημα και το συνοικισμό Τριών Ελάτων, έχει τελειώσει όλη η διαδικασία παραχώρησης των εκτάσεων, επιδόθηκαν οι σχετικοί τίτλοι κυριότητας, αλλά επειδή ορισμένοι εξ΄ αυτών δεν μετέγραψαν τους τίτλους αυτούς στο Υποθηκοφυλακείο ή τους μετέγραψαν μετά τις 22-3-2012, ημερομηνία ψήφισης του παραπάνω Νόμου, εκδώσαμε διαπιστωτικές πράξεις ανάκλησης των τίτλων με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και ταλαιπωρία τόσο των κατοίκων όσο και της Υπηρεσίας.

• Για το αγρόκτημα Γραμματικού και τον συνοικισμό Άνω Γραμματικού, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παραχώρησης, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ο συνοικισμός Κάτω Γραμματικού.

• Για το αγρόκτημα Μαργαρίτας έχει ξεκινήσει η όλη διαδικασία αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σε ορισμένα αγροκτήματα και συνοικισμούς της Π.Ε. Πέλλας έχουν εκδοθεί αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων, για χορήγηση γεωργικών και οικοπεδικών εκτάσεων, βάσει των διατάξεων του Ν. 1832/51 και 666/77, όπου απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση τίτλου κυριότητας από την αρμόδια υπηρεσία ήταν η αποπληρωμή του οφειλόμενου τιμήματος αυτών. Σε πολλές περιπτώσεις όμως δεν έχουν εκδοθεί οι εν λόγω τίτλοι, διότι ορισμένοι πολίτες δεν έχουν προσκομίσει τα αποδεικτικά πληρωμής, είτε γιατί δεν τα έχουν στη κατοχή τους, είτε διότι δεν έχουν καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Θεωρούμε ότι αν υπήρχε δυνατότητα αναπροσαρμογής του οφειλόμενου τιμήματος και αποστολής νέων καταστάσεων οφειλής στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. το ζήτημα αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί.

Τέλος ζητάμε να ισχύσει η διάταξη του άρθρου 1 του ΝΔ 221/74 (περί αντικατάστασης του Ν. 203/69, η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4235/14) για όσες περιπτώσεις ακινήτων έχουν παραχωρηθεί για ίδρυση βιομηχανίας ή βιοτεχνίας και έχουν ανακληθεί ή είναι για ανάκληση, γιατί οι δικαιούχοι άλλαξαν τη χρήση αυτών και έχτισαν άλλα ακίνητα σημαντικής αξίας (όπως ξενοδοχεία, οικείες κτλ) ή μεταβίβασαν σε τρίτους τα εν λόγω ακίνητα, οπότε:

α) Αυτά που έχουν ανακληθεί, να μπορούν να παραχωρηθούν κατευθείαν στους ίδιους ή στους κληρονόμους τους, ύστερα από αίτημα τους και με καταβολή τιμήματος ίσου με την αγοραία αξία των τεμαχίων και

Β) Αυτά που είναι για ανάκληση, να μην ανακληθούν και να καταβάλουν πρόστιμο ίσο με την αγοραία αξία των τεμαχίων.

Σημειώνουμε ότι στην ίδια περίπτωση υπάγονται και οι παραχωρησιούχοι εκτάσεων για ίδρυση βιομηχανιών-βιοτεχνιών οι οποίοι δεν μπορούν να χτίσουν λόγω Σ.Χ.Ο.Α.Π.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

 

Ιορδάνης Τζαμτζής

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις