Η απαγόρευση της γλυφοσάτης θα έχει οικονομικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή γεωργία

Η γλυφοσάτη είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο φυτοφάρμακο στην Ευρώπη, ωστόσο λόγω των πιθανών επιπτώσεών του στην ανθρώπινη υγεία, η ανανέωσή του βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση στην ευρωπαϊκή πολιτική. 

Οι ερευνητές συνθέτουν τα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις σε επίπεδο αγροκτήματος μιας πιθανής απαγόρευσης της γλυφοσάτης στην ευρωπαϊκή γεωργία χρησιμοποιώντας μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Εντόπισαν 19 μελέτες που δημοσιεύθηκαν μέχρι το 2022 και διαπίστωσαν ότι όπου χρησιμοποιείται σήμερα η γλυφοσάτη (30% και 50% της έκτασης με ετήσιες και πολυετείς καλλιέργειες δέντρων αντίστοιχα), μια τέτοια απαγόρευση μπορεί να έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις. Ωστόσο, το εύρος των επιπτώσεων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι σημαντικό. 

Οι οικονομικές απώλειες που προκύπτουν από την απαγόρευση της γλυφοσάτης που εκτιμάται σε μελέτες που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους κυμαίνονται από 3 ευρώ/εκτάριο στον αραβόσιτο ενσίρωσης έως και 553 ευρώ/εκτάριο στην παραγωγή αμπέλου. 

Ενώ οι πιθανές απώλειες είναι μεγαλύτερες, σε απόλυτες τιμές (σε ευρώ/εκτάριο), για πολυετείς καλλιέργειες υψηλής αξίας όπως τα φρούτα και τα αμπέλια, οι απώλειες είναι παρόμοιες σε πολυετείς και αροτραίες καλλιέργειες εάν εκφράζονται σε σχετικούς όρους (δηλαδή σε % των κερδών ανά εκτάριο). 

Ωστόσο, επί του παρόντος, οι ερευνητές δεν έχουν αξιολογήσει τις οικονομικές επιπτώσεις της απαγόρευσης της γλυφοσάτης για τις περισσότερες χώρες και τα γεωργικά συστήματα. Έτσι, οι συνολικές οικονομικές επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστες.
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις